Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Staat wil belang aandeel in TPG afbouwen

Datum nieuwsfeit: 12-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: STAAT WIL BELANG AANDEEL IN TPG AFBOUWENPersberichtnr.

/

Den Haag

12 maart 2001

Staat wil belang aandeel in TPG afbouwen

De Nederlandse Staat wil haar positie in TPG wijzigen. Dit hebben staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat en minister Zalm van Financiën vandaag in een brief aan de Kamer meegedeeld. In deze brief stelt het kabinet voor de betrokkenheid van de Staat in TPG verder te beperken, onder waarborging van het publieke belang bij de door TPG uitgevoerde postconcessie. Het voorstel is in goed overleg met TPG voorbereid en zal na bekrachtiging door de Tweede Kamer met volledige medewerking van TPG uitgevoerd worden. De voorgestelde veranderingen vallen samen met verkoop van 35 miljoen gewone aandelen TPG door de staat waarvoor de inschrijving vandaag is opengesteld.

De belangrijkste elementen van het voorstel zijn dat de Nederlandse Staat na de vandaag gestarte verkoop zijn aandelenbelang gaandeweg zal terugbrengen tot ongeveer 10% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal van TPG. Hieraan ligt ten grondslag dat het traditionele postvervoer voor TPG naar verwachting steeds minder belangrijk wordt. Het bedrijf moet voor een steeds groter deel van zijn activiteiten in toenemende mate concurreren met andere internationale bedrijven. Een deelneming van de overheid in een van de marktpartijen in deze concurrerende markt past daarbij steeds minder. Van een volledige terugtrekking uit TPG is nog geen sprake. Wanneer en op welk wijze dit teruggaan naar ongeveer 10% zijn beslag zal krijgen, is afhankelijk van de marktomstandigheden. Daarbij zal naast de financiële belangen van de Staat tevens rekening worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van alle andere betrokkenen.

Verder is de Staat voornemens de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V. te wijzigen, zodat de uitzonderingspositie van TPG ten aanzien van het verplichte structuurregime zal komen te vervallen. Ook wordt het recht op de optie op preferente aandelen A opgegeven. In lijn met een eerder Kabinetsbesluit zal de Staat afstand doen van zijn recht om leden van de Raad van Commissarissen te kunnen benoemen. Momenteel zijn nog drie van de negen overheidscommissarissen door de overheid benoemd. Met deze voorstellen sluit het kabinet meer aan bij de huidige opvattingen over corporate governance en Europese ontwikkelingen ten aanzien van overnameregels en beschermingsconstructies. Het bijzonder aandeel wordt gehandhaafd. De Staat zal onderzoeken of de postconcessie, die thans is verleend aan TPG, kan worden verlegd naar het niveau van PTT-Post en in hoeverre de rechten verbonden aan het bijzonder aandeel beter kunnen worden toegespitst op de uitvoering van de postconcessie. Het kabinet is van mening dat met de voorgestelde aanpassingen en onder de huidige wettelijke regelingen de publieke belangen van een goede postale dienstverlening blijven gewaarborgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Financiën

Stephan Schrover

Telefoonnummer: 070-3427140

(s.a.e.schrover@minfin.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie