Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen in gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

BOUWPLANNEN, VRIJSTELLINGEN EN ANDERE VERGUNNINGEN

Met ingang van 8 maart 2001 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede, voor een ieder ter inzage op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. AANVRAGEN


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom


- vergroten en veranderen van het woonhuis Prins Clauslaan 5 : BZ - 20010222

Ede


- vergroten en veranderen van het bedrijfspand Ottostraat 8-10 : BZ - 20010220

- bouwen van een winkelinrichting Achterdoelen 100/102 : BZ - 20010223
Wekerom


- bouwen van een berging met carport Otterloseweg 58 : BZ - 20010221
Sloopvergunning

Ede


- gedeeltelijk slopen van een semi-permanent gebouw Goudenstein 2 : BZ
- 20013057

- slopen van woning met opstallen Oude Lunterseweg 36 : BZ - 20013065
Harskamp


- slopen van een garage/loods/berging Westenengseweg 20 : BZ - 20013063

Wekerom


- slopen van de berging en fietsenstalling Otterloseweg 58 : BZ - 20013064

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 8 maart 2001 kan een ieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2.PROCEDURES


Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

A.Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3 W.R.O.) voor het bouwplan van:

Ede
A.H. Langius voor het vergroten en veranderen van de woning Ruisdaelstraat 25; BZ-2000-1101; de maximum toegestane breedte zal door de te plaatsen dakkapel worden overschreden.

Lunteren
B. Kattenbroek voor het vergroten en veranderen van een woonhuis Hindelaan 62; BZ-2000-0747; gebouwd zal worden voordat een uitwerkingsplan is vastgesteld.

Otterlo
KPN Vastgoed en Facilities voor het vergroten en veranderen van een telefooncentrale Harskamperweg; BZ-2000-1113; gebouwd zal worden buiten het gebouwenvlak.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 8 maart 2001 kan een ieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

Ede
Fam. Van Heusden voor het vergroten en veranderen van de woning Dijkhof 59; BZ-2000-1064; gebouwd zal worden buiten het gebouwenvlak;

Bennekom
Bakkerij Bart voor het bouwen/plaatsen van r.v.s. pijpen aan achterzijde winkel Dorpsstraat 40; BZ-2000-1371; de maximum toegestane hoogte zal worden overschreden;

G. Groen voor het vergroten en veranderen van de woning Brinkstraat 97; BZ-2001-0101; de erker zal worden gebouwd op de bestemming tuin.

Wekerom
J. van Veenschoten voor het bouwen van een woning Vijfsprongweg 22; BZ-2000-0695; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden;

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 8 maart 2001 kan een ieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. BESLUITEN

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Bennekom

- bouwen van een woning Selterskampweg 16 : BZ - 20000746
Ede

- vergroten en veranderen van de woning Laan 1933 33 : BZ - 20001250
Melding

Ingestemd is met meldingen voor:

Ede

- vergroten en veranderen van de woning Willem Marislaan 15 : BZ - 20012005

Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Bennekom

- slopen van leienbeddekking van kerktorens Brinkstraat Ongenummerd : BZ - 20013050

Vrijstelling gebruik

Vrijstelling is verleend voor het gebruik van het pand Brinkstraat 26 te Bennekom als kapsalon.

BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via telefoonnummer (0318) 68 03 26 of 68 03 37.Ede, 7 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie