Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten 2001 TNT Post Groep

Datum nieuwsfeit: 12-03-2001
Bron: TNT Post Groep NV
Zoek soortgelijke berichten
TNT Post Groep NV

TPG BEHAALT RECORDWINST OVER 2000

Hoogtepunten 2000

∑ Stijging resultaat na belastingen van 25,5% ∑ Toename winst per aandeel van 25,0%
∑ Hogere marges in alle drie de divisies
∑ Voortzetting van de sterke groei in het tweede halfjaar 2000 ∑ De beste kwaliteitsscores ooit voor Post en voor het Expressnetwerk

TPG heeft een resultaat na belastingen bekendgemaakt van §526 miljoen over het jaar 2000, een stijging van 25,5% ten opzichte van 1999. Hiermee overtreft TPG ruim de verwachtingen. Na aftrek van de baten uit de verkoop van niet-kernactiviteiten in het eerste halfjaar bedroeg het resultaat na belastingen §511 miljoen, een stijging van 22,0%. De omzet is met 16,4% gestegen. Het bedrijfsresultaat is toegenomen met 25,3%.


Uitstekende jaarresultaten

"TPG heeft in 2000 een topresultaat behaald met een niet eerder behaalde stijging van zowel de omzet als het resultaat na belastingen", aldus Ad Scheepbouwer, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van TPG. "In alle drie de divisies is de winststijging hoger dan de omzetstijging. Post heeft haar marge weten te verbeteren ondanks de slechts bescheiden onderliggende groei van de binnenlandse postvolumes, en heeft het percentage post dat op de volgende dag wordt bezorgd, opgevoerd tot 95%. Express behaalde een marge van 5,1% en in de tweede helft van het jaar een marge van 6,0%. Logistiek bereikte wederom een record groei en heeft vorig jaar opnieuw haar marge verbeterd tot 5,8%."

Vooruitzichten 2001

De Raad van Bestuur ziet de resultaten over 2001 met vertrouwen tegemoet.

Uitgaande van stabiele wisselkoersen verwacht TPG een stijging van het resultaat na belastingen van 20% tot 25% (berekend op basis van de cijfers na toepassing van de gewijzigde Nederlandse berekeningsgrondslagen zie hierover blz. 5).

POST
De divisie Post heeft een succesvol jaar gehad met een hogere marge en een verbeterde dienstverlening. De postvolumes in Nederland vertonen van jaar tot jaar een bescheiden groei, hoewel de onderliggende volumegroei na correctie voor ťťnmalige gebeurtenissen in 2000 1,6% bedroeg. Desalniettemin is de winst met 4,2% duidelijk gestegen. In de toekomst zal Post zich steeds sterker richten op diensten met toegevoegde waarde en internationale expansie om een versnelde omzetstijging te realiseren. Met het oog op deze doelstelling is per 1 januari 2001 een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd.


De omzet van Post is met 1,5% gestegen ten opzichte van 1999. De twee werkdagen minder ten opzichte van 1999 hebben een negatief effect van 0,8% gehad op de omzetstijging.

De autonome groei ten opzichte van 1999 bedroeg 0,9%, terwijl het netto effect van acquisities en vervreemdingen de groei met 0,1% drukte. Gunstige wisselkoerseffecten droegen voor 0,7% bij aan de omzetstijging.

Hieronder de nadere gegevens over de afzonderlijke business lines van Post.

Binnenlandse Post
Onder Binnenlandse Post vallen de collectie, sortering, transport en aflevering van traditionele post, zowel in Nederland als binnen de landsgrenzen van andere landen.


De omzet is met 0,4% gestegen ten opzichte van 1999. De volumes in termen van aantal poststukken liepen met 2,5% terug, waarvan 0,6% het gevolg is van twee werkdagen minder ten opzichte van het voorgaande jaar, en 2% het gevolg van een eenmalig lagere frequentie van toezending van bankafschriften. Na correctie voor deze factoren bedroeg de onderliggende volumegroei 0,1%.

De acquisitie van postactiviteiten in ItaliŽ droeg voor 0,7% bij tot de omzetstijging.

Direct Mail
Direct Mail omvat alle activiteiten op het gebied van de distributie van geadresseerd en ongeadresseerd reclamedrukwerk en kranten zowel binnen als buiten Nederland. Onder deze activiteiten vallen ook database management diensten en andere diensten met toegevoegde waarde op het gebied van direct marketing en document handling.


De omzet is met 3,6% gestegen ten opzichte van 1999. De autonome groei bedroeg 3,5%. De volumes in termen van aantal poststukken stegen met 1,1%, waarbij het volume drukwerken en mailings sterk groeide terwijl het volume ongeadresseerde post zoals verwacht terugliep. De overname van het Oostenrijkse GFW droeg over het gehele jaar 2000 voor 0,1% bij aan de omzetstijging.

Internationale Post

Onder Internationale Post vallen de grensoverschrijdende collectie, sortering, transport en aflevering van internationale post, pakjes en waardestukken. Onder deze activiteiten vallen ook de internationale grensoverschrijdende zakelijke postdiensten die wereldwijd worden geboden.


De omzet van Internationale Post liep met 0,9% terug ten opzichte van 1999. De beŽindiging van een kleine verliesgevende activiteit in Nederland in de tweede helft van 2000 had een negatief omzet-effect van §35 miljoen (5,3%). Gunstige wisselkoerseffecten droegen 4,1% bij tot de omzet.

Overige


De overige omzet kwam in totaal 6,3% hoger uit dan vorig jaar. De omzet van Postkantoren nam met 1,6% toe. De verkoop van vaste en financiŽle activa in 2000 droeg voor 11,8% bij aan de omzetstijging. De verkoop van Corporate Fashion Services in 1999 drukte de omzetstijging met 7,1%.

Post: Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van de divisie Post nam met 4,2% toe tot §772 miljoen. De totale operationele marge verbeterde van 20,3% tot 20,8%. De kwaliteit van de postbezorging uitgedrukt als het gewogen gemiddelde percentage post dat op de volgende dag wordt bezorgd, bedroeg in 2000 de beoogde 95%.

EXPRESS

De divisie Express bereikte in 2000 een belangrijke mijlpaal door voor het eerst een operationele marge van meer dan 5% te realiseren. Dankzij de succesvolle introductie van "yield management", in combinatie met het feit dat Express de snelste en meest betrouwbare expressdiensten levert, heeft Express in heel 2000 een goede prestatie geleverd. In alle regio's met uitzondering van AustraliŽ, vertoonden de activiteiten van Express een aanzienlijke groei.

De omzet van Express is met 17,2% gestegen ten opzichte van 1999. De onderliggende autonome groei bedroeg 8,6%, terwijl acquisities 5,1% bijdroegen. Wisselkoerseffecten hadden een positief effect van 3,5%, met name als gevolg van een sterke Britse pond.


De omzet van Express in Europa vertoonde een autonome groei van 9,4%. De overname van Jet Services, NVS en andere bedrijven in 1999 droegen 4,5% bij. Wisselkoerseffecten hadden een positief effect van 2,3%. In alle Europese regio's waren de prestaties goed.


Buiten Europa bedroeg de onderliggende autonome groei 5,3%, hetgeen met name te danken is aan de omzetstijging in AziŽ. AustraliŽ vertoonde een vlakke autonome groei als gevolg van problemen in verband met de integratie van verschillende TNT divisies. De overname van Ansett Air Freight in 1999 droeg 7,5% bij aan de omzetstijging.

Express: Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van Express in 2000 steeg met 41,1% of §62 miljoen tot §213 miljoen. De totale operationele marge was 5,1% in vergelijking met 4,3% in 1999.

LOGISTIEK

De divisie Logistiek is in 2000 snel gegroeid dankzij een aantal nieuwe overnames, met name die van CTI Logistx en het afsluiten van grote nieuwe contracten. De integratie van CTI met de TNT-activiteiten in Noord-Amerika is inmiddels afgerond. Ondanks de enorme groei overtrof de operationele marge met 5,8% in 2000 de gestelde doelstellingen. De vooruitzichten gaan uit van een voortzetting van de sterke groei, waarbij Logistiek zich richt op kritische massa in belangrijke landen en sectoren.


De omzet van de divisie Logistiek nam met 43,2% toe ten opzichte van 1999. De autonome groei droeg 7,0% bij en de overnames 31,5%. Alle onderliggende sectoren waarin TPG actief is vertoonden een groei van 30% of meer ten opzichte van 1999.

De autonome groei werd gedrukt doordat een aantal contracten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vrijwillig zijn beŽindigd. In de loop van 2000 en met name in het tweede halfjaar is een aanzienlijk aantal grote nieuwe contracten gesloten.

De grootste bijdrage aan de omzetstijging uit acquisities is afkomstig van CTI Logistx (§199miljoen), dat in september 2000 is overgenomen. Andere belangrijke overnames in 2000 waren Mendy Development, Taylor Barnard Holdings, Barlatier en de Schrader Groep. Het effect over het hele jaar van de overname van Tecnologistica in 1999 was §134miljoen. Gunstige wisselkoerseffecten droegen 4,7% bij aan de omzetstijging van Logistiek.

Logistiek: Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van de divisie Logistiek nam met 46,5% of §40miljoen toe tot §126miljoen. De totale operationele marge was 5,8% tegenover 5,7% in 1999.

AANVULLENDE INFORMATIE

Medewerkers

In 2000 nam het gemiddelde aantal taken (FTE's) toe van 89.641 tot 95.382. Deze stijging van het aantal medewerkers is voornamelijk het gevolg van acquisities. Per 31 december 2000 bedroeg het totaal aantal medewerkers 129.675 (116.523 per ultimo 1999).

Dividendbeleid

TPG wil over het gehele jaar een dividend uitkeren van 0,80 per gewoon aandeel, hetgeen resulteert in een uitkeringsratio van 30% tot 35%. Deze uitkeringsratio zal in de toekomst worden gehandhaafd, mits de financiŽle resultaten van TPG dit toelaten, hetgeen jaarlijks opnieuw zal worden beoordeeld.

Raad van Bestuur

De heer Carel Paauwe zal, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 25april2001 aftreden als lid van de Raad van Bestuur.

Wijziging van de berekeningsgrondslagen in 2001

TPG zal enkele berekeningsgrondslagen per 1januari2001 aanpassen aan de nieuwe Nederlandse grondslagen, vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dit zal met name invloed hebben op de wijze waarop voorzieningen en pensioenkosten worden berekend, maar gťťn effect hebben op de kasstroom.

Indien de geconsolideerde winst- en verliesrekening zou zijn opgesteld overeenkomstig deze gewijzigde berekeningsgrondslagen, zou het resultaat na belastingen in 2000 §473miljoen bedragen en het resultaat uit gewone bedrijfsvoering (na aftrek van de bijdrage van de verkoop van niet-kernactiviteiten) §458miljoen.

TPG verleent wereldwijd, onder de twee merknamen TNT en Koninklijke PTT Post, een breed scala aan post, express en logistieke diensten. TPG heeft ruim 130.000 werknemers in 58 landen en is actief in meer dan 200 landen. De totale omzet van TPG bedroeg in 2000 §9,9miljard. TPG is aan de beurzen van Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt genoteerd.

Voor meer informatie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...