Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Diesrede Wageningen Universiteit over voedselvraagstuk

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Wageningen Universiteit

Persbericht

9 maart 2001, nr. 013

Dr. Ismail Serageldin (ex-topman Wereldbank) in diesrede:

Wetenschap bezit de sleutel voor voedselvraagstuk

De wetenschap - en in het bijzonder de landbouwwetenschap - bezit de sleutel voor de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk. Landbouw bevindt zich immers in het hart van iedere effectieve oplossing op het gebied van bevolkingsgroei, milieubederf, armoedebestrijding en voedingszekerheid. Ruim 70% van de wereldvoorraden aan water en land is in gebruik voor landbouw en de werkgelegenheid in de armste landen is voor meer dan driekwart gerelateerd aan de landbouw. Voor de bestrijding van honger en armoede valt daarom niet te ontkomen aan een verhoging van de voedselproductie op wereldschaal. Het is daarom van het grootste belang dat de wetenschap zorgdraagt voor de juiste landbouwkundige technologie die bijdraagt aan de verbetering van de productiviteit en winstgevendheid en miljoenen boeren in ontwikkelingslanden. Dit is de mening van dr. Ismail Serageldin, voormalig Vice-President Special Programs van de Worldbank Group, die vanmiddag de rede `Harnessing science for global food security' uitspreekt tijdens de viering van de 83e Dies Natalis van Wageningen Universiteit.

Serageldin wordt - samen met dr.ir. Louise Fresco (FAO), Patrick Morley (KPN) en dr. Per Pinstrup-Andersen (IFPRI) - tijdens de diesviering geinstalleerd als ereprofessor aan de Wageningse universiteit. Deze Distinguished Professors zullen gaan functioneren als een internationale adviesraad (Global Network) voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Het toekennen van ereprofessoraten is een Nederlandse primeur, passend bij de internationale statuur van Wageningen UR. Tijdens de viering van de Dies Natalis wordt tevens de Onderzoeksprijs van het Wagenings Universiteits Fonds uitgereikt aan dr.ir. Harmke van Oene en krijgt mr. Jan Willem Kroon de zilveren legpenning van de universiteit. Met de instelling van een Global Network wil Wageningen UR haar internationale betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij vraagstukken op het gebied van landbouw, voeding en milieu vorm geven. De aanstelling van belangrijke internationaal opererende spelers op dit gebied verschaft het bestuur, personeel en studenten van aansprekende inspiratiebronnen die feed-back kunnen geven op basis van ontwikkelingen op hun vakgebied (Fresco - ontwikkeling en agronomie; Morley - informatie- en communicatietechnologie; Pinstrup-Andersen - voedselvraagstukken; Serageldin - internationale samenwerking). Serageldin toonde gisteren in een bijeenkomst met Wageningse studenten al met verve aan hoe hij aan zijn rol als stimulator van discussies over internationale samenwerking inhoud kan geven.

Vrije markt, grenzen op slot In de bijeenkomst werden door de studenten kritische kanttekeningen geplaatst bij het functioneren van de Wereldbank. Serageldin verdedigde en relativeerde de rol van de Wereldbank. "Het totale jaarbudget van de Wereldbank is 16 miljard dollar, dat is ongeveer het bedrag dat in 15 minuten wordt omgezet in de wereldhandel. Ongelijkheid in de wereld is een structureel probleem. De drie rijkste mensen van de wereld bezitten evenveel geld als het totale Bruto Nationale Product van de 48 armste landen ter wereld", aldus Serageldin. Hij was het eens met de kritiek dat voor het Westen eigen belang nog vaak voorop staat. "In het Westen heeft men vaak de mond vol van vrije meningsuiting, vrije markten en een vrij verkeer van goederen. Als er echter gesproken wordt over een vrij verkeer van mensen, dan gaan de grenzen op slot". De gevaarlijkste situaties ontstaan volgens Serageldin als een vrije markt wordt gecombineerd met een zwakke staat. "Dan regeert de mafia. Er moet helemaal niet worden gestreefd naar vrije markten, maar naar concurrerende markten". De Westerse burger kan zich volgens hem niet verschuilen achter nationale belangen en het arme deel van de wereldbevolking de rug toekeren. Serageldin: "Niemand kan zo zijn verantwoordelijkheid afschuiven. We hebben de wereld immers niet geerfd van onze ouders, maar geleend van onze kinderen".

Onderzoeksprijs en Legpenning Tijdens de viering van de Dies Natalis wordt tevens de Onderzoeksprijs van het Wagenings Universiteits Fonds uitgereikt aan dr.ir. Harmke van Oene voor het artikel in Ecological Applications 9(3): `Model analysis of the effects of historic CO2 levels and nitrogen inputs on vegetation succession'. Van Oene combineert in haar onderzoek een aanzienlijk aantal verschillende expertises in een modelbeschrijving van zeer complexe processen in bodem, vegetatie en atmosfeer. Hierbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt wordt van een aantal reeds ontwikkelde (Wageningse) deelmodellen. Volgens de jury is Van Oene daarbij niet alleen geslaagd in het verwerken van een dynamisch tijdselement in de studie, maar tevens in het valideren van de resultaten van de complexe veranderingen op ecosysteemniveau. Dr.ir. H. van Oene (39) studeerde landbouwplantenteelt in Wageningen en promoveerde aan de Zweedse landbouwuniversiteit in Uppsala. Sinds 1995 is zij onderzoeker bij de leerstoelgroep natuurbeheer en plantenecologie van Wageningen Universiteit. Mr. Jan Willem Kroon, voormalig adviseur van het faculteitsbestuur, krijgt de zilveren legpenning van de universiteit uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten en brede inzetbaarheid voor Wageningen Universiteit. Mr. W.J. Kroon (72) studeerde rechten aan de Rijkuniversiteit Leiden. In 1967 werd hij bij de toenmalige Landbouwhogeschool aangesteld als wetenschappelijk hoofdambtenaar. Na enkele jaren volgde de aanstelling tot griffier van de faculteitsraad. In 1979 werd hij voorzitter van de Hogeschoolraad, later Universiteitsraad. Na zijn aftreden trad Kroon in dienst als algemeen adviseur van het College van Bestuur.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie