Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NOS, Gesprek met minister-president, Ned.3, 22.55 uur

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red9225
9-3-2001, NOS, Gesprek met minister-president, N.3, 22.55 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE MINISTERRAAD, OVER UITSPRAKEN VAN WILLEM-ALEXANDER EN KARDINAAL SIMONIS, DE OMREKENING VAN BOETES IN EURO'S EN EEN MOGELIJKE VERLOVINGSDATUM VAN WILLEM-ALEXANDER EN MAXIMA

FRIESZO:
Het is misschien eigenlijk een hele simpele vraag. Is het voor een minister-president nu een lastig klusje om de Kroonprins eigenlijk een oorvijg te geven?

KOK:
Afgelopen woensdag was geen doorsnee dag voor mij. Dus makkelijk is dat niet. Je moet natuurlijk snel reageren. Snel de nodige contacten hebben.

FRIESZO:
Met de Koningin bijvoorbeeld?

KOK:
Met iedereen die daar dan bij nodig is. Maar goed, ik heb ook gezegd wat er gezegd moest worden en ik denk dat het ook voldoende was. Ik heb ook gezegd `zand erover nu, het hoofdstuk is dicht'. Het lijkt me dus ook beter dat ik dan zelf ook die daad bij dat woord voeg en het er voorlopig even bij laat.

FRIESZO:
Bedoeld u eigenlijk tegen mij te zeggen `je kunt vragen wat je wilt, maar ik geef je toch geen antwoord'?

KOK:
U zegt het wat kort door de bocht. Het komt er eigenlijk wel op neer. Ik bedoel eigenlijk dit: iedereen weet, het parlement en ook iedereen weet na afgelopen woensdag dat als er op enig moment echt een relevant feit zou zijn in de vorm van een voornemen, dan zal de regering ook alles doen om het parlement en samenleving over alles te informeren wat van belang is. Daarbij alles, inclusief alles betreffende het verleden van de heer Zorreguieta en daar loop ik dus niet op vooruit. Als ik daar anderen toe oproep, moet ik mezelf daar ook aan houden.

FRIESZO:
Mag ik er nog één proberen: zou het niet verstandig zijn als dat voornemen tot een huwelijk of het afzien van een huwelijk heel snel bekend zou worden. En dat beleg ik met de stelling dat hoe langer het duurt, hoe meer schade er aangericht zou kunnen worden? Voelt u iets voor die stelling?

KOK:
U bent toch alweer iets te ambitieus in de vragen waar u antwoord op wilt hebben. Dit valt ook onder de categorie `goed geprobeerd, maar toch nog even niet'.

FRIESZO:
We moeten er eigenlijk maar geen tijd aan verspillen?
KOK:
Dat denk ik niet.

KARDINAAL SIMONIS

FRIESZO:
U wilt dus niet praten over hoe u Willem-Alexander op zijn kop heeft gegeven, maar dan wil ik eens praten over hoe een kardinaal u op uw kop heeft gegeven. De heer Simonis heeft zich deze week in een grote ochtendkrant beklaagd over het feit dat uw paarse kabinet de kerk niet meer ziet staan. Raakt dat verwijt u?

KOK:
Ik heb mijn ogen wel een beetje uit moeten wrijven toen ik dat allemaal zag, want de kardinaal heeft hele grote woorden gebruikt en zich ook van algemeenheden bediend en daarbij kwalificaties en typeringen gegeven, waar ik me werkelijk niet in kan vinden.

FRIESZO:
Bijvoorbeeld dat uw kabinet de secularisatie consequent doorvoert, geen ogen heeft voor welke religie dan ook, maar ook alleen maar redeneert over individuen?

KOK:
Dat is echt misplaatst. Natuurlijk is het zo dat het kabinet, ook dit kabinet, maar dat gold trouwens ook voor vorige kabinetten van andere samenstelling, niet altijd parallelle opvattingen heeft aan die welke in de kerk worden aangehangen. Denk aan onderwerpen rondom leven en dood, euthanasie, abortus, homowetgeving. Daar lagen ook indertijd met het CDA in de regering wel eens wat spanningspunten. Dat is natuurlijk met het type wetgeving, wat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld niet eenvoudiger geworden in de richting van de kerkelijke organisaties, het kerkelijk leven. Dus ik versta dus de boodschap van de kardinaal ook een beetje als toch een uiting van zorg dat eigenlijk het woord van de kerk te weinig weerklank vindt in de wetgeving die in de Kamer op dit soort gevoelige onderwerpen wordt aangenomen.

FRIESZO:
Zegt u eigenlijk dat het onmacht is, wat de kardinaal hier uit?

KOK:
Het is toch ook eigenlijk wel een uitnodiging om de dialoog weer een nieuwe impuls te geven. Daar voel ik me ook wel toe aangesproken.

FRIESZO:
Want u vindt in zijn algemeenheid gesproken de kerk wel een belangrijk instituut?

KOK:
Ja, ik heb ook nooit in mijn uitlatingen - ik heb dat nog weer eens nagelezen in de afgelopen dagen, want ik trek mij die dingen ook altijd wel weer erg aan ­ van enige geringschattendheid ten opzichte van kerken of mensen met een levensbeschouwing uitgelaten. Het kan best zijn dat als de kardinaal troonredes zou moeten schrijven dat hij dan bepaalde begrippen of benamingen wat meer accent zou geven dan wij. Ieder heeft
zijn eigen verantwoordelijkheid, maar ik vind belangrijk in zijn interview dat daarin ook de opmerking klinkt van `we doen misschien iets te weinig aan dialoog'. Hij meende dat het daarvoor ook bij ons of bij mij een beetje aan belangstelling mankeert. Die indruk wil ik graag wegnemen...

FRIESZO:
Dus u gaat met hem praten?

KOK:
Ja, ik heb vandaag ook dat initiatief ook laten nemen. Ik zal hem ook zelf een dezer dagen bellen en hem zeggen `laten we eens een kop koffie drinken en misschien ook eens een wat breder gesprek voorbereiden'. Niet omdat ik een aantal van zijn algemene nogal scherp geformuleerde kwalificaties deel, ook niet omdat ik bij het verdedigen en voorbereiden van wetgeving meen dat ik steeds zou moeten doen wat de kerk van de onderwerpen vindt, want wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid, maar wel omdat ik vind dat de bisschoppen, maar ook andere kerken en andere kerkelijke instellingen en kerkelijk leiders een belangrijke partner zijn in ons maatschappelijk leven, waarvoor regering en ook politici een open oor moeten hebben. Ik vind dat als je elkaar serieus neemt, ook als je heftig van mening verschilt van elkaar, je wel de dialoog moet willen voeren. Dat wil ik graag doen.

FRIESZO:
Houdt de kardinaal een groot goed in deze samenleving in deze politieke situatie wel genoeg in het oog, namelijk de scheiding tussen kerk en staat? Hij zegt in dat interview ook `de staat neemt taken van de kerk over, de staat stelt normen en waarden vast, die vroeger door de kerk werden vastgesteld, bijvoorbeeld hoe het huwelijk moet worden ingericht'?

KOK:
Dat is denk ik een misverstand als hij dat zo ziet. De staat bepaalt niet hoe het huwelijk moet worden ingericht. De staat of de regering gaat uit van de mogelijkheden die burgers toekomt om hun eigen voorkeuren te bepalen, hun eigen keuzes in te richten. Als we bijvoorbeeld spreken over de homowetgeving, dan bieden we de mogelijkheid op deze wijze aan mensen van gelijk geslacht om op een vergelijkbare wijze als mensen van verschillend geslacht ook zeg maar hun leven vorm te geven en daar ook een wettelijke basis aan te geven. Dat is, om het zo maar te zeggen, vloeken in de kerk voor kardinaal Simonis, maar dat is niet een kwestie van zeggen hoe het moet zijn, maar ruimte bieden om burgers in vrijheid en op basis van hun eigen verantwoordelijkheid ook de keuzes te laten en de mogelijkheden te geven die hen toekomen. Dat vind ik een beginsel. Daar denk ik kennelijk anders over dan de kardinaal en andersom. Dat wordt dus een boeiende kop koffie, maar daarom moeten we dus wel met elkaar durven praten.

FRIESZO:
Nog eentje uit dat interview: u zou een voorbeeld moeten nemen aan de nieuwe Amerikaanse president Bush, want die heeft Joden, Moslims en Christenen opgeroepen om normen en waarden te herstellen?

KOK:
Los even van de vraag, wie zich aan wie moet spiegelen, maar normen en waarden zijn wat mij betreft ook begrippen waar we veel meer aandacht aan moeten geven, niet
alleen in algemene termen maar ook inderdaad in de woorden van de kerk, maar ook in mijn woorden ­ de zingeving, waar is het allemaal...waar gaat het om in de samenleving, elkaar serieus nemen, elkaar respecteren, wetten en regels opleggen en nakomen, het belang van de opvoeding, het belang van de school daarbij, de invloed en de verantwoordelijkheid van de ouders ten opzichte van hun kinderen. De kerk heeft in dat geheel ook een belangrijke bijdrage te leveren in het verleden en thans. Als we nu praten over Moslims en de vrijheid van geloven: er zijn nog nooit zoveel moskeeën gebouwd als onder paars. Men kan toch daar ook niet de indruk aan ontlenen dat met dit beleid van dit kabinet ook geen ruimte zou worden geboden aan het inhoud geven en invulling geven aan de religieuze overtuiging in een steeds kleurrijker samenleving met een grotere veelsoortigheid van godsdiensten die onze samenleving vullen.

BOETES IN EURO'S

FRIESZO:
Tot slot wil ik nog even een ander onderwerp met u behandelen. Een tijdje terug heeft u gezegd dat het niet goed is als winkeliers hun prijzen zo verhogen als ze omrekenen naar de euro, dat die prijzen omhoog gaan. Nu heeft de overheid zich deze week van een hele slecht kant laten zien, want de boetes die naar euro's worden omgerekend worden zo verhoogd dat ze substantieel soms wel 10% de lucht invlogen. Dus de overheid die het slechte voorbeeld geeft?

KOK:
Niet alle boetes. Het ging om de maximale en er waren ook boetes die een aantal jaren niet waren aangepast, maar we hebben dit met open ogen zo behandeld indertijd in de ministerraad. De Kamer is er intussen overigens ook mee akkoord gegaan, maar we hebben toch gezegd `beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald'.

FRIESZO:
Dus u gaat het terugdraaien?

KOK:
Ja, we gaan gewoon op 1 januari de in guldens geldende boetes ­ die worden wel van jaar op jaar geïndexeerd, die gaan met de prijsstijgingen mee ­ omrekenen volgens de
2,20-tabel in euro's. We zullen dat ook als dat een heel raar bedrag wordt naar beneden afronden, niet naar boven ,en geven zo dan toch weer het goede voorbeeld.

FRIESZO:
Had u dat toen niet kunnen bedenken toen u dat voor de eerste keer behandelde?

KOK:
Ik zei al `beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald'. Ik heb hier zelf uiteraard ook verantwoordelijkheid voor gehad, zoals de Kamer dit ook allemaal heeft geaccordeerd. We zijn nog tien maanden van 1 januari af, bijna, dus het kan nu nog rustig anders. Dan doen we het dus ook anders en dan hoeft niemand te zeggen of te denken dat die overheid weer net wel tegenover de middenstand zegt `je moet je prijzen niet verhogen op 1 januari', maar zelf lekker bij een boete of wat anders wat naar binnen snaait. Dat is niet goed. Dat moeten we niet doen. Dus vandaar deze beslissing.
KONINKLIJKE VERLOVING

FRIESZO:
Laatste vraag. Ik houd er altijd van als een gesprek mooi rond loopt. Moeten we nog lang wachten op een aankondiging of het huwelijk al dan niet doorgaat tussen de Kroonprins en zijn geliefde?

KOK:
Nu had u aan het begin van het interview zo'n geslaagde one-liner, waarin u zei `ik krijg vandaag toch geen antwoord op al mijn vragen over dit onderwerp'...

FRIESZO:
Is het mijn vak ook niet om het dan toch een beetje te blijven proberen?

KOK:
...en dan bent u dat na tien minuten al weer vergeten. Deze houden we er in. U krijgt daar voorlopig nog geen antwoord op.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, HJ)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...