Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake ontwikkelingssamenwerking met Suriname

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

charset="iso-8859-1"

www.minbuza.nl/content.asp?Key=411025Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Westelijk Halfrond Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Datum 9 maart 2001 Auteur R. van de Geer

Kenmerk DWH-052/01 Telefoon 070 - 348 4241

Blad /4 Fax 070 - 348 5472

Bijlage(n) - E-mail (dwh@minbuza.nl)

Betreft Suriname; voortgang ontwikkelingssamenwerking

C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van het verzoek van de recent uit Suriname teruggekeerde parlementaire delegatie om een nadere toelichting op de ontwikkelingssamen-werkingsrelatie tussen Suriname en Nederland, informeer ik u als volgt.

Hoofddoel van het bezoek dat ik in oktober van het vorig jaar aan Suriname bracht en waarvan ik u verslag deed in mijn brief van 19 oktober 2000, was luisteren naar de opvattingen die er aan Surinaamse zijde leven over de ontwikkelingsrelatie met Nederland, waarbij het mij zowel ging om de in het verleden opgedane ervaringen als om de gedachten over de toekomst van onze betrekkingen op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Ik ben naar Suriname gegaan met een open houding, waarbij voor mij mijn huidige beleid, het beleid van de Surinaamse regering alsook de verdragen tussen Suriname en Nederland uit 1975 en 1992 als uitgangpunten golden. De doelstellingen van deze twee verdragen, waaraan aan Surinaamse kant zeer wordt gehecht, zullen ook centraal staan bij de nadere uitwerking van de ontwikkelingsrelatie in de komende periode.

Overigens is het vastleggen van de hoofdpunten van het bezoek in een gemeenschappelijke verklaring gebeurd op uitdrukkelijk Surinaams verzoek.

Dat neemt niet weg dat ik de verklaring een uitstekende weergave vind van hetgeen wij overeengekomen zijn. Ik benadruk hier overeengekomen, want ik heb mijn bezoek aan Suriname ervaren als een open dialoog waarin wij op constructieve wijze gezamenlijk tot een aanpak gekomen zijn.

Ik begrijp dat er sindsdien binnen Suriname sprake is van een intensieve en op sommige punten kritische dialoog over de samenwerkingsrelatie. Juist omdat wij bezig zijn met de overgang van een traditioneel programma van ontwikkelingssamenwerking naar een op moderne leest geschoeid programma is een kritische dialoog in Suriname verwachtbaar. Maar dit debat in Suriname heeft er niet toe geleid dat mijn gesprekpartners mij hebben laten weten terug te willen komen op de door ons in oktober gemaakte afspraken. Van een conflict met Suriname is dan ook in mijn visie geen sprake, wij zijn in voortgaand gesprek over de totstandkoming van een moderne ontwikkelingsrelatie. Daarbij is er uiteraard geen sprake van het opdringen van sectorkeuze door Nederland.

De voornaamste doelen die in de verklaring na mijn bezoek werden genoemd zijn:


1. realisering van het door Suriname gedane voorstel tot inzet van het garantiemechanisme voorzien onder de verdragsmiddelen ter garandering van nieuwe leningen van Suriname op de kapitaalmarkt tegen Triple-A voorwaarden;


2. het met voorrang scheppen van voorwaarden voor toepassing van de sectorale benadering en het in goed overleg komen tot sectorale concentratie, zulks op basis van een door de regering van Suriname geformuleerd solide beleidskader.

Tijdens de gemeenschappelijke persconferentie na afloop van mijn bezoek in oktober heeft collega Raghoebarsingh onderstreept dat de bal nu op de Surinaamse helft ligt en dat er in Suriname huiswerk verricht dient te worden, terwijl ik van mijn kant heb aangegeven dat Nederland uiteraard bereid is de noodzakelijke opbouw van de institutionele capaciteit aan Surinaamse kant te steunen en te financieren.

Het onder punt 1 genoemde voorstel tot inzet van het garantiemechanisme, zo meldt de Nederlandse ambassade in Paramaribo, is op korte termijn in uitgewerkte versie verwachtbaar. In goed overleg met collega Zalm heb ik reeds kort na mijn bezoek aangegeven dat wij, in het licht van de zeer moeilijke situatie waarvoor Suriname zich geplaatst ziet, bij hoge uitzondering en in afwijking van het vigerende beleid bereid zijn om reeds voordat Suriname een akkoord met het IMF heeft gesloten, over te gaan tot committering van de garantiemiddelen.

Over de toepassing van de onder punt twee genoemde sectorale benadering - en daarmee m.b.t. de aanpak van de ontwikkelingssamenwerking - vinden sinds mijn reis intensieve contacten plaats. Zo is in januari een Surinaamse ambtelijke missie zich in Nederland uitgebreid komen oriënteren op de sectorale benadering.

Voorts is tijdens de van 15 tot en met 21 februari jl. in Suriname op ambtelijk niveau gehouden bijeenkomst tussen Suriname en Nederland over de sectorale benadering goede voortgang gemaakt met het scheppen van voorwaarden voor toepassing van de sectorale benadering, terwijl ook van gedachten is gewisseld over de noodzaak om tot sectorconcentratie en tot samenwerking met verschillende donoren te komen. Aan genoemde bijeenkomst is door een groot aantal Surinaamse ministeries en instellingen deelgenomen; van de uitgenodigde leden van de Nationale Assemblee is er helaas slechts één verschenen.

Ook aan Surinaamse kant heerst de visie dat sectorbenadering en sectorconcentratie het aangaan impliceert van een goed gestructureerde samenwerking met andere donoren, waaronder Wereldbank en Europese Commissie. Suriname is zich er van bewust dat het daarbij de verantwoordelijkheid voor donorcoördinatie op zich dient te nemen en dient te voorkomen dat het, zoals in het verleden, honderden miljoenen aan potentieel ontwikkelingsgeld van andere donoren laat lopen omdat het zich geheel op Nederland richt. Op grond van contacten die ik ook in de laatste dagen met de Surinaamse collega heb gehad, heb ik geen reden om aan te nemen dat er op dit punt wordt teruggekomen van eerder gemaakte afspraken.

In mijn brief van 19 oktober jl. aan uw Kamer heb ik reeds kenbaar gemaakt dat ik onder de indruk was van de vastbeslotenheid van de nieuwe regering om de eigen verantwoordelijkheid centraal te stellen in het proces van nationale ontwikkeling in Suriname. Een van de lovenswaardige elementen van dit proces is de wijze waarop de Surinaamse regering het bedrijfsleven, de vakbeweging en het maatschappelijk middenveld betrekt bij de beleidsontwikkeling. In Suriname wordt thans hard gewerkt aan de afronding van een Meerjaren Ontwikkelings Plan (MOP). Over dit beleidsplan, dat is gebaseerd op de Regeringsverklaring en dat de beleidsprioriteiten voor de korte en middenlange termijn zal benoemen, vindt nu terugkoppeling naar de betrokken maatschappelijke instellingen en organisaties plaats.

Het is op basis van dit Meerjaren Ontwikkelings Plan en de financiële vertaling van het plan dat de dialoog over de inzet van Surinaamse begrotingsmiddelen en het externe financieringstekort concrete vorm zal kunnen aannemen. Mijn uitgangspunt in dit verband was en blijft dat binnen het kader van dit externe financieringstekort de resterende Verdragsmiddelen dusdanig moeten worden ingezet dat zij optimaal bijdragen aan economische groei, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

Het is van belang dat de dialoog over de positionering van de Nederlandse middelen ten opzichte van de eigen begrotingsmiddelen en die van andere externe financiers door Suriname zelf wordt gevoerd.

Van mijn kant wil ik benadrukken dat ik persoonlijk van harte gecommitteerd ben aan de opbouw van de ontwikkelingsrelatie met Suriname. Ik kijk dan ook met vertrouwen uit naar de resultaten van voortgaande discussie met Suriname en ik verwacht dat er tijdens het voor mei a.s. voorziene beleidsoverleg tussen Suriname en ons land beslissingen genomen zullen kunnen worden over de opzet en organisatie van de nieuwe relatie.

Kenmerk
Blad /4

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...