Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NOS, Gesprek met minister-president, Ned.3, 22.55 uur

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red9225
9-3-2001, NOS, Gesprek met minister-president, N.3, 22.55 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE MINISTERRAAD, OVER UITSPRAKEN VAN WILLEM-ALEXANDER EN KARDINAAL SIMONIS, DE OMREKENING VAN BOETES IN EURO'S EN EEN MOGELIJKE VERLOVINGSDATUM VAN WILLEM-ALEXANDER EN MAXIMA

FRIESZO:
Het is misschien eigenlijk een hele simpele vraag. Is het voor een minister-president nu een lastig klusje om de Kroonprins eigenlijk een oorvijg te geven?

KOK:
Afgelopen woensdag was geen doorsnee dag voor mij. Dus makkelijk is dat niet. Je moet natuurlijk snel reageren. Snel de nodige contacten hebben.

FRIESZO:
Met de Koningin bijvoorbeeld?

KOK:
Met iedereen die daar dan bij nodig is. Maar goed, ik heb ook gezegd wat er gezegd moest worden en ik denk dat het ook voldoende was. Ik heb ook gezegd `zand erover nu, het hoofdstuk is dicht'. Het lijkt me dus ook beter dat ik dan zelf ook die daad bij dat woord voeg en het er voorlopig even bij laat.

FRIESZO:
Bedoeld u eigenlijk tegen mij te zeggen `je kunt vragen wat je wilt, maar ik geef je toch geen antwoord'?

KOK:
U zegt het wat kort door de bocht. Het komt er eigenlijk wel op neer. Ik bedoel eigenlijk dit: iedereen weet, het parlement en ook iedereen weet na afgelopen woensdag dat als er op enig moment echt een relevant feit zou zijn in de vorm van een voornemen, dan zal de regering ook alles doen om het parlement en samenleving over alles te informeren wat van belang is. Daarbij alles, inclusief alles betreffende het verleden van de heer Zorreguieta en daar loop ik dus niet op vooruit. Als ik daar anderen toe oproep, moet ik mezelf daar ook aan houden.

FRIESZO:
Mag ik er nog één proberen: zou het niet verstandig zijn als dat voornemen tot een huwelijk of het afzien van een huwelijk heel snel bekend zou worden. En dat beleg ik met de stelling dat hoe langer het duurt, hoe meer schade er aangericht zou kunnen worden? Voelt u iets voor die stelling?

KOK:
U bent toch alweer iets te ambitieus in de vragen waar u antwoord op wilt hebben. Dit valt ook onder de categorie `goed geprobeerd, maar toch nog even niet'.

FRIESZO:
We moeten er eigenlijk maar geen tijd aan verspillen?
KOK:
Dat denk ik niet.

KARDINAAL SIMONIS

FRIESZO:
U wilt dus niet praten over hoe u Willem-Alexander op zijn kop heeft gegeven, maar dan wil ik eens praten over hoe een kardinaal u op uw kop heeft gegeven. De heer Simonis heeft zich deze week in een grote ochtendkrant beklaagd over het feit dat uw paarse kabinet de kerk niet meer ziet staan. Raakt dat verwijt u?

KOK:
Ik heb mijn ogen wel een beetje uit moeten wrijven toen ik dat allemaal zag, want de kardinaal heeft hele grote woorden gebruikt en zich ook van algemeenheden bediend en daarbij kwalificaties en typeringen gegeven, waar ik me werkelijk niet in kan vinden.

FRIESZO:
Bijvoorbeeld dat uw kabinet de secularisatie consequent doorvoert, geen ogen heeft voor welke religie dan ook, maar ook alleen maar redeneert over individuen?

KOK:
Dat is echt misplaatst. Natuurlijk is het zo dat het kabinet, ook dit kabinet, maar dat gold trouwens ook voor vorige kabinetten van andere samenstelling, niet altijd parallelle opvattingen heeft aan die welke in de kerk worden aangehangen. Denk aan onderwerpen rondom leven en dood, euthanasie, abortus, homowetgeving. Daar lagen ook indertijd met het CDA in de regering wel eens wat spanningspunten. Dat is natuurlijk met het type wetgeving, wat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld niet eenvoudiger geworden in de richting van de kerkelijke organisaties, het kerkelijk leven. Dus ik versta dus de boodschap van de kardinaal ook een beetje als toch een uiting van zorg dat eigenlijk het woord van de kerk te weinig weerklank vindt in de wetgeving die in de Kamer op dit soort gevoelige onderwerpen wordt aangenomen.

FRIESZO:
Zegt u eigenlijk dat het onmacht is, wat de kardinaal hier uit?

KOK:
Het is toch ook eigenlijk wel een uitnodiging om de dialoog weer een nieuwe impuls te geven. Daar voel ik me ook wel toe aangesproken.

FRIESZO:
Want u vindt in zijn algemeenheid gesproken de kerk wel een belangrijk instituut?

KOK:
Ja, ik heb ook nooit in mijn uitlatingen - ik heb dat nog weer eens nagelezen in de afgelopen dagen, want ik trek mij die dingen ook altijd wel weer erg aan ­ van enige geringschattendheid ten opzichte van kerken of mensen met een levensbeschouwing uitgelaten. Het kan best zijn dat als de kardinaal troonredes zou moeten schrijven dat hij dan bepaalde begrippen of benamingen wat meer accent zou geven dan wij. Ieder heeft
zijn eigen verantwoordelijkheid, maar ik vind belangrijk in zijn interview dat daarin ook de opmerking klinkt van `we doen misschien iets te weinig aan dialoog'. Hij meende dat het daarvoor ook bij ons of bij mij een beetje aan belangstelling mankeert. Die indruk wil ik graag wegnemen...

FRIESZO:
Dus u gaat met hem praten?

KOK:
Ja, ik heb vandaag ook dat initiatief ook laten nemen. Ik zal hem ook zelf een dezer dagen bellen en hem zeggen `laten we eens een kop koffie drinken en misschien ook eens een wat breder gesprek voorbereiden'. Niet omdat ik een aantal van zijn algemene nogal scherp geformuleerde kwalificaties deel, ook niet omdat ik bij het verdedigen en voorbereiden van wetgeving meen dat ik steeds zou moeten doen wat de kerk van de onderwerpen vindt, want wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid, maar wel omdat ik vind dat de bisschoppen, maar ook andere kerken en andere kerkelijke instellingen en kerkelijk leiders een belangrijke partner zijn in ons maatschappelijk leven, waarvoor regering en ook politici een open oor moeten hebben. Ik vind dat als je elkaar serieus neemt, ook als je heftig van mening verschilt van elkaar, je wel de dialoog moet willen voeren. Dat wil ik graag doen.

FRIESZO:
Houdt de kardinaal een groot goed in deze samenleving in deze politieke situatie wel genoeg in het oog, namelijk de scheiding tussen kerk en staat? Hij zegt in dat interview ook `de staat neemt taken van de kerk over, de staat stelt normen en waarden vast, die vroeger door de kerk werden vastgesteld, bijvoorbeeld hoe het huwelijk moet worden ingericht'?

KOK:
Dat is denk ik een misverstand als hij dat zo ziet. De staat bepaalt niet hoe het huwelijk moet worden ingericht. De staat of de regering gaat uit van de mogelijkheden die burgers toekomt om hun eigen voorkeuren te bepalen, hun eigen keuzes in te richten. Als we bijvoorbeeld spreken over de homowetgeving, dan bieden we de mogelijkheid op deze wijze aan mensen van gelijk geslacht om op een vergelijkbare wijze als mensen van verschillend geslacht ook zeg maar hun leven vorm te geven en daar ook een wettelijke basis aan te geven. Dat is, om het zo maar te zeggen, vloeken in de kerk voor kardinaal Simonis, maar dat is niet een kwestie van zeggen hoe het moet zijn, maar ruimte bieden om burgers in vrijheid en op basis van hun eigen verantwoordelijkheid ook de keuzes te laten en de mogelijkheden te geven die hen toekomen. Dat vind ik een beginsel. Daar denk ik kennelijk anders over dan de kardinaal en andersom. Dat wordt dus een boeiende kop koffie, maar daarom moeten we dus wel met elkaar durven praten.

FRIESZO:
Nog eentje uit dat interview: u zou een voorbeeld moeten nemen aan de nieuwe Amerikaanse president Bush, want die heeft Joden, Moslims en Christenen opgeroepen om normen en waarden te herstellen?

KOK:
Los even van de vraag, wie zich aan wie moet spiegelen, maar normen en waarden zijn wat mij betreft ook begrippen waar we veel meer aandacht aan moeten geven, niet
alleen in algemene termen maar ook inderdaad in de woorden van de kerk, maar ook in mijn woorden ­ de zingeving, waar is het allemaal...waar gaat het om in de samenleving, elkaar serieus nemen, elkaar respecteren, wetten en regels opleggen en nakomen, het belang van de opvoeding, het belang van de school daarbij, de invloed en de verantwoordelijkheid van de ouders ten opzichte van hun kinderen. De kerk heeft in dat geheel ook een belangrijke bijdrage te leveren in het verleden en thans. Als we nu praten over Moslims en de vrijheid van geloven: er zijn nog nooit zoveel moskeeën gebouwd als onder paars. Men kan toch daar ook niet de indruk aan ontlenen dat met dit beleid van dit kabinet ook geen ruimte zou worden geboden aan het inhoud geven en invulling geven aan de religieuze overtuiging in een steeds kleurrijker samenleving met een grotere veelsoortigheid van godsdiensten die onze samenleving vullen.

BOETES IN EURO'S

FRIESZO:
Tot slot wil ik nog even een ander onderwerp met u behandelen. Een tijdje terug heeft u gezegd dat het niet goed is als winkeliers hun prijzen zo verhogen als ze omrekenen naar de euro, dat die prijzen omhoog gaan. Nu heeft de overheid zich deze week van een hele slecht kant laten zien, want de boetes die naar euro's worden omgerekend worden zo verhoogd dat ze substantieel soms wel 10% de lucht invlogen. Dus de overheid die het slechte voorbeeld geeft?

KOK:
Niet alle boetes. Het ging om de maximale en er waren ook boetes die een aantal jaren niet waren aangepast, maar we hebben dit met open ogen zo behandeld indertijd in de ministerraad. De Kamer is er intussen overigens ook mee akkoord gegaan, maar we hebben toch gezegd `beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald'.

FRIESZO:
Dus u gaat het terugdraaien?

KOK:
Ja, we gaan gewoon op 1 januari de in guldens geldende boetes ­ die worden wel van jaar op jaar geïndexeerd, die gaan met de prijsstijgingen mee ­ omrekenen volgens de
2,20-tabel in euro's. We zullen dat ook als dat een heel raar bedrag wordt naar beneden afronden, niet naar boven ,en geven zo dan toch weer het goede voorbeeld.

FRIESZO:
Had u dat toen niet kunnen bedenken toen u dat voor de eerste keer behandelde?

KOK:
Ik zei al `beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald'. Ik heb hier zelf uiteraard ook verantwoordelijkheid voor gehad, zoals de Kamer dit ook allemaal heeft geaccordeerd. We zijn nog tien maanden van 1 januari af, bijna, dus het kan nu nog rustig anders. Dan doen we het dus ook anders en dan hoeft niemand te zeggen of te denken dat die overheid weer net wel tegenover de middenstand zegt `je moet je prijzen niet verhogen op 1 januari', maar zelf lekker bij een boete of wat anders wat naar binnen snaait. Dat is niet goed. Dat moeten we niet doen. Dus vandaar deze beslissing.
KONINKLIJKE VERLOVING

FRIESZO:
Laatste vraag. Ik houd er altijd van als een gesprek mooi rond loopt. Moeten we nog lang wachten op een aankondiging of het huwelijk al dan niet doorgaat tussen de Kroonprins en zijn geliefde?

KOK:
Nu had u aan het begin van het interview zo'n geslaagde one-liner, waarin u zei `ik krijg vandaag toch geen antwoord op al mijn vragen over dit onderwerp'...

FRIESZO:
Is het mijn vak ook niet om het dan toch een beetje te blijven proberen?

KOK:
...en dan bent u dat na tien minuten al weer vergeten. Deze houden we er in. U krijgt daar voorlopig nog geen antwoord op.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, HJ)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie