Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe wettelijke regeling politieonderwijs

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Persbericht Ministerraad
9 maart 2001

NIEUWE WETTELIJKE REGELING POLITIEONDERWIJS

Begin 2002 wordt het politieonderwijs aanzienlijk vernieuwd. Het politieonderwijs zal dan op dezelfde leest worden geschoeid als het reguliere onderwijs. De opleiding voor de politie zal worden onderverdeeld in de niveau's die gelden bij het beroeps- en het wetenschappelijk onderwijs. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wetsvoorstel waarin de contouren van het vernieuwde politieonderwijs zijn opgenomen. Deze nieuwe wet (Wet op het LSOP en het politieonderwijs) dient ter vervanging van de huidige LSOP-wet waarin regels worden gegeven over werving, selectie en onderwijs van politiepersoneel (genoemd naar het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie dat deze taken uitvoert).
Daarnaast maken ook andere factoren vervanging van de huidige wet noodzakelijk zoals ondermeer de concentratie van beheersbevoegdheden met betrekking tot de regionale politiekorpsen bij de minister van BZK en de wijziging van de bestuursstructuur van het LSOP.

Uitgaande van de noodzaak de kwaliteit van de politieorganisatie te vergroten en de brede inzetbaarheid van het politiepersoneel te bevorderen is het LSOP de opdracht gegeven de kwaliteit van het politieonderwijs te verbeteren en het onderwijs af te stemmen op de beroepspraktijk en het reguliere beroepsonderwijs. Dit houdt onder meer in dat het vernieuwde politieonderwijs zal aansluiten bij de kwalificatiestructuur van het reguliere beroepsonderwijs en dat bij de uitvoering van het onderwijs zowel het LSOP als regionale opleidingscentra en regionale politiekorpsen zijn betrokken. Hierdoor wordt de gewenste in-, door- en uitstroom naar en vanuit het reguliere beroepsonderwijs mogelijk.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 09.03.2001
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie