Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA over situatie in Soedan

Datum nieuwsfeit: 12-03-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=411187Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Sub-Sahara Afrika Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 12 maart 2001 Auteur Beate Gerlings

Kenmerk 141/01 Telefoon +31 (0)70-348 6066

Blad /4 Fax +31 (0)70-348 6607

Bijlage(n) - E-mail (beate.gerlings@minbuza.nl)

Betreft Actuele situatie Soedan

Zeer geachte Voorzitter,

In antwoord op het verzoek van Uw commissie van 23 februari jl. (nr. 2001/19) informeren wij u over de actuele situatie in Soedan en de voortgang en resultaat van de dialoog van de Europese Unie met Soedan.

In juni 2000 bent u geïnformeerd over de situatie in Soedan in het kader van de brief over de algemene situatie in de Hoorn van Afrika (DAF 757/00). Daarnaast verwijs ik naar de beantwoording in december 2000 van vragen over de mensenrechtensituatie in Soedan (DAF 1386/00).

Politieke situatie

In december 1999 ontbond president al-Bashir het parlement, riep de noodtoestand uit en zette parlementsvoorzitter al-Turabi buiten spel. Turabi was tot dan de voornaamste ideoloog van het islamitisch regime en protagonist van de harde lijn ten aanzien van de zuidelijke oppositie, met name de Soedan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A). Turabi richtte vervolgens een eigen politieke partij op. In december 2000 werd Bashir herkozen tijdens door de oppositie geboycotte verkiezingen.

In het afgelopen jaar trachtte het fundamentalistische regime, zowel onder interne als internationale druk, de dialoog met oppositiegroepen en partijen te verbeteren; daarnaast zijn de relaties met de buurlanden duidelijk verbeterd.

Het is echter nog te vroeg om een goede inschatting te kunnen maken van de gevolgen van de recente (februari 2001) hergroepering van de politieke krachten voor het vredesproces: de hoogst verrassende alliantie tussen Turabi en voormalig aartsvijand SPLM/A. Deze laatste sloot de alliantie overigens zonder consultatie met de noordelijke oppositiepartners. Hoofddoelstelling van de alliantie is verzet tegen de regering. Het betreft zeer waarschijnlijk een gelegenheidsalliantie, tussen twee vrijwel onverzoenbare groeperingen. Turabi's arrestatie en die van tientallen partijgenoten, volgde snel.

Op korte termijn is in ieder geval te verwachten dat de houding van de regering ten aanzien van de oppositie zal verharden. De regerende partij komt in een steeds groter isolement. De voorzichtige hoop op een breed vredesakkoord lijkt voorlopig vervlogen.

Intussen woedt de burgeroorlog verder, met als inzet vooral ook de controle over olievelden. Sinds 1999 genereert de Soedanese regering aanzienlijke olieopbrengsten (schatting $ 350 miljoen per jaar). Op langere termijn zullen deze ongetwijfeld effect hebben op de machtsverhoudingen.

Vredesproces

De voortgang van het IGAD vredesproces (Inter-Governmental Authority on Development, waarin Kenia, Ethiopië, Eritrea, Oeganda, Somalië en Djibouti zitting hebben) is gering. Bij de strijdende partijen ontbreekt de politieke wil om vrede te sluiten en is het wederzijds wantrouwen zeer groot. IGAD zou de strijdende partijen onder druk moeten zetten maar is, onder aanvoerderschap van Kenia, niet in staat het vredesproces vlot te trekken. De IGAD lidstaten lijken momenteel vooral gepreoccupeerd met de eigen interne aangelegenheden. Hoewel het IGAD secretariaat met IPF (IGAD Partner Forum)-steun is versterkt heeft dit niet bijgedragen aan meer slagvaardigheid. Nederland is lid van de kerngroep van het IPF. In maart komt de IPF kerngroep bijeen om de opstelling ten aanzien van IGAD's functioneren te bespreken.

Ook een Egyptisch/Libisch vredesinitiatief poogt een dialoog tussen de strijdende partijen teweeg te brengen. Er zijn berichten dat dit proces gaandeweg momentum en politieke acceptatie vergaart.

Nederland heeft in de afgelopen jaren, met name via de posten in Khartoem en Nairobi, veel aandacht besteed aan de diverse facetten van het vredesproces. Naast het voeren gesprekken met de diverse betrokken partijen ondersteunt Nederland verscheidene lokale bemiddelings- en verzoeningsinitiatieven. Verzoening tussen bevolkingsgroepen zal één van de oorzaken wegnemen van het grote aantal ontheemden in Soedan, die zijn aangewezen op humanitaire hulp. Daarnaast maakt verzoening terugkeer mogelijk. Een voorbeeld hiervan is het Peoples to Peoples proces, een grassroots verzoeningsproces op initiatief van de New Sudan Council of Churches dat beoogt traditionele conflicten tussen bevolkingsgroepen in het zuiden van Soedan op te lossen.

Mensenrechten

Schendingen van mensenrechten, zoals gevallen van marteling en willekeurige gevangenschap, komen nog steeds voor, zowel in regerings- als rebellengebieden. Ook is er sprake van toenemende internationale kritiek op de mensenrechtensituatie in en rond de oliegebieden.

In februari van dit jaar is door de EU Troika een demarche uitgevoerd naar aanleiding van kruislingse amputaties (strafmaatregel waarbij één arm en één been afgehakt worden). Soedan is zich er terdege van bewust dat deze amputaties haar internationale reputatie en de dialoog met de EU geen goed doen.

Lokale mensenrechtenorganisaties hebben de verkregen ruimte benut om meer in de openbaarheid te treden. Gevoelige onderwerpen als ontvoering van vrouwen en kinderen en mensenrechten in het algemeen zijn bespreekbaar geworden, met name ook in het kader van de EU/Soedan dialoog. Hoewel censuur wordt toegepast, kunnen dagbladen kritische artikelen publiceren.

Voor de VN-Mensenrechtencommissie wordt momenteel door de EU een resolutie voorbereid, waarin grote zorg wordt uitgesproken over de mensenrechten in Soedan, bijvoorbeeld de ontvoering en gedwongen tewerkstelling van vrouwen en kinderen.

Humanitaire Situatie

In grote delen van Soedan houdt de droogte aan en inmiddels werden van de VN en (I)NGO's signalen ontvangen dat gevreesd wordt voor een herhaling van de hongersnood van 1998. Deze acute dreiging betreft naar schatting meer dan 3 miljoen Soedanezen. Nederland zal daarom op korte termijn de besluitvorming over de hoogte van de bijdrage aan het VN-Consolidated Appeal voor 2001 afronden. Voorts heeft Nederland onlangs op een additioneel Emergency Appeal van de Verenigde Naties reeds NLG 6,1 miljoen toegezegd voor het World Food Programma (voedselhulp), FAO (zaden en gereedschappen) en Unicef (hulp aan de meest kwetsbaren). Prepositionering van hulp en het tijdig aanleveren van input voor het op handen zijnde agrarische seizoen in die gebieden die nog wel kunnen produceren zullen kunnen bijdragen aan het voorkomen van een herhaling van de ernstige humanitaire nood van 1998. In het kader van de verlening van humanitaire hulp wordt waar mogelijk aandacht besteed aan de zelfredzaamheid van mensen, met als doel de afhankelijkheid van hulpverlening te beperken.

Voortgang en resultaat dialoog EU/Soedan.

De politieke EU/Soedan dialoog heeft geleid tot open en directe discussies tussen vertegenwoordigers van EU in Khartoem en de regering, waarbij voor de Soedanese autoriteiten vaak gevoelige onderwerpen aan de orde werden gesteld. In 2000 werd met name gesproken over de vijf thema's mensenrechten, het vredesproces, democratisering, goed bestuur, regionale samenwerking en terrorisme. Het eerste jaar werd, naar redelijke tevredenheid van de EU, afgesloten met een gezamenlijk werkdocument op basis waarvan de dialoog in 2001 wordt voortgezet. In 2001 zullen het vredesproces, mensenrechten en goed bestuur centraal staan tijdens de maandelijkse bijeenkomsten. Tevens is de EU bereid programma's te financieren die direct gerelateerd zijn aan de thema's van de dialoog. Daarbij kan gedacht worden aan training van overheidspersoneel op het gebied van mensenrechten.

Tijdens de eerste vergadering in 2001 uitte de EU onder meer bezorgdheid over het verloop van de verkiezingen in december, het voortzetten van de noodtoestand, gevangenneming van oppositieleiders en de kwestie van ontvoering van vrouwen en kinderen. De EU ambassadeurs hebben de regering laten weten dat zij in het kader van de dialoog gesprekken gaan voeren met oppositieleiders, vertegenwoordigers van kerken, journalisten en andere leden van de Soedanese. Concrete resultaten van de dialoog zijn moeilijk aanwijsbaar. Het is een proces dat met horten en stoten verloopt, waarbij moet worden geanalyseerd of bepaalde gebeurtenissen die door de EU met zorg worden gevolgd incidenten of trends vormen.

De Minister van De Minister voor

Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...