Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe regels voor het kappen van bomen in Den Helder

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Nieuwe regels voor het kappen van bomen

betreft: week: week 10

Op 12 maart geldt de nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening. In deze APV zijn ook de regels voor het kappen van bomen veranderd. De procedure is versoepeld en in een aantal gevallen wordt ook de behandelingstijd korter. Belangrijkste wijzigingen zijn echter de indeling in drie categorieën bomen, het instellen van een meldingsplicht en de oprichting van een Bomenfonds.

drie categorieën bomen De APV deelt alle bomen op in drie categorieën. Bepalend is de doorsnede van de stam, of ook de makkelijker te meten omtrek van de stam. Zowel de doorsnede als de omtrek moet in dit geval 1,30 meter hoogte gemeten worden. Is de stamdoorsnede kleiner dan 10 centimeter (de stamomtrek is dan kleiner dan 31,5 centimeter), dan kunt u zondermeer kappen. U hoeft niets te melden en u hoeft ook geen vergunning aan te vragen. Is de stamdoorsnede groter dan 30 centimeter (de stamomtrek is dan groter dan 94 centimeter), dan moet u een kapvergunning aanvragen. Zonder kapvergunning mag u de boom niet verwijderen. Voor bomen met een stamdoorsnede tussen de 10 en 30 centimeter (de stamomtrek is dan tussen de 31,5 en 94 centimeter) geldt nu een meldingsplicht.

meldingsplicht Bomen met een stamdoorsnede tussen de 10 en 30 centimeter zitten op het grensvlak. De ene boom is waardevoller dan de andere. Algemene regels zijn voor de bomen met een tussenmaat niet te geven. Daarom is er nu een meldingsplicht. Als u van plan bent een boom van deze maat te kappen, moet u dat schriftelijk melden. Wij bekijken dan binnen drie weken of u voor de boom wel of niet een kapvergunning aan moet vragen. De afhandeling van een melding duurt ongeveer 3 weken. In die tussentijd mag u de boom nog niet verwijderen. Het verlenen van een kapvergunning is gebonden aan wettelijke regels voor publicatie en inspraak. De vergunningsprocedure blijft hierdoor minimaal zes weken en kan niet korter.

oprichting Bomenfonds In de oude situatie werd soms een herplantplicht opgelegd aan degene die een kapvergunning had aangevraagd. Dit gold met name als bijzondere bomen moesten wijken. Maar niet altijd kon die herplantplicht ook echt worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij grote bouwprojecten. Een alternatief voor de herplantplicht bestond niet. Nu wel. Want als een opgelegde herplantplicht niet kan worden uitgevoerd, wordt in plaats daarvan een vergoeding gestort in een Bomenfonds. Uit dit fonds wordt de aanschaf van nieuwe bomen betaald. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de boomwaarde. Die wordt bepaald door middel van een methode die landelijk wordt gebruikt, de Methode Raad.

in kader: handhaving Bomen zijn een waardevol goed. Illegaal kappen wordt dan ook fors bestraft. Een boete van ten hoogste 5000 gulden per overtreding of een hechtenis van maximaal twee maanden staat overtreders te wachten. Daarnaast kan het college van B&W de overtreder verplichten op eigen kosten voor vervangende bomen te zorgen of een evenredige vergoeding in het Bomenfonds te storten.

wanneer is een melding of vergunning nodig ...?

Velen denken dat een kapvergunning alleen nodig is voor het verwijderen van een boom. Onterecht, want ook voor het verplanten, het weghalen van belangrijke wortels, het aftoppen en het rigoureus snoeien is een vergunning nodig. Vreemd is dat niet. Het gaat immers om handelingen die de boom ernstig kunnen aantasten, misvormen of die op termijn zelfs fataal kunnen zijn. Ezelsbruggetje: als de boom met de wortels in de grond verankerd is, valt hij onder de APV.

in kader: ... en wanneer niet? In een aantal gevallen geldt geen meldings- of vergunningsplicht. Iepzieke bomen worden zonder vergunning verwijderd, omdat een procedure te lang duurt. Het voorkomen van verdere verspreiding van de ziekte is dan belangrijker. Ook voor het knotten van knotwilgen is geen vergunning nodig. Er is immers geen sprake van misvormen, aantasten of bedreigen, maar van regulier onderhoud. Een andere belangrijke uitzondering is het uitdunnen van grotere houtopstand zoals windsingels en bosplantsoen. Ook uitdunnen wordt beschouwd als noodzakelijk regulier onderhoud.

geldigheidstermijn en leges Een eenmaal verleende kapvergunning is nog steeds beperkt geldig. U heeft tot 26 weken na dagtekening van de vergunningverlening de tijd om de boom te kappen. Kappen na die termijn wordt beschouwd als illegale kap en dus als een overtreding van de APV. Ook moet u nog steeds leges betalen. Voor de afhandeling van een melding of een aanvraag betaalt u ¦ 38,25. Wordt een melding omgezet in een aanvraag, dan betaalt u slechts één keer leges.

publiceren uit zorgvuldigheid Gemeenten zijn wettelijk verplicht verleende kapvergunningen te publiceren in verband met mogelijke bezwaren. Als een van de weinige gemeenten publiceren wij echter ook de aanvragen voor een kapvergunning. Zorgvuldigheid is daarbij de drijfveer. De nieuwe APV doet niets af aan die drijfveer. Wij blijven verleningen èn aanvragen publiceren op de gemeentelijke voorlichtingspagina in het Helders Weekblad.

informatie & formulieren U wilt een boom kappen? Voor zowel een melding als een vergunningsaanvraag maakt u gebruik van een en hetzelfde formulier. U kunt dit nieuwe formulier afhalen aan de balies van het CIP (hal stadhuis), het SIP Julianadorp (Boterzwin 3435) en de Klantenservice Milieudienst (3e verdieping stadhuis). U heeft nog vragen? Belt u dan met de Klantenservice Milieudienst (tel. 671 601, maandag t/m vrijdag van 08.00-14.00 uur).

laaste verandering: maart 08, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie