Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinstgroei KAS-Associatie 50% over 2000

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: KAS-Associatie
Zoek soortgelijke berichten
KAS-Associatie

Persbericht 8 maart 2001

Dividend fors omhoog

Nettowinstgroei KAS-Associatie 50% over 2000

* Brutobedrijfsresultaat stijgt met 47%
* Dividendstijging 49%
* Winst per aandeel stijgt met 48% van EUR 1,34 naar EUR 1,98
* Europese strategie op koers

Vooruitzichten 2001
De KAS-Associatie bouwt met succes aan haar Europese strategie op basis van hoogwaardige informatietechnologie. In 2001 zal KAS de technische koppeling met de Franse infrastructuur realiseren. KAS is hierdoor virtueel in nagenoeg alle grote Europese markten aanwezig als specialist voor custody, clearing en settlement met bijbehorende managementinformatie. Naar verwachting zal ook het Europese beleggingsklimaat evenwichtiger worden, omdat de groeivooruitzichten voor de Europese economie positief blijven en de rente mogelijk verder daalt. Wij signaleren echter enige aarzeling in het ondernemersvertrouwen om ons heen. Wij verwachten een verdere groei in het resultaat te kunnen realiseren, maar achten het nu nog te vroeg om al een concrete voorspelling te doen.

Toelichting op het resultaat
De KAS-Associatie heeft het jaar 2000 positief afgesloten met een bedrijfsresultaat voor belastingen van EUR 44,1 miljoen. Het nettoresultaat bedroeg EUR 29,4 miljoen. (1999: EUR 19,6 miljoen). KAS-Associatie is tevreden over de groei van de financiële resultaten en de kwaliteit van de winst. Alle categorieën van de dienstverlening hebben aan de winstgroei bijgedragen. Veel internationaal opererende nieuwe cliënten kozen voor de kwaliteit en innovatie van de dienstverlening van KAS.

Gesplitst naar de belangrijkste inkomstenbronnen ziet de verdeling van het resultaat er als volgt uit:

* Treasury-diensten
De rente-inkomsten stegen met EUR 6,7 miljoen van EUR 25,7 miljoen in 1999 tot EUR 32,4 miljoen in 2000. De rentemarge verbeterde van 0,73% in 1999 tot 0,93% in 2000 voornamelijk als gevolg van de toename van toevertrouwde middelen en het hoge aantal settlements.

De resultaten uit financiële transacties stegen met EUR 2,8 miljoen van EUR 9,0 miljoen in 1999 tot EUR 11,8 miljoen in 2000. Van deze inkomsten is het grootste deel afkomstig uit vreemde valutatransacties. De resultaten uit deze transacties namen met 29% toe als gevolg van gegroeide belangstelling van cliënten voor niet-Europese markten.


* Custody
Het bewaard vermogen van de KAS-Associatie is in 2000 toegenomen tot ruim EUR 213 miljard De groei van het vermogen onder custody is, gelet op het vlakke koersverloop in 2000, nagenoeg volledig toe te schrijven aan nieuwe cliënten en groei bij bestaande cliënten. De inkomsten uit custody namen met 29% toe van EUR 18,6 miljoen in 1999 tot EUR 24,0 miljoen in 2000.


* Clearing, settlement en verbruikleen
Ook de inkomsten uit clearing, settlement en verbruikleen groeiden met EUR 10,4 miljoen (38%) tot EUR 37,7 miljoen. Het aantal (alle typen) door de KAS-Associatie afgewikkelde effectentransacties steeg met 87%. De inkomsten uit clearing en settlement stegen met 42%. Wederom werd een toename in elektronisch aangeleverde transacties die zonder menselijke tussenkomst worden verwerkt, geregistreerd.


* Overige provisies
De overige provisies, waaronder elektronische informatievoorziening, derivaten-clearing en vermogensbeheer stegen met 37% van EUR 8,6 miljoen in 1999 tot EUR 11,8 miljoen in 2000.


* Overige inkomsten
De opbrengsten van effecten en deelnemingen, waaronder Amsterdam Exchanges N.V. en Cedel International S.A. stegen met 0,5 miljoen tot EUR 1,3 miljoen in 2000.


* Bedrijfslasten
De totale bedrijfslasten bedroegen in 2000 EUR 77,5 miljoen, een stijging van 18% ten opzichte van het voorgaande jaar (EUR 65,4 miljoen). Personeelskosten zijn met een toename van EUR 6,8 miljoen (18%) tot EUR 44,3 miljoen verantwoordelijk voor het grootste deel van deze lasten (1999: EUR 37,5 miljoen). De uitbreiding van het aantal medewerkers is noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening en de kennis van cliënten en markten op peil te houden, bij voortgaande sterke groei van het bedrijfsvolume. Hierdoor stegen bijvoorbeeld de opleidingskosten met 44%. Een deel van de personeelskosten is afhankelijk van het behaalde resultaat en derhalve variabel.
De andere beheerskosten namen met 23% toe tot EUR 29 miljoen (1999: EUR 23,6 miljoen). De kosten voor informatiediensten, met name SWIFT, zijn door de sterke toename van het aantal berichten met EUR 1,2 miljoen gestegen. De uitbreiding van de Europese dienstverlening bracht ook hogere advies- en publiciteitskosten met zich mee.


* FAB
Aan het Fonds voor Algemene Bankrisico's werd in 2000 EUR 2 miljoen gedoteerd. De bruto omvang van het FAB bedraagt momenteel EUR 4,2 miljoen .

Dividendvoorstel
De winst per aandeel van nominaal EUR 1,00 bedroeg EUR 1,98. Voorgesteld zal worden, conform ons bestaande dividendbeleid, over 2000 een dividend van EUR 1,00 per aandeel uit te keren. Van het dividend werd al EUR 0,45 als interim-dividend ter beschikking gesteld, zodat een slotdividend zal worden voorgesteld van EUR 0,55 uit te keren in contanten.

Bijlagen:
Geconsolideerde balans 2000
Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(Zie het originele bericht)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie