Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kempen & Co N.V. jaarresultaten 2000

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Bron: Kempen & Co
Zoek soortgelijke berichten
Kempen & Co

PERSBERICHT

Kempen & Co N.V. behaalt record resultaten over 2000


∑ Totale baten met 49% toegenomen tot § 161,4 miljoen (§ 108,4 miljoen);
∑ Nettowinst met 51% gestegen tot § 66,2 miljoen (§ 43,8 miljoen);
∑ Nettowinst per gemiddeld uitstaand aandeel toegenomen met 45% tot § 5,47 (§ 3,77);
∑ Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 35% (30%);
∑ Vermogen onder beheer door netto instroom van § 1,18 miljard met 30% gestegen tot § 6,77 miljard;

∑ Strategische focus verder aangescherpt naar Europese sectorspecialist.
Na het consolidatiejaar 1999 heeft Kempen & Co in 2000 de sterke groei van eerdere jaren hervat. Alle kernactiviteiten van de bank droegen bij aan de stijging van de winst.

De baten in het Effectenbedrijf stegen aanzienlijk, vooral gedreven door hogere volumes op de aandelenbeurzen, waarbij de marges door het toegenomen volume in small- en midcaptransacties op peil konden worden gehouden. De provisie-inkomsten op transacties in Europese vastgoedaandelen stegen fors. De handelsactiviteiten voor eigen rekening werden verder uitgebouwd, daarmee inspelend op de toenemende vraag van cliŽnten om liquiditeit in het small- en midcapsegment. Binnen Research werd het aantal gevolgde Europese beursfondsen significant uitgebreid en groeide de researchcapaciteit met name in de sectoren Property, TMT (technology, media en telecom), Staffing Services en Food & Food Retail. Door de overname van Global Property Research, die begin maart 2001 werd geŽffectueerd, zijn de vastgoed-teams van het Effectenbedrijf en Corporate Finance aanzienlijk versterkt.

Corporate Finance realiseerde een zeer forse stijging van de baten. Deze groei vond zowel plaats bij kapitaalmarkttransacties als bij fusie- en overname-adviezen. In het segment van small- en midcaps was het emissieklimaat ongunstig als gevolg van de relatief lage waarderingsniveaus en de matige liquiditeit. Kempen & Co behield in dit segment haar leidende marktpositie en was onder meer betrokken bij aandelenemissies van Wegener, Unit4, BE Semiconductors, Versatel en Fugro. Het volume aan fusies en overnames in Nederland is in 2000 enorm gestegen en Kempen & Co heeft hierbij een prominente rol gespeeld. Kempen & Co trad tevens op als adviseur voor buitenlandse ondernemingen ten behoeve van transacties op de Nederlandse markt. In de aandachtsgebieden Energy, TMT en Property werd een groot aantal transacties gedaan. Kempen & Co was onder meer adviseur bij de overname door de Duitse energiegigant RWE van Nutsbedrijf Haarlemmermeer, de overname van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten door ABN AMRO en de fusie van de vastgoedfondsen VIB en WBN.

De baten uit Vermogensbeheer stegen zeer aanzienlijk tot ruim § 45 miljoen (28% van de totale baten). Tot de baten van vermogensbeheer worden gerekend de contractuele beheervergoedingen en de aan particuliere (beheer)cliŽnten toegerekende transactieprovisie en rentemarge. De netto instroom van vermogen onder beheer in het tweede halfjaar bedroeg § 780 miljoen (H1: § 400 miljoen). De netto instroom van vermogen over het gehele jaar 2000 bedroeg derhalve § 1,18 miljard, ruim boven de doelstelling van § 1,0 miljard. Gecombineerd met een toename van § 365 miljoen uit hoofde van beleggingsresultaten (bij een lichte daling van de aandelenkoersen op de Europese effectenbeurzen) steeg het vermogen onder beheer van § 5,22 miljard tot § 6,77 miljard (+30%) ultimo 2000. De toename van het vermogen onder beheer is met name te danken aan de groei van Particulier beheer en de verdere toename van het beheer van fondsen van andere financiŽle partijen. Zo profiteerde de bank van een verdere intensivering van de relatie met de ASR-Verzekeringsgroep en Levob en de introductie van nieuwe huisfondsen voor onder meer Bank Nederlandse Gemeenten en SNS Bank. Samen met SNS Asset Management ontwikkelt Kempen Capital Management momenteel een Socially Responsible Investment Product binnen de beleggingscategorie Europese small- en midcaps. In 2000 introduceerde Kempen & Co drie nieuwe beleggingsfondsen: het Hidden Value Fund, het Orange European Property Fund en het Orange European Largecap Fund. Alle beheerde aandelenbeleggingsfondsen behaalden in 2000 goede resultaten ten opzichte van de voor die fondsen relevante benchmark. Het extra rendement ('outperformance') varieerde van 1% tot 35%. Veel aandacht werd besteed aan het uitbouwen van distributiekanalen in het buitenland. In 2001 streeft Kempen & Co naar een netto instroom van vermogen onder beheer van tenminste § 1,5 miljard.

Het renteresultaat van de bank steeg met 27% tot § 13,7 miljoen. Door middelen kort uit te zetten heeft Kempen & Co vrijwel geen last gehad van de opgetreden stijging van de korte rente in 2000 waardoor de rentemarge op peil bleef. Ook de overige activiteiten (beleggingen, deelnemingen en activiteiten voor derden) lieten hogere inkomsten zien.

Van de totale baten kan 58% worden toegerekend aan het Effectenbedrijf en Corporate Finance, 28% aan Vermogensbeheer en 14% aan de overige activiteiten.

De totale lasten van Kempen & Co stegen met 42% tot § 64,8 miljoen. Deze groei was lager dan de stijging van de baten (49%). Als gevolg hiervan verbeterde de lasten-batenverhouding van 42% tot 40%. De belangrijkste kostenpost, personeelskosten, steeg met 46% tot § 47,5 miljoen. Het vaste deel hierin bedroeg 55% (1999: 67%) en het variabele deel 45% (1999: 33%). De stijging was allereerst het gevolg van de groei van het aantal medewerkers, welke zich voordeed over de gehele linie. De personeelskosten namen daarnaast vooral toe als gevolg van de met 51% gestegen winst. De totale kosten van automatisering en communicatie bedroegen in 2000 § 6,2 miljoen, een toename van 23% ten opzichte van 1999.

De financiŽle positie van Kempen & Co is in 2000 verder verbeterd. Het eigen vermogen nam met § 55 miljoen toe tot § 218,6 miljoen en de BIS-ratio handhaafde zich ruim boven de 30%.

Dividendvoorstel
Aan aandeelhouders wordt voorgesteld een dividend van § 2,75 (1999: § 1,92) per aandeel in contanten uit te keren (uitkeringspercentage: 51%).

Vooruitzichten
De start van 2001 was goed en stemt ons ook voor het lopende jaar positief. Dit is mede het gevolg van de in voorgaande jaren gedane investeringen in organisatie, marketing en productontwikkeling waardoor de positie van de bank aanzienlijk is versterkt. Omdat de inkomsten van een merchant bank als Kempen & Co voor een belangrijk deel onderhevig zijn aan moeilijk voorspelbare fluctuaties op de financiŽle markten, is het nog te vroeg voor een meer concrete uitspraak over 2001.

Jaarverslag / Algemene Vergadering van Aandeelhouders Drs H. Hooykaas, sinds 1990 lid en vanaf 1995 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kempen & Co, zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aftreden en het voorzitterschap overdragen aan Drs C.J. Brakel. Drs W.O. Wentges, statutair directeur van Kempen & Co sinds 1987, heeft de wens te kennen gegeven om in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders terug te treden. Hij zal als adviseur aan de vennootschap verbonden blijven. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om de statutaire directie uit te breiden met Drs J.A. de Die en Drs I.A. Sevinga.

Het jaarverslag van Kempen & Co zal verschijnen op 4 april 2001. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op donderdag 19 april 2001 om 15.30 uur, ten kantore van de vennootschap te Amsterdam.

Amsterdam, 9 maart 2001
Directie Kempen & Co N.V.
Voor inlichtingen: Mw. Mr C. Horstra (tel. 020 - 5 571 571)

Nadere informatie omtrent Kempen & Co N.V. kunt u vinden op www.kempen.nl

Kempen & Co is een gespecialiseerde bank met drie kernactiviteiten: effectenbemiddeling en -advies, corporate finance en vermogensbeheer. De bank heeft in Nederland binnen deze drie kernactiviteiten een leidende positie in 'small- en midcaps', dat wil zeggen ondernemingen met een beurswaarde onder § 2,5 miljard en in vastgoedfondsen. De bank streeft ernaar deze positie in Europese context uit te bouwen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...