Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers Ballast Nedam

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Bron: Ballast Nedam
Zoek soortgelijke berichten
Ballast Nedam

Jaarcijfers Ballast Nedam

Laan van Kronenburg 2
1183 AS AMSTELVEEN

Postbus 500
1180 BE AMSTELVEEN

Telefoon(020) 5 45 91 11
Telefax(020) 6 47 30 00
E-mailpr@ballast-nedam.nl
Persbericht

Nummer2001.002
Datum8 maart 2001
InlichtingenPublic Relations
Telefoon(020) 545 34 35

JAARCIJFERS 2000 BALLAST NEDAM: WINSTHERSTEL, ORDERPORTEFEUILLE OP RECORDHOOGTE; sterke winstgroei verwacht

Het jaar 2000 was voor Ballast Nedam een keerpunt:

 
                  2000    1999 
· omzet         Euro 2,1 miljard  Euro 2,0 miljard 
· bedrijfsresultaat   Euro 45,3 miljoen Euro 18,1 miljoen 
· winst voor belastingen Euro 34,5 miljoen Euro 10,6 miljoen 
· netto winst      Euro 22,4 miljoen Euro 9,4 miljoen 
· orderportefeuille   Euro 2,7 miljard  Euro 1,7 miljard 
Na de terugval van de winst in 1999 gaat Ballast Nedam weer in de goede richting. De weg naar verdere winstgroei is ingeslagen. De winst per aandeel bedroeg Euro 2,24 (1999: Euro 0,94).
Als dividend wordt evenals in 1999 NLG 2,50 (Euro 1,13) per aandeel voorgesteld.

Versteviging van de greep op de bedrijfsvoering en vergroting van de winstgevendheid waren de prioriteiten voor 2000. Kwantitatieve omzetgroei stond minder op de voorgrond.
De werkmaatschappijen die op de Nederlandse markt opereren, hebben hun winstgevendheid aanzienlijk (met 33%) vergroot.
Ballast plc (Verenigd Koninkrijk) had een moeilijk jaar met organisatorische aanpassingen. Hier zijn voorzieningen getroffen voor een aantal moeizaam verlopende afrekeningen van projecten.

In de rest van de internationale markt realiseerde Ballast Nedam een krachtig herstel. Na een verlies in 1999 werd er nu weer winst gemaakt. Daarbij moet worden aangetekend, dat er ook in 2000 aanzienlijke rentelasten waren door uitstaande vorderingen in Saoedi-Arabië. Ondanks enkele aanzienlijke betalingen in 2000 was aan het einde van het boekjaar nog Euro 108 miljoen verschuldigd. De Saoedi-Arabische regering heeft toegezegd dit bedrag binnen enkele weken te betalen.

Ballast Nedam Baggeren toonde een omzetgroei van 16% en kon de goede marges vasthouden. Dit is een uitstekend resultaat, zeker als in aanmerking wordt genomen dat het vlaggenschip Amsterdam vier en een halve maand in Indonesië is vastgehouden.

Het resultaat voor belasting is toegenomen van Euro 10,6 miljoen naar Euro 34,5 miljoen (NLG76miljoen). Dit is iets boven de bij de halfjaarcijfers uitgesproken winstverwachting (NLG 70miljoen).

Na de geringe (buitenlandse) belastingdruk in 1999 (Euro 1,2 miljoen) wordt over de in 2000 behaalde resultaten in Nederland weer vennootschapsbelasting betaald. De nettowinst komt daardoor uit op Euro22,4miljoen (1999: Euro 9,4 miljoen).

De goede ontwikkeling in het concern wordt onderstreept door de forse groei van de orderportefeuille: een toename met 58% tot Euro 2,7 miljard. De kwaliteit van deze orderportefeuille is ook verbeterd, waardoor de vooruitzichten positief zijn.

De verbeterde resultaten in 2000 zijn tot stand gekomen ondanks de vertraagde betalingen uit Saoedi-Arabië en de tegenslag in Indonesië met de 'Amsterdam'.

Ballast Nedam zet de in 2000 gestarte verbeteringsoperatie krachtig door. De topstructuur is in het verslagjaar afgeslankt en drastisch gewijzigd, de hoofdstructuur van het concern is vereenvoudigd, reorganisaties zijn deels al voltooid en efficiency-projecten zijn gestart.
Selectiviteit bij het aannemen van opdrachten en verbeteren van het risico- en contractmanagement zijn sleutelbegrippen in het verbeteren van het risicoprofiel.

De Raad van Bestuur is optimistisch over de komende jaren. Ballast Nedam heeft hoogwaardige en unieke kennis en ervaring die uitstekend kunnen worden ingezet bij het oplossen van ruimtelijke vraagstukken:
· grootschalige stedelijke vernieuwing met een combinatie van infrastructuur, utiliteits- en woningbouw;
· ingewikkelde inpassing van grote infrastructuurprojecten (b.v. stationsgebied Delft);
· grote civiele werken in het buitenland (b.v. de Hogesnelheidslijn in Taiwan);
· landaanwinning (b.v. in Singapore en Hong Kong);
· industrialisatie van de bouw.
Ballast Nedam is goed gepositioneerd voor de effectieve oplossing van de bovenstaande vraagstukken.

In 2001 wordt een sterke groei van de netto winst verwacht.

BALLAST NEDAM N.V.
Raad van Bestuur

Onder aftrek van desinvesteringen bedroegen de investeringen in materiële vaste activa, inclusief activa verworven bij acquisities, Euro 94,5 miljoen (1999: Euro 33,1 miljoen). De afschrijvingen namen met 2,8% af van Euro 44,7 miljoen tot Euro 43,4 miljoen.

De financiering van het werkkapitaal daalde aanzienlijk van ca. Euro 114 miljoen in 1999 tot Euro 78miljoen in 2000.

Omzet
De omzet steeg in het verslagjaar met 5% van Euro 2 miljard tot Euro 2,1 miljard.

Met name het herstel van de omzet in Zuid-Oost Azië (+ ca. 40%) is aanzienlijk. Conform het geherdefinieerde beleid neemt de omzet buiten de 'focal areas' (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Caribisch gebied, Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië) af.

De omzet van Ballast Nedam Baggeren steeg met 16% tot Euro 147 miljoen. In de omzet van Ballast Nedam Industrie en Toelevering over 2000 zijn in tegenstelling tot 1999 onderlinge leveringen op divisieniveau geëlimineerd. Op vergelijkbare basis steeg de omzet met ca.4%.

Onder 'overige bedrijfsopbrengsten' valt de ontvangen winstuitkering van het Ballast Nedam Pensioenfonds op grond van de vigerende overeenkomst. Er werd een voorziening gecreëerd voor vroegpensioenkosten, enz.

Resultaten
De netto winst over 2000 bedraagt Euro 22,4 miljoen (1999: Euro 9,4 miljoen). In 1999 was er slechts een geringe belastingdruk (Euro 1,2 miljoen). In het verslagjaar moet weer Nederlandse vennootschapsbelasting worden betaald, wat leidt tot een belastingdruk van Euro 12,1miljoen.

Het bedrijfsresultaat en de marge per segment waren als volgt:

Het over 2000 behaalde bedrijfsresultaat is aanzienlijk (149%) verbeterd: van Euro 18,2 miljoen tot Euro 45,3 miljoen.

Infrastructuur Nederland kwam uit een verliessituatie en realiseerde in 2000 een bedrijfsresultaat van Euro 6,1 miljoen. Wij hebben bijzonder goede vooruitzichten op verdere verbetering in de komende jaren, onder meer als gevolg van de verworven orders voor de grote infrastructurele werken als de HSL (Ballast Nedam is betrokken bij vier van de zes deelcontracten voor de aanleg van deze hogesnelheidslijn).

Bouw en Ontwikkeling verbeterde het bedrijfsresultaat met 24% en kijkt daarmee terug op een goed jaar. Het beleid is gericht op verdere versterking (onder meer middels acquisities). Mede gezien de aanwezige kansrijke posities in grootschalige ontwikkelingen worden de komende jaren met optimisme tegemoet gezien.

In het Verenigd Koninkrijk is Ballast plc nog voor een belangrijk deel actief in het marktsegment waarbij aanbesteders vooral selecteren op basis van laagste aanbiedingsprijs. De marges zijn hier slecht en het bedrijfsresultaat in 2000 was dan ook uiterst onbevredigend.
Om de afhankelijkheid van de traditionele aannemingscontracten te verminderen, verlegt de onderneming de activiteiten naar beter renderende segmenten (Private Finance Initiative contracten, stadions en facility management).
In het verslagjaar werd de snel groeiende Telecom-unit gebundeld met de andere Ballast Nedam Telecom activiteiten tot een nieuw bedrijf, waarbij een boekwinst werd gerealiseerd. Er werd een voorziening in een gelijke orde van grootte getroffen voor een aantal moeizaam verlopende afrekeningen van werken.
De positieve ontwikkelingen in het laatste kwartaal van 2000 (een orderontvangst van circa. Euro300miljoen met een betere marge) is een indicatie van de verbetering die Ballast plc in het Verenigd Koninkrijk doormaakt.

Bij Ballast Nedam International was in 2000 in alle regio's sprake van verbetering van de operationele resultaten. In het verslagjaar vonden een forse herstructurering en vermindering van de vaste algemene kosten plaats. Gezien de verdrievoudiging van de orderportefeuille en de betere kwaliteit verwachten wij een verdere verbetering van het bedrijfsresultaat.

Het resultaat van Ballast Nedam Baggeren nam toe met 23%, ondanks de aanhouding van de sleephopperzuiger Amsterdam door lokale Indonesische autoriteiten. Pas na vier en een halve maand was het schip weer operationeel.

Het resultaat van Ballast Nedam Industrie en Toelevering bleef op een hoog niveau.
De vooruitzichten zijn onveranderd positief. In 2001 beogen wij een verdere versterking door middel van acquisities.

In het resultaat 'Overige' is een correctie opgenomen van Euro 10,5 miljoen betreffende de gerealiseerde boekwinst op de bovengenoemde overdracht van bedrijfsactiviteiten van Ballast plc.

De post 'Rentelasten' bestaat voor een groot deel uit de financieringskosten voor de achterstallige termijnbetalingen in Saoedi-Arabië.

Orderportefeuille
De orderportefeuille groeide in het verslagjaar met 58% van Euro 1.681 miljoen tot Euro 2.660miljoen.

Per sector was de ontwikkeling als volgt:

De orderportefeuille is op recordhoogte.
Uitschieters waren Bouw Internationaal (van Euro 215 miljoen naar Euro 604 miljoen; bijna een verdrievoudiging), Ballast Nedam Baggeren (van Euro 194 miljoen naar Euro 411 miljoen) en BallastNedam Infrastructuur (van Euro 314 miljoen naar Euro 684 miljoen).

Bouw en Ontwikkeling vergrootte in 2000 onder meer door de uitbouw van grondposities haar potentiële ontwikkel- en bouwvolume tot ca. Euro 1,5 miljard.

Toekomstverwachting
De grootte en samenstelling van de orderportefeuille vormen een stevig fundament voor groei van omzet en resultaat, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het opvoeren van het resultaat.

Onverminderd wordt gestreefd naar groei door acquisities voor de divisies Bouw en Ontwikkeling en Industrie en Toelevering. Uitgangspunt bij het acquisitiebeleid is naast een op zichzelf gezonde winstgevendheid dat synergievoordelen met andere concernonderdelen te behalen zijn.

In het Verenigd Koninkrijk wordt het beleid voortgezet om activiteiten te entameren met een hogere toegevoegde waarde. Dit beleid zal niet op korte termijn tot een spectaculaire winststijging leiden.

De belangrijkste investering betreft de sleephopperzuiger Rotterdam, die medio 2001 in de vaart zal komen en direct zal bijdragen aan het resultaat.

In 2001 wordt de verbeteringsoperatie binnen Ballast Nedam onverminderd voortgezet.
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwachten wij een sterke groei van de netto winst.

Ballast Nedam N.V. afdeling PR
telefoon (020) 5 45 25 99

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie