Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden vragen CDA toeleveranciers Nederlandse industrie

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


TOELEVEREN EN UITBESTEDEN

Datum: 09-03-2001

De leden van de Tweede Kamer Stroeken en Van den Akker (beiden CDA) hebben aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken op 15 februari 2001 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Kent u de berichten inzake toeleveranciers in de Nederlandse industrie 1)?


2 Hoe werkt u samen met grote industriële uitbesteders bij de ontwikkeling in de Nederlandse toeleveringsindustrie van "jobber" tot "main supplier"?


3 Welke initiatieven ontplooit u om, in het kader van een actieve industriepolitiek, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en Syntens te stimuleren tot projecten over toeleveren en uitbesteden?


4 Welke concrete projecten ondersteunt u op dit moment om bovenstaand proces zowel vanuit de uitbesteders als vanuit de toeleveranciers te stimuleren?1) Netwerk 30 januari 2001
De minister van Economische Zaken, mw. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken als volgt beantwoord.


1 Ja.2 De trends en ontwikkelingen in Europa en de wereld noodzaken bedrijven strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan die de traditionele in- en verkoop relaties overstijgen. Het economische belang van dit soort clusters staat buiten kijf. Effectieve en efficiënte relaties tussen OEM-ers (original equipment manufacturers), toeleveringsketens en de kennisinfrastructuur, versterken de verankering.
Vanwege soms concurrerende belangen, richt ik mij daarbij niet specifiek op uitbesteders of toeleveranciers, maar op initiatieven waarin beide partijen actief participeren. Of bedrijven strategische samenwerking willen en met wie, is een keuze die zij zelf maken. Wat ik kan en doe is drempels verlagen, randvoorwaarden verbeteren en de discussie aanjagen. In mijn antwoord op vraag 4, geef ik een aantal concrete voorbeelden. De afgelopen periode komt daarbij steeds meer nadruk te liggen op het beschikbaar maken van strategische tools en verkenningen.


3 Zowel de regionale ontwikkelingsmaatschappijen als Syntens ondersteunen verschillende bedrijven bij het maken van strategische keuzes en technologische ontwikkeling, waaronder die op het gebied van toeleveren en uitbesteden. Syntens heeft hiervoor een breed palet van projecten en instrumenten zoals Modern Produceren, KIM, Innomat, IRC, Zakenlift, etc. Ook de regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn actief. Zo is de NOM sinds kort het project "De Noordelijke TxU agenda" gestart, waarin uitbesteders ontwikkelingsprojecten samen uitvoeren met regionale toeleveranciers.
Als er voldoende industrieel commitment is voor regionale projecten op dit gebied, kunnen die gebruik maken van het hierop gerichte generieke technologie-instrumentarium. Willen projecten op het gebied van toeleveren en uitbesteden echter kans van slagen hebben, dan zal het initiatief bij de industrie moeten liggen en niet
bij de overheid.


4 Mijn ministerie is bij verschillende projecten en initiatieven betrokken. Ik noem u er een paar:

- Het afgelopen jaar heb ik NEVAT (Nederlandse Vereniging van Algemene Toelevering) en NEVI (Nederlandse Vereniging van Inkopers) in de gelegenheid gesteld het project "De Nationale T&U agenda" te realiseren. Dit project bestaat uit een algemene analyse van de trends in toeleveren en uitbesteden, en een zestal roadmaps. De roadmaps zijn strategische verkenningen van bepaalde marktketens, zoals bijv. automotive en mechatronica. Ze worden gemaakt door zowel toeleveranciers als uitbesteders gezamenlijk. In oktober jl. heb ik de algemene analyse op het Nationale T&U congres in ontvangst genomen. Het project wordt medio 2001 afgerond.

- Ik heb vorig jaar opdracht gegeven voor het onderzoek 'De toekomst van de Nederlandse automotive industrie'. Ik heb dit rapport uitgebreid bediscussieerd met zowel de grote uitbesteders, als de toeleveranciers in deze branche. De resultaten van deze studie en de discussie erna, komen terug in de roadmap "De Nationale T&U agenda".
- Ik ondersteun de ontwikkeling van een tool (NEVAT Maturity Assessment) waarmee toeleveranciers in staat zullen zijn hun strategische positie beter te bepalen. Met behulp van een objectieve gestructureerde vragenlijst en een databank, objectiveert de Maturity Assessment het beeld dat bedrijven van zichzelf hebben, en maken het vergelijkbaar met branchegenoten.

- Ik onderzoek de mogelijkheid dit jaar een benchmark uit te voeren naar de strategische positie van de Nederlandse toeleverende industrie in Europa. De nadruk komt te liggen op mate van ketenintegratie.
- Ik ondersteun het project 2x2-fabriek. In dit project werken partijen uit de gehele keten van de procesindustrie samen. Het doel is de samenwerking zodanig te vernieuwen, dat een nieuwe fabriek ontworpen en gebouwd kan worden in de helft van de tijd, tegen de helft van de kosten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie