Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare aanbesteding openbaar vervoer Tilburg

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

07-03-2001

Openbare aanbesteding openbaar vervoer Tilburg

Nieuwe concessie vanaf 2003

Het college heeft ingestemd met de wijze waarop de openbare aanbesteding van het openbaar vervoer in Tilburg zal worden opgepakt. Daarbij wordt globaal de volgende planning aangehouden:
· 2001: voorbereiding openbare aanbesteding,
· 1-1-2002: Start formele aanbestedingsprocedure
· 1-1-2003: ingangsdatum nieuwe concessie voor het openbaar vervoer (expresselijnen, T-buslijnen en special services).

Betere kwaliteit
Per 1 januari 2001 is de nieuwe Wet Personenvervoer (WP2000) van kracht. Deze wet biedt de wettelijke basis voor de openbare aanbesteding van het openbaar vervoer. Uiterlijk in 2006 moet voor al het openbaar vervoer in Nederland een concessie zijn verleend via openbare aanbesteding. In 2003 moet 35% van het openbaar vervoer in Nederland openbaar zijn aanbesteed.
Het Tilburgs Openbaar vervoer Plan (TOP), dat in juni 2000 is vastgesteld in de gemeenteraad, is de basis voor de openbare aanbesteding. De verwachting is dat de openbare aanbesteding leidt tot heldere afspraken over het openbaar vervoer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en dat de kwaliteit van het openbaar vervoer verbetert.

Programma van eisen
Een essentieel onderdeel van de voorbereiding van de openbare aanbesteding is het opstellen van het zogenaamde Programma van Eisen. Zo bevat het Programma van Eisen de eisen en wensen op het gebied van bijvoorbeeld het voorzieningenniveau, informatie, comfort, klantenservice en tarieven. Ook zal de definitieve invulling van het T-lijnennet hier deel van uitmaken. Het TOP is ook uitgangspunt bij het opstellen van het Programma van Eisen.
De eerste aanzet hiervoor wordt naar verwachting in juni 2001 voorgelegd aan een aantal consumenten- en belangenorganisaties. Ook zal het mogelijk zijn om rond die tijd in te spreken op het Programma van Eisen. De reacties worden in de zomer beoordeeld en bekeken worden of en op welke wijze ze worden meegenomen in het uiteindelijke Programma van Eisen. Volgens planning wordt het Programma van Eisen in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. Het zal dan worden omgezet in een Bestek, zodat de officiële aanbestedingsprocedure 1 januari 2002 kan worden opgestart.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie