Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres preventie en aanpak van planschadeclaims

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Woensdag 9 mei 2001 Musis Sacrum te Arnhem

Congres
Planschade
Preventie en aanpak van claims logo0012-kl.jpg (4947 bytes)
* Welke vormen van planschade zijn er?

* Welke juridische aspecten zijn van belang?
* Aansprakelijkheid: Wie betaalt de rekening?
* Hoe gaat u om met planschadeclaims, en hoe voorkomt u ze?
* Is aanpassing van wet- en regelgeving gewenst?
Voor dit congres zijn 4 punten van de Nederlandse Orde van Advocaten te behalen.

Planschade
Bij grote bouwprojecten is het niet altijd te voorkomen, dat omwonenden overlast hebben van, of zelfs schade lijden door het betreffende bouwproject. Door een wijziging in het bestemmingsplan kan het bestaande onroerend goed in de omgeving in waarde dalen, bijvoorbeeld omdat er een spoorlijn in de buurt wordt aangelegd of omdat het eens zo fraaie uitzicht wordt belemmerd door een enorm flatgebouw. Dit soort schade noemt men planschade.

Sterke toename van claims
Op zich is planschade niets nieuws. Zowel gemeenten als projectontwikkelaars hebben de laatste jaren echter te maken met een sterke toename van het aantal claims als gevolg van planschade. Mede als gevolg van een aantal grote infrastructurele projecten en de realisatie van vinex-locaties is het aantal planschadeclaims de laatste tijd schrikbarend hoog geworden. Daarnaast is er sprake van een langzame verschuiving in het bewustzijn van de burgers; het privébelang wint aan aanzien ten koste van het algemeen belang. De burger wordt zich steeds meer bewust van zijn juridische weerbaarheid!
Inmiddels zijn er juridische adviesbureaus die zich specialiseren op het gebied van planschadeclaims, en die soms zelfs de buurt ingaan om bewoners te attenderen op de mogelijkheid van het indienen van een claim!

Aanpak van planschadeclaims
Zowel bouwbedrijven, projectontwikkelaars als gemeenten zullen zich moeten bezinnen op manieren om de stroom aan schadeclaims in te dammen, én op mogelijkheden om met de claims om te gaan. De VNG heeft bij Minister Pronk aangedrongen op een wijziging in de wetgeving op dit gebied. De minister voelt hier echter weinig voor; voorlopig zal dus naar andere oplossingen gezocht moeten worden. Een aantal van deze oplossingen zal tijdens deze dag de revue passeren.

Het congres
Tijdens het congres zal het begrip planschade uitvoerig behandeld worden. Zo zal er ingegaan worden op verschillende vormen van planschade, op recente jurisprudentie en op
aansprakelijkheidsvraagstukken. Er zullen mogelijkheden besproken worden om het aantal claims te beperken, en om met eventuele claims om te gaan. U krijgt te horen welke oplossingen bedacht zijn bij onder andere de gemeente Soest. Tenslotte wordt er ingegaan op de huidige wetgeving, en op de vraag of deze nog wel voldoet.

Het congres is van belang voor instanties die nu reeds met planschadeclaims te maken hebben, of hier wellicht in de toekomst mee geconfronteerd kunnen worden. Het congres is met name interessant voor:

* beleidsmedewerkers op het gebied van juridische zaken, ruimtelijke ordening, stedebouw en volkshuisvesting van gemeenten, waterschappen en provincies

* directie en juridisch medewerkers van projectontwikkelaars en bouwbedrijven

* medewerkers van juridisch adviesbureaus, taxatie- en makelaarskantoren

* directie en juridisch medewerkers van woningbouwverenigingenProgramma
9.30 Ontvangst en registratie deelnemers

10.00 Opening door de dagvoorzitter:
Algemene juridische aspecten van planschade

* Wanneer is er sprake van planschade?

* Welke vormen van planschade zijn er?

* Aansprakelijkheid: Wie betaalt de rekening?
* Recente jurisprudentie
mr. J.G. de Vries Robbé, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance

10.40 Planologisch risicomanagement

* Voorkomen van planschade vs. aanpak van claims
* Organisatorische maatregelen

* Een model voor risicomanagement

* Zijn planschadeclaims contractueel te voorkomen? mr. D.C.E. de Groot, plaatsvervangend directeur Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken

11.20 Koffiepauze

11.40 Preventie van planschade bij planontwikkeling
* Wordt er bij planontwikkeling rekening gehouden met eventuele schadeclaims?

* Levert dit de gewenste resultaten op?
ing. F. Voigt, hoofd Financieel Management Ruimtelijke Ontwikkelingen, Twynstra Gudde

12.20 Mogelijkheid tot het stellen van vragen

12.40 Lunch

14.00 Aanpak van planschade in de gemeente Soest
* Met wat voor soorten planschade heeft men te maken?
* Wat voor een oplossingen zijn hiervoor bedacht?
* De gevolgen voor het ruimtelijk beleid (bestemmingsplannen) drs. W.P. de Kam, gemeentesecretaris gemeente Soest

14.40 Koffiepauze

15.10 Planschade in de praktijk

* Aanpak verzoeken tot schadevergoeding

* Besluitvorming

* Rechtsbescherming
mr. A.W. van Engen, secretaris Schadevergoedingschap HSL-Zuid, A16 en A4, zelfstandig adviseur Van Engen Advies te Utrecht

15.50 Knelpunten van de huidige wet- en regelgeving
* Wat voor een problemen levert de huidige wetgeving op?
* Is aanpassing van wet- en regelgeving gewenst? mr. B.J.P.G. Roozendaal, advocaat AKD Prinsen van Wijmen

16.30 Discussie

17.00 Afsluiting van de dagDatum en plaats
Woensdag 9 mei 2001 in het Musis Sacrum te Arnhem.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen.
Twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving.

Kosten
De kosten voor deelname aan dit congres bedragen 450,- (fl. 991,86) per persoon exclusief BTW. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide documentatie inbegrepen.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Aukje Bovend'eerdt
Telefoon 040 - 212 94 99
e-mail aukje@ckc-seminars.nlinfo@ckc-seminars.nl
| index | profiel | agenda | adresgegevens | | aanmeldingsformulier | informatieformulier |

www.ckc-seminars.nlreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie