Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Magneettrein kent vrijwel uitsluitend verliezers

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stichting Natuur en Milieu

PERSBERICHT

Utrecht, 8 maart 2001

Magneettrein kent vrijwel uitsluitend verliezers
Kabinet moet afzien van prestigeobject

Een magneettrein tussen de Randstad en het noorden blijkt een uiterst kostbaar prestigeproject te zijn zonder noemenswaardige voordelen voor de werkgelegenheid maar met grote schade aan milieu, landschap en natuur. Bovendien zal het reguliere spoorwegnet er op achteruitgaan. Stichting Natuur en Milieu en zes provinciale Milieufederaties*) vragen het kabinet met klem deze variant van de Zuiderzeelijn verder te laten rusten.

De milieuorganisaties baseren zich op de kosten-batenanalyse die het Ministerie van Verkeer heeft laten maken. Opvallend is dat het project landelijk geen extra werkgelegenheid oplevert. De relatief geringe extra werkgelegenheid in het noorden (4480 tegen 93.600 bij autonome groei tot 2020) gaat namelijk ten koste van banen elders, vooral in het zuiden en het oosten. Dit staat in geen verhouding tot de enorme aanlegkosten van f 14,7 miljard en een nadelig saldo van f 7,6 miljard tot 2020. Daarmee kost elke extra arbeidsplaats in het noorden de maatschappij zon f 1,7 miljoen. De magneettrein voldoet kortom niet aan de doelstelling die het kabinet aan het project stelt, namelijk een reële verbetering van de sociaal-economische structuur van het noorden.

De schade aan milieu, landschap en natuur is slechts ten dele meegenomen in de kosten-batenanalyse. Er is alleen gekeken naar schade aan specifieke natuurgebieden en niet naar de aantasting van algemene natuurwaarden in het buitengebied. De wel berekende schade is bovendien niet gekwantificeerd en weegt dus minder zwaar dan de factoren die wel in cijfers zijn uit te drukken.

Van alle varianten scoort de magneettrein het slechtst op landschapsaantasting en energiegebruik. De magneettrein vraagt een geheel nieuwe infrastructuur met ruime bochten en hoge kruisingen over alle wegen, en is daarom nauwelijks te bundelen met bestaande wegen of spoorlijnen.
Per afgelegde kilometer verbruikt de magneettreinreiziger bijna twee keer zoveel energie als de intercityreiziger. Bovendien legt een forens in de supersnelle magneettrein al gauw een twee keer langere afstand af. Het totale energieverbruik wordt daarmee een factor vier groter. Het hoge energieverbruik is niet te verenigen met de noodzaak ons energieverbruik te minderen met het oog op broeikaseffect en klimaatverandering.
De milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de geluidsoverlast. Zij vrezen grote verstoring in vooral het landelijk gebied en de stiltegebieden. Bij hoge snelheden is het lawaai van een magneettrein harder en naar verwachting veel hinderlijker dan dat van een gewone trein. Het gaat om een klappend geluid dat plotseling opduikt.

Ten slotte blijkt uit de kosten-batenanalyse dat de magneettrein het gebruik van bestaande treinverbindingen vermindert. Dat leidt gemakkelijk tot afslanking van de dienstregeling. De kans is groot dat de magneettrein per saldo een verslechtering van het openbaar vervoer geeft.

Een magneettrein zal kortom vrijwel alleen verliezers kennen. Er is alle reden om het prestigeproject te laten rusten en de aandacht te richten op investeringen in het regionaal openbaar vervoer in de Randstad en Noord-Nederland waarmee ruimtelijke structuur en werkgelegenheid wel gebaat zijn.


*) Milieufederaties van Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland

Nadere inlichtingen:
Stichting Natuur en Milieu: tel. 030-2331328
www.snm.nl/magneettrein.html

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie