Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud CBS Statistisch, 57e jaargang no. 9

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 9 / 8 maart 2001

Inhoud Prijzen ­ Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak januari Overige gegevens pag. 1 2001. pag. 5 ­ Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfsklas- Bouwnijverheid se, januari 2001. pag. 3 ­ Bouwwerken waarvoor bouwvergunning is verleend met een ­ Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfstak, bouwsom van 100 000 gld en meer (excl. BTW) naar bestem- januari 2001. pag. 2 ming en aard werkzaamheden, oktober 2000 pag. 7 ­ Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, 3e ­ Woningbouw, naar opdrachtgever, oktober 2000. pag. 8 kwartaal 2000. pag. 7 ­ Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, december 2000. pag. 10 Energie ­ Aardoliegrondstoffen en -producten, november 2000. pag. 8 Verkeer, vervoer en communicatie
­ Internationaal toerwagenvervoer door Nederlandse toerwage- nondernemers, 3e kwartaal 2000. pag. 9
­ Zakelijke en overige commerciële dienstverlening ­ Ontwikkeling van omzetten (incl. BTW),prijzen en hoeveelheden Overige gegevens in de kantines en catering, 4e kwartaal 2000. pag. 9 (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) ­ Ontwikkeling van de omzetten (incl. BTW), prijzen en hoeveel- heden in de verblijfsrecreatie, 4e kwartaal 2000. pag. 9 Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: ­ Aardoliestatistiek: voorlopige cijfers, december 2000 Financiële instellingen en markten Inl. tel (045) 570 70 70. ­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- delenindexcijfers, week no. 08. pag. 11
­ Nieuwe Levensverzekeringen, januari 2001. pag. 10

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 ( 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 ( 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. V32172 ISSN: 0166­9680
Producentenprijsindexcijfers van de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (09)

SBI Wegings- 1998 1999 2000* 2000 2001 coefficient jan. aug. sept.* okt.* nov.* dec.* jan.*

Indexcijfers van de afzet

C Delfstoffenwinning
Afzet binnenland 62 227 105,9 102,4 156,3 136,7 162,3 167,4 174,4 175,3 167,7 179,8 Afzet buitenland 37 773 98,4 86,9 157,2 117,0 173,4 178,8 178,8 187,1 190,2 185,0

Totaal 100 000 103,1 96,5 156,7 129,3 166,5 171,7 176,1 179,8 176,2 181,8

D Industrie
Afzet binnenland 39 192 101,8 102,2 110,4 106,3 111,1 112,7 113,5 113,9 113,0 113,5 waarvan
intermediaire goederen 21 455 100,4 100,1 110,9 105,6 111,8 113,8 115,0 115,7 115,0 114,9 consumptie goederen 13 156 103,2 104,1 110,6 107,0 111,1 112,6 113,2 113,1 111,6 112,8 investeringsgoederen 4 582 104,8 106,4 107,5 107,2 107,5 107,5 107,7 107,7 107,7 108,6

Afzet buitenland 60 808 102,1 102,3 116,6 109,2 118,1 121,4 122,6 122,2 118,6 116,9

Totale afzet 100 000 102,0 102,2 114,1 108,0 115,3 118,0 119,0 118,9 116,4 115,6

E Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water
Afzet binnenland 99 895 106,9 102,6 109,6 105,3 111,4 112,0 113,8 114,1 114,1 115,2 waarvan
intermediaire goederen 38 709 106,1 102,9 110,0 105,0 111,4 112,3 114,8 115,3 115,3 114,8 consumptie goederen 60 730 107,4 102,4 109,4 105,5 111,4 111,8 113,1 113,4 113,4 115,5

Indexcijfers van het verbruik

C Delfstoffenwinning
Binnenlands verbruik van
delfstoffen 1 300 106,5 100,5 152,7 133,9 158,9 161,7 169,9 170,4 166,2 179,7 industriele producten 52 232 104,3 105,4 107,3 107,0 107,1 107,3 107,5 107,6 107,3 107,9 electriciteit, gas en water 4 681 105,7 106,0 112,3 106,9 112,8 114,0 117,7 118,2 118,2 115,2

Binnenlands verbruik (totaal) 58 214 104,4 105,4 108,7 107,6 108,8 109,0 109,7 109,8 109,5 110,1 Verbruik uit het buitenland (import) 41 786 95,7 120,6 186,7 162,8 190,7 209,8 212,1 219,9 176,6 166,6

Totaal 100 000 100,8 111,7 141,3 130,6 143,0 151,1 152,5 155,8 137,5 133,7

D Industrie
Binnenlands verbruik van
landbouwproducten 12 586 94,9 92,4 99,3 91,9 101,1 102,9 107,2 108,0 108,0 96,0 delfstoffen 1 942 104,3 108,2 167,7 145,6 173,4 185,2 188,8 190,9 173,5 181,7 industriele producten 30 526 100,0 100,3 112,2 106,5 113,2 115,4 116,8 117,4 116,4 115,7 electriciteit, gas en water 2 890 105,6 103,3 110,4 105,0 111,6 112,6 115,7 116,1 116,1 114,6

Binnenlands verbruik (totaal) 47 944 99,2 98,7 111,0 104,2 112,4 114,8 117,1 117,8 116,5 113,2 Verbruik uit het buitenland (import) 52 056 101,5 105,7 132,0 121,3 134,3 140,3 142,2 144,6 131,6 127,8

Totaal 100 000 100,4 102,4 121,9 113,1 123,8 128,1 130,2 131,8 124,4 120,8

E Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water
Binnenlands verbruik van
delfstoffen 73 513 106,5 100,5 152,7 133,9 158,9 161,7 169,9 170,4 166,2 179,7 industriele producten 7 030 103,1 105,0 119,3 110,0 121,1 124,0 125,2 125,3 123,2 121,6 electriciteit, gas en water 4 702 105,8 106,2 112,5 107,1 112,9 114,1 117,8 118,3 118,3 115,2

Binnenlands verbruik (totaal) 85 245 106,2 101,2 147,7 130,5 153,2 155,9 163,3 163,8 160,0 171,4 Verbruik uit het buitenland (import) 14 755 108,0 106,0 121,3 125,8 124,2 124,4 129,8 132,3 131,2 130,1

Totaal 100 000 106,4 101,9 143,8 129,8 148,9 151,3 158,4 159,1 155,8 165,3

2 Centraal Bureau voor de Statistiek
Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid, per bedrijfsklasse, basis 1995=100 (05) SBI Wegings- 1998 1999 2000* 2000 2001 coefficient jan. aug. sept.* okt.* nov.* dec.* jan.*

CA Energiehoudende delfstoffenwinning
Afzet binnenland 60 254 106 102 158 138 164 169 177 178 170 182 Afzet buitenland 34 784 98 87 163 119 180 186 186 195 199 193 Totaal 95 037 103 97 160 131 170 176 180 184 180 186

CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning
Afzet binnenland 1 973 107 101 104 103 104 105 105 105 105 110 Afzet buitenland 2 990 101 91 92 91 91 91 91 91 91 97 Totaal 4 963 103 95 97 96 96 97 97 97 97 102

DA Voedings- en genotmiddelenindustrie
Afzet binnenland 13 568 103 100 104 101 105 106 107 107 108 109 Afzet buitenland 15 625 107 103 106 102 107 108 110 110 110 109 Totale afzet 29 192 105 102 106 102 106 107 108 109 109 109

15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Afzet binnenland 13 163 102 100 104 101 104 105 106 107 107 108 Afzet buitenland 14 102 106 102 105 101 106 107 109 109 109 108 Totale afzet 27 264 104 101 105 101 105 106 107 108 108 108

16 Tabakverwerkende industrie
Afzet binnenland 405 115 119 125 120 127 126 128 128 128 130 Afzet buitenland 1 523 110 112 117 113 119 119 119 119 119 120 Totale afzet 1 928 111 113 119 115 120 120 121 121 121 122

DB Textiel- en textielproductenindustrie
Afzet binnenland 1 238 98 99 99 99 99 99 99 99 99 101 Afzet buitenland 1 663 102 102 102 102 101 101 102 102 102 102 Totale afzet 2 901 100 100 101 100 100 100 101 101 101 102

17 Textielindustrie
Afzet binnenland 1 122 98 98 98 98 98 98 98 99 99 101 Afzet buitenland 1 160 102 101 101 100 101 101 101 101 101 102 Totale afzet 2 282 100 99 100 99 100 100 100 100 100 101

18 Kleding- en bontindustrie
Afzet binnenland 116 102 105 107 106 107 107 107 107 107 107 Afzet buitenland 504 102 104 104 106 102 102 102 102 102 102 Totale afzet 620 102 104 104 106 103 103 103 103 103 103

DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie
Afzet binnenland 88 105 107 108 108 106 108 108 109 109 112 Afzet buitenland 227 104 106 108 107 109 110 111 110 109 111 Totale afzet 315 104 106 108 107 108 109 111 110 109 111

DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (exclusief

meubels)
Afzet binnenland 290 101 102 104 103 105 105 105 106 106 106 Afzet buitenland 265 106 106 109 108 110 110 110 110 110 108 Totale afzet 555 103 104 107 106 107 107 108 108 107 107

DE Papier-, karton- en grafische industrie
Afzet binnenland 4 768 96 96 100 98 100 100 101 101 100 103 Afzet buitenland 2 964 96 95 104 99 105 106 108 108 108 108 Totale afzet 7 732 96 96 101 98 102 102 104 104 103 105

21 Papier(waren)- en karton(waren)industrie
Afzet binnenland 1 154 94 95 103 98 105 105 106 106 105 106 Afzet buitenland 1 925 94 92 104 98 105 106 109 109 110 109 Totale afzet 3 079 94 93 103 98 105 106 108 108 108 108

22 Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie
Afzet binnenland 3 614 97 97 99 98 99 99 99 99 99 102 Afzet buitenland 1 039 101 101 104 101 106 106 106 106 106 106 Totale afzet 4 653 98 98 100 99 100 100 101 101 101 103

DF Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie
Afzet binnenland 1 762 108 133 212 178 213 239 241 240 222 209 Afzet buitenland 4 199 103 135 251 198 261 299 303 296 250 227 Totale afzet 5 961 104 134 240 192 247 281 285 279 242 222

DG Chemische industrie
Afzet binnenland 4 199 98 99 116 108 119 120 123 124 123 123 Afzet buitenland 12 986 98 94 110 103 112 113 114 115 114 113 Totale afzet 17 185 98 96 112 105 114 114 116 117 116 115

DH Rubber- en kunststofverwerkende industrie
Afzet binnenland 804 99 100 104 102 104 104 105 105 105 106 Afzet buitenland 1 995 100 101 105 104 105 105 106 106 106 107 Totale afzet 2 799 100 100 104 103 105 105 105 105 105 107

DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie Afzet binnenland 356 98 99 99 99 99 99 100 100 100 102 Afzet buitenland 913 96 96 97 95 98 98 98 98 98 101 Totale afzet 1 269 97 97 97 96 98 98 99 99 99 101

DJA Metaal en elektrotechnische producten-

industrie
Afzet binnenland 10 984 104 104 106 105 107 107 107 107 107 108 Afzet buitenland 18 932 103 101 106 103 106 107 107 107 106 106 Totale afzet 29 916 103 102 106 104 106 107 107 107 106 107

DJ Basismetaal- en metaalproductenindustrie
Afzet binnenland 3 892 102 100 105 103 106 107 106 107 105 107 Afzet buitenland 4 481 101 96 108 100 110 111 112 111 108 107 Totale afzet 8 373 101 98 107 101 108 109 109 109 107 107

27 Basismetaalindustrie
Afzet binnenland 1 638 99 92 102 97 103 104 103 104 102 102 Afzet buitenland 2 483 99 90 110 97 114 116 117 115 109 107 Totale afzet 4 120 99 91 107 97 110 111 111 111 106 105

Statistisch bulletin 9 (CBS) 8/3/2001 3
Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid, per bedrijfsklasse, basis 1995=100 (05)

SBI Wegings- 1998 1999 2000* 2000 2001 coefficient jan. aug. sept.* okt.* nov.* dec.* jan.*

28 Metaalproductenindustrie
Afzet binnenland 2 255 105 105 108 106 108 109 109 109 108 110 Afzet buitenland 1 998 103 103 106 104 106 106 107 107 106 107 Totale afzet 4 253 104 104 107 105 107 107 108 108 107 108

DK Machine- en apparatenindustrie
Afzet binnenland 4 506 104 105 106 106 106 106 106 106 106 106 Afzet buitenland 4 092 105 106 108 107 109 109 109 109 109 109 Totale afzet 8 598 104 105 107 106 107 107 107 107 107 108

DL Elektrische en optische apparatenindustrie
en instrumenten
Afzet binnenland 1 226 100 101 103 102 103 103 103 103 103 104 Afzet buitenland 5 692 100 98 99 98 99 101 99 99 99 100 Totale afzet 6 918 100 99 100 99 100 101 100 100 100 100

30 Kantoormachine- en computerindustrie
Afzet binnenland 128 87 87 88 87 88 88 89 89 89 89 Afzet buitenland 629 87 85 83 83 83 83 83 83 83 84 Totale afzet 757 87 86 84 83 84 84 84 84 84 85

31 Overige elektrische apparatenindustrie
Afzet binnenland 341 102 102 106 105 107 107 107 107 107 109 Afzet buitenland 1 117 106 104 105 103 105 113 105 104 105 104 Totale afzet 1 458 105 103 106 103 106 112 105 105 105 105

32 Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie Afzet binnenland 448 102 102 104 104 104 104 104 104 104 104 Afzet buitenland 2 986 101 100 101 100 101 102 102 102 102 102 Totale afzet 3 434 101 100 102 101 102 102 102 102 102 102

33 Medische en optische apparatenindustrie
Afzet binnenland 308 100 102 104 102 104 104 105 105 105 105 Afzet buitenland 961 97 95 96 96 96 96 96 96 96 98 Totale afzet 1 269 98 97 98 97 98 98 98 98 98 100

DM Transportmiddelenindustrie
Afzet binnenland 1 360 109 113 115 114 115 116 116 116 116 117 Afzet buitenland 4 667 106 107 109 108 108 108 110 109 109 111 Totale afzet 6 027 107 108 110 110 110 110 111 111 111 112

34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustrie
Afzet binnenland 476 104 106 107 107 107 107 107 107 108 108 Afzet buitenland 3 024 105 105 106 106 106 106 106 106 106 105 Totale afzet 3 500 105 105 106 106 106 106 106 106 106 105

35 Overige transportmiddelenindustrie
Afzet binnenland 884 111 117 119 118 119 120 120 120 120 121 Afzet buitenland 1 643 109 111 113 112 114 114 116 116 116 122 Totale afzet 2 527 110 113 115 114 115 116 117 117 117 122

DN Meubel- en overige industrie n.e.g.
Afzet binnenland 1 135 106 108 109 108 109 110 110 110 110 112 Afzet buitenland 1 039 104 105 109 107 109 109 110 110 110 112 Totale afzet 2 174 105 107 109 108 109 110 110 110 110 112

4 Centraal Bureau voor de Statistiek
Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (05) SBI Wegings- 1998 1999 2000* 2000 2001 coefficient jan. aug. sept.* okt.* nov.* dec.* jan.*

CA Energiehoudende delfstoffenwinning
Verbruik uit het binnenland 51 886 104 105 107 106 106 107 107 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 40 616 96 121 189 165 193 213 215 223 179 168 Totaal verbruik 92 501 101 112 143 132 144 153 154 158 138 134 CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning
Verbruik uit het binnenland 6 329 105 107 127 120 128 129 133 133 131 133 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 170 97 95 105 102 106 107 108 108 108 111 Totaal verbruik 7 499 103 105 123 118 125 125 129 129 127 130 DA Voedings- en genotmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 21 150 98 95 102 95 103 105 108 109 109 102 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 12 848 113 104 113 107 114 114 115 117 116 113 Totaal verbruik 33 999 103 98 106 100 107 108 111 112 112 106 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Verbruik uit het binnenland 20 808 98 95 102 95 103 105 108 109 109 102 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 12 096 113 104 113 107 114 114 115 117 116 113 Totaal verbruik 32 904 103 98 106 100 107 108 111 112 111 106 16 Tabakverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 342 102 103 107 104 108 108 110 110 110 110 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 752 108 103 112 106 113 114 116 118 116 114 Totaal verbruik 1 094 106 103 111 105 112 112 114 115 114 113 DB Textiel- en textielproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 179 98 98 100 99 100 100 101 101 101 103 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 477 106 105 108 105 109 109 110 110 110 110 Totaal verbruik 2 655 103 102 104 102 105 105 106 106 106 107 17 Textielindustrie
Verbruik uit het binnenland 800 99 98 100 99 101 101 101 101 101 103 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 067 105 104 107 105 108 108 109 109 109 110 Totaal verbruik 1 867 102 101 104 102 105 105 106 106 106 107 18 Kleding- en bontindustrie
Verbruik uit het binnenland 379 97 98 99 98 99 99 99 99 99 104 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 410 108 107 109 107 111 111 111 112 111 111 Totaal verbruik 789 103 102 104 103 105 105 106 106 105 108 DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie
Verbruik uit het binnenland 71 103 104 113 108 114 117 118 120 123 123 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 200 105 101 107 105 108 109 107 107 106 107 Totaal verbruik 271 105 102 109 106 109 111 110 110 111 111 DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (exclusief meubels)
Verbruik uit het binnenland 153 102 104 109 106 109 110 111 111 111 111 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 734 102 102 104 108 103 102 102 102 102 102 Totaal verbruik 887 102 103 104 108 104 103 103 103 104 103 DE Papier-, karton- en grafische industrie
Verbruik uit het binnenland 3 556 92 92 98 95 99 99 100 100 100 100 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 4 076 93 91 103 97 105 105 107 107 107 106 Totaal verbruik 7 632 93 91 101 96 102 102 104 104 104 104 21 Papier(waren)- en karton(waren)industrie
Verbruik uit het binnenland 884 94 94 111 102 114 115 116 117 116 117 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 939 93 92 111 101 113 114 118 118 117 115 Totaal verbruik 2 823 93 92 111 102 114 114 117 118 117 116 22 Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie
Verbruik uit het binnenland 2 672 92 91 94 93 94 94 94 94 94 95 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 136 93 90 96 92 97 97 98 98 98 98 Totaal verbruik 4 808 90 90 92 92 92 92 93 93 93 93 DF Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 1 224 100 127 212 179 215 244 244 247 221 210 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 7 549 91 134 245 206 252 285 288 301 226 209 Totaal verbruik 8 773 92 133 240 202 246 279 282 293 225 209 DG Chemische industrie
Verbruik uit het binnenland 7 891 101 104 134 121 137 142 146 147 144 143 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 7 538 98 104 136 123 139 146 150 151 140 137 Totaal verbruik 15 429 100 104 135 122 138 144 148 149 142 140 DH Rubber- en kunststofverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 945 99 97 107 104 107 107 107 110 108 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 899 94 92 103 98 104 104 107 107 106 106 Totaal verbruik 2 845 95 94 104 100 105 105 107 108 107 107 DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie Verbruik uit het binnenland 925 104 105 115 111 116 116 118 118 117 120 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 939 101 100 106 103 107 107 108 108 108 109 Totaal verbruik 1 864 103 102 110 107 111 112 113 113 113 115 DJA Metaal en elektrotechnische producten-
industrie
Verbruik uit het binnenland 10 347 103 101 106 104 107 107 108 108 107 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 13 578 102 100 107 103 108 109 110 110 109 108 Totaal verbruik 23 926 102 100 107 103 107 108 109 109 108 108 DJ Basismetaal- en metaalproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 3 418 101 98 106 102 107 108 108 109 108 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 4 341 100 95 107 102 109 110 111 111 111 109 Totaal verbruik 7 758 101 97 107 102 108 109 110 110 109 109 27 Basismetaalindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 119 102 99 109 104 110 111 113 114 112 112 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 648 104 99 113 107 115 116 118 119 119 118 Totaal verbruik 2 767 103 99 111 106 113 114 116 117 116 116

28 Metaalproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 2 298 101 97 105 101 105 106 106 107 105 106 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 692 98 93 104 98 106 106 107 107 106 104 Totaal verbruik 4 991 99 95 104 100 106 106 107 107 105 105

Statistisch bulletin 9 (CBS) 8/3/2001 5
Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (05)

SBI Wegings- 1998 1999 2000* 2000 2001 coefficient jan. aug. sept.* okt.* nov.* dec.* jan.*

DK Machine- en apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 2 650 104 103 106 105 106 107 107 107 106 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 610 104 103 109 106 110 111 111 111 110 109 Totaal verbruik 5 260 104 103 107 105 108 109 109 109 108 108

DL Elektrische en optische apparatenindustrie
en instrumenten
Verbruik uit het binnenland 1 273 102 101 105 103 106 107 107 108 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 3 258 99 99 104 101 105 106 107 107 106 105 Totaal verbruik 4 531 100 99 104 101 105 106 107 107 106 106

30 Kantoormachine- en computerindustrie
Verbruik uit het binnenland 89 100 100 103 101 104 105 105 105 105 106 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 422 99 98 102 99 102 104 106 105 104 103 Totaal verbruik 511 99 98 103 100 103 104 106 105 104 103

31 Overige elektrische apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 319 103 102 106 103 107 107 108 108 108 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 847 101 101 107 103 107 109 110 110 109 107 Totaal verbruik 1 166 102 101 106 103 107 108 109 109 109 108

32 Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie Verbruik uit het binnenland 626 102 100 105 102 105 106 107 107 106 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 406 98 97 102 99 103 104 106 106 104 103 Totaal verbruik 2 032 99 98 103 100 104 105 106 106 105 104

33 Medische en optische apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 239 102 102 107 104 107 108 109 109 108 109 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 584 101 101 106 103 106 107 109 109 108 107 Totaal verbruik 823 101 101 106 103 106 108 109 109 108 108

DM Transportmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 3 007 103 104 107 106 107 108 108 109 108 109 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 3 370 104 103 107 105 107 108 109 109 108 108 Totaal verbruik 6 377 103 104 107 105 107 108 109 109 108 108

34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 602 104 105 109 107 109 110 110 110 110 110 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 213 103 103 106 104 107 107 108 108 107 107 Totaal verbruik 3 815 103 104 107 105 108 108 109 109 108 108

35 Overige transportmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 405 102 103 105 104 106 106 107 107 106 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 157 105 105 109 107 109 109 110 110 110 109 Totaal verbruik 2 562 104 104 107 105 107 108 108 108 108 108

DN Meubel- en overige industrie n.e.g.
Verbruik uit het binnenland 503 102 101 106 103 106 107 107 108 107 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 219 103 103 106 106 106 106 108 107 107 107 Totaal verbruik 1 721 103 102 106 105 106 106 108 108 107 108

6 Centraal Bureau voor de Statistiek
Prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen, 1995=100 Inl. tel. (045) 570 70 70

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Jaar 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Jaar

incl. BTW excl. BTW

1995 99 99 100 101 100 99 99 100 101 100 1996 103 104 104 105 104 103 104 104 105 104 1997 106 107 109 109 108 106 107 109 109 108 1998 110 110 112 115 112 110 110 112 115 112 1999 116 119 120 120 119 116 119 120 120 119 2000 122 * 122 * 126 * 122 * 122 * 126 *

De reeksen zijn in tegenstelling tot de eerder gepubliceerde Prijsindexcijfers van nieuwbouwwoningen gebaseerd op gegevens van alle woningen zoals die op door gemeenten afgegeven bouwvergunningen staan vermeld. Dit betekent dat deze reeksen, door de verschillende categorieën woningen die zij beschrijven, niet met elkaar kunnen worden vergeleken of gekoppeld.
Voor een beschrijving van deze nieuwe reeks wordt u verwezen naar het artikel `Een nieuw prijsindexcijfer voor de bouwkosten van woningen' op de website van het CBS (http:\\www.cbs.nl) en in de publicaties Maandstatistiek bouwnijverheid en de Maandstatistiek van de prijzen van februari 2001.

Bouwwerken waarvoor bouwvergunning is verleend met een bouwsom van 100 000 gld en meer (excl. BTW) naar bestemming en aard werkzaamheden (5)

Totaal Woning Utiliteitsgebouwen naar bestemming bouw agrarisch industrie handel vervoer zakelijke openbaar onderwijs gezond- overige en bouw- en en dienst- bestuur heids- en dienst- nijverheid horeca commu- ver- welzijns- ver- nicatie lening zorg lening

mln euro mln gld

1998 15 026 33 112 16 568 1 402 2 748 2 995 1 342 3 604 743 1 120 1 303 1 288

Nieuwbouw 12 147 26 768 15 090 1 096 1 982 2 048 1 014 2 985 533 518 623 880 Overige werkzaamheden 2) 2 879 6 344 1 478 306 765 947 328 620 209 602 680 408

1999 16 041 35 349 17 892 1 480 2 244 2 966 1 599 4 788 810 931 1 470 1 171

Nieuwbouw 13 070 28 803 16 208 1 204 1 561 1 925 1 248 4 164 576 390 809 717 Overige werkzaamheden 2) 2 970 6 546 1 684 276 683 1 040 351 623 234 540 660 454

Januari-oktober 1999 13 004 28 657 14 249 1 231 1 867 2 370 1 357 3 899 688 755 1 215 1 026

Nieuwbouw 10 521 23 186 12 863 1 000 1 289 1 526 1 034 3 388 504 308 644 628 Overige werkzaamheden 2) 2 483 5 471 1 386 231 577 844 324 510 184 448 571 398

Januari-oktober 2000 13 649 30 078 14 857 1 136 2 092 2 598 1 120 4 771 519 936 1 189 861

Nieuwbouw 10 915 24 053 13 143 904 1 500 1 760 765 3 962 321 442 743 514 Overige werkzaamheden 2) 2 734 6 026 1 715 232 592 839 356 809 198 494 446 347

Oktober 2000 1 383 3 048 1 483 119 225 227 140 504 47 82 96 126

Nieuwbouw 1 107 2 439 1 294 91 178 146 87 452 22 41 38 92 Overige werkzaamheden 2) 277 610 189 29 47 81 53 52 24 42 58 34

1) In de bouwsom zijn niet begrepen de kosten van de grond, architectenhonorarium, de kosten van toezicht en de BTW. Met ingang van het verslagjaar 2000 is de ondergrens van de waarneming van deze statistiek opgehoogd tot 100 duizend gulden, voor de vergeljkbaarheid zijn de cijfers over 1998 en 1999 aangepast aan deze nieuwe ondergrens. 2) Omvat de werkzaamheden uitbreiding en verbouwing van gebouwen.

Statistisch bulletin 9 (CBS) 8/3/2001 7
Woningbouw naar opdrachtgever 1) (5)

Totaal Overheid en Bouwers voor Andere woningcorpo- de markt 3) particuliere raties 2) opdrachtgevers 4)

Bouwvergunning verleend aantal woningen

1998 87 673 19 326 54 166 14 181 1999 84 201 15 658 54 904 13 639

Januari­oktober 1999 67 675 12 393 44 215 11 067 Januari­oktober 2000 65 288 12 020 42 222 11 046 Oktober 2000 5 635 737 3 860 1 038

Gereedgekomen

1998 90 516 20 390 57 184 12 942 1999 78 625 17 660 48 979 11 986

Januari­oktober 1999 52 433 11 716 32 742 7 975 Januari­oktober 2000 46 362 9 496 28 741 8 125 Oktober 2000 6 258 1 470 3 643 1 145

1) De opdrachtgeversindeling is met ingang van het verslagjaar 2000 aangepast, voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 1998 en 1999 aangepast aan deze nieuwe in- deling
2) Hierin zijn de volgende opdrachtgevers opgenomen: rijk, provincies, gemeenten, overige regionale overheden, (water) schappen, woningbouwcorporaties, woningbouw- verenigingen e.d. (toegelaten instellingen).
3) Hierin zijn de volgende opdrachtgevers opgenomen: projectontwikkelaars, makelaars, aannemers die voor eigen risico bouwen, financiële instellingen (institutionele be- leggers)
4) Hierin zijn de opdrachtgevers opgenomen die (laten) bouwen voor eigen gebruik zoals: particulieren, bedrijven en stichtingen n.e.g.

Aardoliegrondstoffen en -producten (7)

1999 2000 1999 2000

jaar november september oktober november jaar november september oktober november

mln kg

Grondstoffen Winning Verwerking raffinaderijen

Ruwe aardolie 1 594 100 110 114 111 55 026 4 212 4 183 5 235 4 802 Overige grondstoffen 986 96 55 76 103 6 311 642 529 579 533

Totaal grondstoffen 2 580 197 165 191 214 61 337 4 854 4 711 5 814 5 336

Chemisch restgas 1 996 178 167 164 155 689 59 65 66 61 Raffinaderijgas 1 640 115 153 144 146 ­ ­ ­ ­ ­ Vloeibaar gas 3 889 298 325 301 287 2 037 178 191 158 160 Nafta's 5 317 475 370 464 473 404 25 27 28 35 Aromaten 5 179 450 555 703 633 1 271 174 153 115 158

Motorbenzine 9 288 745 764 846 746 4 140 348 314 331 347 Speciale benzine en min. terpentijn 397 48 21 28 26 106 13 7 10 10 Overige lichte olien 5 237 485 456 493 452 948 80 103 74 58 Vliegtuigbenzine 61 0 0 7 5 4 0 0 0 0 Jet fuel benzine basis ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Jet fuel petroleum basis 6 977 475 499 639 529 128 16 7 6 17 Petroleum 363 37 31 38 49 88 11 5 6 5 Gas-/diesel- en lichte stookolie
15 cSt 22 384 1 774 1 846 2 119 1 955 6 726 631 561 585 622 Stookolie = 15 cSt 12 292 875 763 1 265 912 84 7 4 3 5 Minerale smeerolien en -vetten 625 59 56 51 50 192 15 12 12 21

Bitumen 710 9 83 69 54 358 30 16 30 23 Minerale wassen 127 68 12 9 9 75 5 11 6 8 Overige producten 4 759 374 438 439 410 2 012 127 207 233 197

Totaal producten 81 239 6 465 6 538 7 779 6 892 19 264 1 719 1 685 1 665 1 728

8 Centraal Bureau voor de Statistiek
Ontwikkeling van omzetten (incl. BTW) in de kantines en catering (1995=100) (2000, no. 49)

1999 2000 Wijzigingen in % 1)

4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.* 4e kw. 2000 1e kw. 2000­ t.o.v. 4e kw. 2000 4e kw. 1999 t.o.v. 1e kw. 1999­ 4e kw. 1999

Kantines en catering (SBI 555) 157 151 168 160 178 13,1 13,6 w.o.
Kantines (SBI 55.51) 149 149 157 146 164 9,8 10,6

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Ontwikkeling van omzetten (incl. BTW), prijzen en hoeveelheden in de verblijfsrecreatie (1995=100) (49) Inl. tel. (045) 5 70 70 70

1999 2000 Wijzigingen in % 1)

4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.* 4e kw. 2000 1e kw. 2000­ t.o.v. 4e kw. 2000 4e kw. 1999 t.o.v. 1e kw. 1999­ 4e kw. 1999

Kampeerterreinen en overige voorzieningen voor
recreatief verblijf n.e.g. (SBI 552)
Prijs 106 105 114 116 . . . Hoeveelheid 77 91 115 130 . . . Omzet 81 95 131 151 82 0,8 0,7 w.o.
Kampeerterreinen (SBI 5522)
Prijs 108 108 114 120 112 3,3 3,9 Hoeveelheid 55 88 115 125 51 ­5,9 ­3,5 Omzet 59 94 131 149 57 ­2,7 0,3

Vakantiehuisjes, -bungalowparken e.d. (SBI 5523) Prijs 105 103 113 113 . . . Hoeveelheid 97 95 115 133 . . . Omzet 102 97 130 151 104 2,4 0,7

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Internationaal toerwagenvervoer door Nederlandse toerwagenondernemers (2000, no. 19)

Busritten Nuttige Reizigers Reizigers- voertuigkilometers kilometers

x 1 000 x mln

1997 151 236 103 800 6 306 4 395 1998 144 637 100 719 6 109 4 381 1999 130 979 93 851 5 548 4 119

1999
1e kwartaal 23 075 17 030 949 717 2e kwartaal 43 079 29 936 1 844 1 317 3e kwartaal 38 965 33 573 1 668 1 502 4e kwartaal 25 861 13 312 1 088 584

2000
1e kwartaal 21 521 15 484 888 654 2e kwartaal 40 925 28 439 1 752 1 250 3e kwartaal 39 645 33 397 1 682 1 473

Statistisch bulletin 9 (CBS) 8/3/2001 9
Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid (1998=100) 1) (5)

SBI'93 1999 2000* 1999 2000* Wijzigingen in %

dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. dec. `00 jan.'00­ t.o.v. dec. `00 dec. `99 t.o.v. jan.'99­ dec. `99

Bouwrijp maken van terreinen (SBI 451) 117 134 145 86 119 136 141 150 146 138 83 147 147 145 148 2 14 Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water-
en wegenbouw excl.grondverzet (SBI 452) 110 120 142 73 110 125 122 136 132 114 75 128 132 143 160 13 9 Burgerlijke en utiliteitsbouw 2) 111 121 139 76 116 129 126 134 130 114 71 127 130 142 161 16 9 Grond-, water- en wegenbouw 2) 110 122 153 69 96 117 116 143 138 117 84 132 141 143 161 5 11 Bouwinstallatie (SBI 453) 111 118 150 87 110 131 114 125 123 110 90 125 127 138 150 0 7 Afwerken van gebouwen (SBI 454) 104 111 128 72 99 109 107 121 122 110 80 128 125 128 133 4 6 Verhuur van bouw- en sloopmachines
met bedienend personeel (SBI 455) 115 127 151 74 99 125 117 139 135 127 101 131 138 150 156 3 10

Totaal bouwnijverheid (SBI 45) 110 120 143 76 109 125 120 133 129 113 79 127 131 141 156 9 9 w.v. bedrijven met
10 tot 100 werknemers 109 118 138 75 113 125 123 134 129 118 75 125 127 137 149 9 9 100 en meer werknemers 112 121 150 78 104 125 116 131 130 108 84 131 136 146 163 9 8

1) Door bedrijven met 10 of meer werknemers gefactureerde en/of gedeclareerde bedragen. Basis is het 1/ deel van het totaal gefactureerde en/of gedeclareerde bedrag in 1998. 12 2) Zie voor de samenstelling van deze bedrijfsgroepen de Maandstatistiek Bouwnijverheid, augustus 1993 pag. 9 e.v.

N.B. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. E. Knapper, tel. (070) 337 42 80.

Nieuwe levensverzekeringen, januari 2001 (6)

jan. jan. t/m jan. jan. jan. t/m jan. jan. jan. t/m jan. jan. jan. t/m jan.

2001 2000 2001 2001 2000 2001 2001 2000 2001 2001 2000 2001

x 1 000 mln gld

Individuele levensverzekeringen polissen verzekerd kapitaal premie periodiek premie ineens

Naar product
hypotheek 19,0 22,5 19,0 3 386,3 3 681,7 3 386,3 58,7 73,1 58,7 41,1 64,6 41,1 pensioen uitgesteld 4,7 5,7 4,7 1 217,3 1 496,8 1 217,3 26,5 27,5 26,5 95,7 55,0 95,7 lijfrente uitgesteld 65,6 43,6 65,6 2 367,3 1 830,3 2 367,3 46,9 36,3 46,9 889,6 718,7 889,6 direct ingaande rente 6,8 6,9 6,8 1 166,8 1 050,2 1 166,8 0,0 0,0 0,0 722,1 620,3 722,1 levenslang bij overlijden 32,0 33,3 32,0 199,3 189,1 199,3 5,2 5,1 5,2 2,2 2,3 2,2 spaarverzekering 28,8 29,2 28,8 1 139,7 1 330,5 1 139,7 62,6 55,0 62,6 159,4 131,1 159,4 risicoverzekering 17,9 16,0 17,9 1 647,6 1 548,2 1 647,6 7,5 6,8 7,5 31,3 21,3 31,3 overige verzekeringen 4,9 2,5 4,9 210,9 172,9 210,9 5,1 4,3 5,1 21,4 22,6 21,4

Naar premiebetaling
periodiek 114,0 112,8 114,0 8 496,8 8 871,2 8 496,8 212,5 208,1 212,5 249,4 190,9 249,4 ineens 65,6 46,9 65,6 2 838,3 2 428,5 2 838,3 1 713,5 1 445,0 1 713,5

Naar soort verzekering
in geld 90,0 86,0 90,0 5 308,8 5 401,9 5 308,8 48,0 52,2 48,0 1 226,5 1 107,2 1 226,5 in beleggingseenheden 89,7 73,7 89,7 6 026,3 5 897,7 6 026,3 164,5 155,9 164,5 736,4 528,7 736,4

Totale individuele produktie 179,7 159,8 179,7 11 335,2 11 299,7 11 335,2 212,5 208,1 212,5 1 962,9 1 635,9 1 962,9 w.o. universal life . . . . . . . . . . . . bedrijfsspaarregelingen . . . . . . . . . . . .

Spaarkasinschrijvingen

Naar product
hypotheek 0,0 0,2 0,0 1,0 5,8 1,0 0,2 0,5 0,2 0,1 0,3 0,1 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 lijfrente uitgesteld 1,3 0,4 1,3 46,4 10,7 46,4 5,8 2,9 5,8 0,8 0,6 0,8 ongeclausuleerd 4,9 5,1 4,9 93,7 127,8 93,7 6,0 8,0 6,0 1,3 1,6 1,3

Totale spaarkasproductie 6,3 5,7 6,3 141,4 145,0 141,4 12,0 12,1 12,0 2,1 2,5 2,1 w.o. bedrijfsspaarregelingen . . . . . . . . . . . .

10 Centraal Bureau voor de Statistiek
Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (8)

Gemiddelden Week 9 per dag

2001 26-2 27-2 28-2 1-3 2-3

jan. febr. week 7 week 8 week 9


Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 4,87 4,88 4,86 4,93 4,85 4,92 4,88 4,83 4,80 4,83 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 4,62 4,64 4,64 4,69 4,60 4,69 4,64 4,55 4,52 4,62 5­< 8 jaar 4,77 4,79 4,77 4,85 4,75 4,83 4,78 4,74 4,69 4,71 3­< 8 jaar 4,71 4,73 4,72 4,79 4,69 4,77 4,72 4,67 4,62 4,68 Vijf langstlopende staatsleningen 5,12 5,10 5,09 5,14 5,09 5,14 5,11 5,07 5,06 5,07 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,92 4,91 4,91 4,96 4,88 4,95 4,91 4,85 4,84 4,87

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100

Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 114,7 114,6 114,6 114,4 114,8 114,5 114,6 115,0 115,1 114,7 5­< 8 jaar 123,6 123,5 123,6 123,1 123,8 123,2 123,6 123,8 124,2 124,0 8­<10 jaar 128,4 128,5 128,5 128,1 128,7 128,2 128,4 128,9 129,0 129,0

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 369,7 364,8 365,1 360,3 358,2 358,9 359,0 359,2 357,4 356,5

CBS-herbeleggingsindex voor obligaties ultimo 1983=100

Staatsleningen 360,4 361,8 361,9 361,4 362,7 361,8 362,8 362,8 363,0 363,2 Financiele instellingen
gewone obligaties 341,6 343,4 343,6 342,9 344,1 343,2 343,9 344,3 344,6 344,7 achtergestelde obligaties 416,1 418,9 419,1 418,2 419,9 418,6 419,6 419,9 420,4 420,8

Algemeen 358,3 359,9 360,1 359,5 360,8 359,8 360,7 360,9 361,1 361,3

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,69 4,72 4,72 4,72 4,72 4,71 4,71 4,71 4,73 4,73

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 892,9 875,8 886,0 857,7 846,9 848,2 852,6 851,3 841,4 840,9 Algemeen excl. Kon. Olie 909,0 879,8 889,4 857,9 848,7 848,5 851,6 853,4 846,2 844,0

Internationals 844,4 840,7 852,6 834,7 818,8 822,3 828,4 822,2 807,8 813,4

Lokale fondsen 957,7 930,8 940,3 904,1 896,2 896,1 899,5 901,4 894,3 889,6 Financiele instellingen 1 182,1 1 131,1 1 148,6 1 088,6 1 075,1 1 068,7 1 076,5 1 084,7 1 079,0 1 066,5 Niet-financiele instellingen 860,8 849,0 853,4 831,4 826,9 831,1 831,8 829,4 820,9 821,3

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 182,2 180,1 181,2 177,1 173,5 174,4 175,0 174,8 172,2 171,3 aandelenfondsen 257,9 252,6 254,8 246,6 239,4 241,3 242,5 241,7 236,7 234,9 obligatiefondsen 130,6 132,1 132,1 132,3 132,2 132,2 132,3 132,5 132,0 132,0 geldmarktfondsen 119,1 118,7 118,7 118,8 118,9 118,8 118,8 118,9 118,9 118,9

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 388,2 396,9 400,9 391,6 382,8 384,6 385,4 384,4 380,0 379,9 CBS MIT-index 540,1 494,6 499,1 473,2 463,5 467,8 470,9 467,8 453,5 457,5 CBS MIT Small-index 657,3 632,6 645,4 600,7 581,6 594,9 592,9 587,3 564,7 568,2 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 95,2 100,2 100,9 100,8 100,3 99,8 100,9 100,3 100,4 100,3

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 1 680,3 1 648,1 1 667,3 1 614,2 1 593,8 1 596,2 1 604,5 1 602,0 1 583,5 1 582,5 Algemeen excl. Kon. Olie 1 572,4 1 522,0 1 538,6 1 484,0 1 468,3 1 467,9 1 473,3 1 476,2 1 463,9 1 460,0

Internationals 1 704,9 1 697,5 1 721,5 1 685,4 1 653,4 1 660,5 1 672,7 1 660,1 1 631,1 1 642,5 Lokale fondsen 1 659,6 1 613,3 1 629,6 1 566,8 1 553,2 1 553,0 1 559,0 1 562,3 1 550,0 1 541,8 Financiele instellingen 2 427,0 2 322,2 2 358,3 2 235,1 2 207,3 2 194,1 2 210,2 2 227,1 2 215,4 2 189,6 Niet-financiele instellingen 1 359,8 1 341,4 1 348,4 1 313,6 1 306,6 1 313,2 1 314,2 1 310,5 1 297,1 1 297,8

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 198,6 196,3 197,5 193,1 189,2 190,1 190,9 190,5 187,8 186,8 aandelenfondsen 283,9 278,1 280,4 271,4 263,6 265,6 266,9 266,1 260,6 258,6 obligatiefondsen 140,2 141,9 141,9 142,1 142,0 142,0 142,0 142,3 141,8 141,7 geldmarktfondsen 120,2 120,6 120,6 120,7 120,8 120,8 120,8 120,9 120,8 120,8

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 451,7 462,1 466,8 455,9 445,8 447,8 448,8 447,5 442,4 442,3 CBS MIT-index 617,4 565,4 570,5 541,0 529,8 534,8 538,2 534,7 518,4 523,0 CBS MIT Small-index 711,8 685,0 698,9 650,5 629,8 644,2 642,0 636,0 611,5 615,3 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 146,2 154,4 155,5 155,4 154,7 153,9 155,5 154,5 154,7 154,7

1) Tot 1-1-2001 CBS/Stroeve index.

Statistisch bulletin 9 (CBS) 8/3/2001 11
12

www.cbs.nl Centraal Bureau voor de Statistiek
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...