Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-bestemmingsplan 'Het Slot en omgeving' Zeist

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

Inspraak ontwerp-bestemmingsplan "Het Slot en omgeving"

Voor het gebied "Het Slot en omgeving" is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied is in 1970 grotendeels aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet. Het ontwerp-bestemmingsplan "Het Slot en omgeving" voorziet in een actueel planologisch kader waarin tevens de bescherming van het beschermde dorpsgezicht als bedoeld in artikel 36 van de Monumentenwet is geregeld.

Als eerste stap in de planologische procedure wordt inspraak verleend (artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Met ingang van 14 maart 2001 ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Het Slot en omgeving" gedurende 4 weken ter inzage bij de balie ruimte in de Publiekshal aan de Slotlaan 20. De balie is geopend maandag tot en met woensdag van 08.00 uur tot 15.00 uur, donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn van terinzagelegging (tot en met 10 april 2001) kunnen schriftelijke inspraakreacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist. Op maandag 26 maart 2001 wordt in de Van Laerzaal van Het Slot Zeist een informatie/inspraakavond gehouden. Tijdens deze bijeenkomst, die begint om 20.00 uur, kan mondeling worden gereageerd op het ontwerp-bestemmingsplan "Het Slot en omgeving".

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie