Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarresultaat 2000 Rood Technology

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Bron: Rood Testhouse NV
Zoek soortgelijke berichten
Rood Testhouse NV

PERSBERICHT

Amsterdam, 9 maart 2001

STERKE VERBETERING VAN ROOD TECHNOLOGY'S JAARRESULTAAT

â Netto omzet 29,2 miljoen, 6,8% hoger dan in dezelfde periode in 1999

â Netto winst 743.000 tegen 278.000 in 1999

â Focus op groeisegmenten door strategische herpositionering

De directie van Rood Testhouse International N.V. ('Rood Technology') maakt vandaag bekend dat de winst over 2000 743.000 bedraagt (1999: winst 278.000).

Het jaar 2000 was over het geheel genomen een goed jaar voor de wereldwijde halfgeleiderindustrie. In de tweede helft van het jaar werd echter een teruggang merkbaar, met name in het vierde kwartaal verslechterden verschillende marktindicatoren. De Europese halfgeleiderindustrie laat doorgaans minder drastische cyclische effecten zien. Rood Technology is in Europa geografisch goed gepositioneerd om zich direct te richten op de belangrijkste regio's.

Veranderingen in de logistieke werkwijze in de halfgeleiderindustrie droegen bij aan de beslissing om halverwege het jaar de verliesgevende vestiging in Dublin te sluiten. Een deel van de daar uitgevoerde Production Support Services is samengevoegd met de activiteiten in Livingston, waardoor daar de operationele efficiency verbeterde. Daarnaast is besloten om de hi-rel activiteiten in Alton te verkopen. Deze zijn gericht op de defensie- en de luchtvaartindustrie en behoren niet tot de kernactiviteiten. Dit heeft geleid tot het tekenen van een 'letter of intent' voor een activa-transactie. De voorbereidingen voor deze activatransactie zijn in belangrijke mate gereed. De financiële gevolgen hiervan zijn in de cijfers over 2000 verwerkt.

Deze ontwikkelingen zorgden voor een herpositionering van de organisatie en een verbetering in de operationele efficiency. Toekomstige investeringen zullen nu gericht zijn op de kernactiviteiten, te weten Test and Related Services en Production Support Services. Verder verbetert hierdoor de focus van de organisatie op haar klanten, waaronder de bedrijven die actief zijn in de sectoren waarin 'Intellectual Property' een grote rol speelt, namelijk de communicatie- en automobielindustrie en de markt van de digitale consumentenproducten. In deze markten is in 2000 reeds een aanzienlijke penetratie bereikt.

Ten aanzien van Test and Related Services heeft de onderneming haar afhankelijkheid van het testen van geheugenchips verder verminderd. De hiermee gepaard gaande afname in omzet is grotendeels gecompenseerd door een hogere omzet in het testen van mixed signal producten. Het SDRAM-project is in het eerste kwartaal van 2001 gestopt. De afwaardering van de projectspecifieke apparatuur en de andere kosten die samenhangen met het staken van het project zijn verwerkt in de resultaten over 2000. Production Support Services omvatten onder andere het programmeren van chips, het inspecteren en het in de juiste vorm terugbrengen van de leads van chips. Hoewel de omzet over het gehele jaar 2000 toenam, was er een vertraging te zien in de tweede helft van het jaar. De onderneming heeft haar klantenbasis verder verbreed door relaties aan te gaan met de meest relevante klanten in Europa. Momenteel worden de Europese markten van de mobiele telecommunicatie en de set top boxes bediend. Deze sectoren blijven op middellange en lange termijn fors groeien.

De afdeling van Rood Technology die apparaten bouwt, heeft op succesvolle wijze de ontwikkeling afgerond van de SprintLine. Dit is een eerste product in een reeks machines die in de productielijn in de zogenaamde 'back-end'-fase van de chipbehandeling gebruikt zullen worden.

Rood Technology's omzet steeg met 6,8% van 27.350.000 in 1999 tot 29.214.000 in 2000. De bruto marge was 8,4% hoger dan in het vorige boekjaar. Van deze percentages is 2,6% veroorzaakt door koersfluctuaties. Het gemiddeld aantal personeelsleden daalde van 300 in 1999 tot 295 in 2000. De stijging in personeelskosten is het gevolg van koersfluctuaties, alsmede van de verschuiving in de activiteiten naar segmenten met hogere toegevoegde waarde.

De investeringen in materiële vaste activa in 2000 bedroegen 5.259.000. Dit is beduidend meer dan in 1999, toen 3.001.000 werd besteed. In 2000 is met name geïnvesteerd in apparatuur voor het testen van mixed signal producten en machines, benodigd voor de Production Support Services. Er werd voor een bedrag van 3.793.000 aan nieuwe leningen afgesloten ter financiering van een deel van deze investeringen. De solvabiliteit verbeterde tijdens 2000. Uitgedrukt in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, steeg de solvabiliteitsratio van 25,9% per ultimo 1999 tot 29,8% per 31 december 2000. Er zal geen voorstel tot een dividenduitkering over 2000 worden gedaan.

Vooruitzicht
De huidige wereldwijde voorraadcorrectie in de productie van elektronische apparatuur, waardoor de tweede helft van 2000 negatief is beïnvloed, heeft zich doorgezet in 2001. Het meest waarschijnlijke marktscenario voor de nabije toekomst is dat, na een moeilijk eerste halfjaar, een verbetering te zien zal zijn in de tweede helft van 2001. De Europese halfgeleiderindustrie fluctueert traditioneel minder dan de wereldwijde chipmarkt. De algemene economische verwachtingen voor Europa blijven goed.

Met een versterkte balans en toereikende liquiditeiten is de onderneming goed gepositioneerd om op de marktomstandigheden te reageren. De herstructurering van de groep, tot uitdrukking komend in de afstoting van de Ierse vestiging en de niet-kernactiviteiten in Alton, creëert een organisatie die zich volledig richt op de activiteiten in Livingston (Schotland) en Nördlingen (Duitsland). Beide vestigingen zijn reeds diverse jaren winstgevend. Rood Technology is nu gericht op het leveren van diensten met een hogere toegevoegde waarde in de automobielindustrie en de markten van telecommunicatie en digitale consumentenproducten. Deze strategie vraagt verdere investeringen in het personeel en de vestigingen, waarbij aanvullende financiering zal worden gezocht wanneer dit nodig is.

Jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
Nu de herpositionering van de onderneming is afgerond, heeft de heer Ian Reid aangegeven af te zullen treden als directeur. De Raad van Commissarissen stelt aan de aandeelhouders voor om de heer Wolfgang Wagner te benoemen tot Chief Executive Officer.

Het jaarverslag over 2000 zal gepubliceerd worden op 27 maart 2001. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden op 19 april 2001.

Rood Technology's activiteiten
Rood Technology heeft meer dan 30 jaar ervaring in de halfgeleiderindustrie. De organisatie biedt een reeks van diensten aan die waarde toevoegen aan processen in de halfgeleiderindustrie. Hieronder zijn begrepen het testen en programmeren van ICs, tape en reel, inspectie en leadconditioning, alsmede het ontwikkelen en leveren van machines.

Voor nadere informatie:
Rood Testhouse International N.V.
Correspondentie adres: postbus 454, 3840 AL HARDERWIJK

Ian Reid, President CEO Telefoon: +44 1420 545381 Fax: +44 1420 87259 Brouwer Management Consultants:
Bart Brouwer Telefoon: 0341 437171 Fax: 0341 431606

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie