Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cardio Control reorganiseert na teleurstellend jaar

Datum nieuwsfeit: 12-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Cardio Control NV
Zoek soortgelijke berichten
Cardio Control NV

Persbericht 12 maart 2001

Cardio Control reorganiseert na teleurstellend jaar

Financiële kerngegevens (in EUR x 1000)

 
                   2000          1999 
Omzet                 5.524         4.937 
Bedrijfsresultaat           (2.871)        356 
Nettowinst              (2.731)        379 
Groepsvermogen            5.602         8.305 
Solvabiliteit             67%          77% 
Winst p/a               (0,90)         0,13 


Het jaar 2000 is zeer teleurstellend verlopen voor Cardio Control NV, innovator en verkoper van medisch-diagnostische ICT-oplossingen te Delft. De omzet stagneerde in het laatste kwartaal en voor het eerst sinds 1992 schrijft het bedrijf rode cijfers.

De omzet -inclusief overige bedrijfsopbrengsten- kwam uit op ¤ 5,5 mln, in vergelijking met ¤ 4,9 mln in 1999 bij een netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van ¤ 2,9 mln negatief (1999: + ¤ 0,4 mln). Inclusief buitengewone lasten is het jaarresultaat ¤ 2,7 mln negatief. In de tweede helft van dit jaar verwacht de directie de groeicurve weer te kunnen oppakken en vanaf het derde kwartaal 2001 weer zwarte cijfers te schrijven. De ingezette reorganisatie moet omzetgroei en marge weer op peil krijgen en leiden tot kostenreductie door efficiency-verbeteringen.

De solvabiliteit blijft uitstekend, maar daalt wel met 10% tot 67%. Liquide middelen ter vrije beschikking van de vennootschap bedragen met bijna ¤ 3 mln meer dan 35% van het balanstotaal. Het eigen vermogen daalt met 32% naar ¤ 5,6 mln (1999: ¤ 8,3 mln).

In een toelichting zegt algemeen directeur Dick van Luijk: "2000 is een bewogen jaar geweest waarin we mede door het slechte laatste kwartaal noodgedwongen hebben moeten ingrijpen. Er is bewust gekozen dit niet ten koste te laten gaan van de geplande ontwikkelingsactiviteiten van nieuwe producten en functionaliteit. Ik ben dan ook van mening dat ons productassortiment aanmerkelijk is verbeterd, en bovendien vrijwel volledig vernieuwd. Problemen met de leveringen van componenten in het vierde kwartaal hebben de omzet nadelig beïnvloed. De normale omzet uit verkopen is weliswaar sterk gegroeid in 2000 in de V.S. en Duitsland, maar minder dan werd verwacht. Helaas werd deze omzetstijging teniet gedaan door tegenvallende inkomsten uit projecten in 2000, met name doordat de in 1999 verkregen opdracht voor de luchtvaartindustrie ter hoogte van ¤ 1,75 mln slechts voor 20% kon worden uitgeleverd, omdat de afnemer in Duitsland zijn verplichtingen nog niet is nagekomen. In het algemeen zal in 2001 veel aandacht worden besteed aan het binnenhalen van projecten, omdat er zich ook meer projecten aandienen door het uitkomen van onze laatste software-versies. We verwachten de herstructurering van de organisatie rond de zomer 2001 te hebben afgerond. Vanaf het derde kwartaal 2001 zullen de effecten duidelijk moeten worden".

Eénmalige lasten

Cardio Control reorganiseert en hiervoor is een bedrag van ¤ 0,3 mln voorzien. De reorganisatie richt zich op herstructurering van het management en het verbeteren van de kwaliteit van de verkoopfunctie. Er is het afgelopen jaar in belangrijke mate geïnvesteerd in productfunctionaliteit en het door afkoop van langdurige royalty-verplichtingen verbeteren van de toekomstige marges. Het bedrijf heeft dit geheel uit eigen middelen kunnen financieren en een additioneel beroep op externe financiering is dan ook niet aan de orde.

Het resultaat is in 2000 in belangrijke mate beïnvloed door incidentele, in volgende jaren niet terugkerende lasten:
· In 2000 heeft het management met name de verkooporganisatie bijgestuurd. Zo is het verkoopmanagement bij 4 van onze buitenlandse vestigingen vervangen in de loop van 2000. Ter voltooiing van de reorganisatie is een voorziening van ¤ 0,3 mln getroffen voor verdere ingrepen in de organisatie. Vanwege de verwachte groei van de omzet wordt geen reductie van het aantal medewerkers beoogd;
· De nauwe samenwerking met leidende universitaire onderzoekscentra bij de productontwikkeling heeft in het jaar 2000 een transactie tot gevolg gehad met de Rotterdamse Erasmus Universiteit. In het verslagjaar werd overeenstemming met deze universiteit bereikt over een éénmalige afkoop van ¤ 0,7 mln voor langlopende royalty-verplichtingen voor enkele unieke software algoritmes die in vrijwel alle producten van Cardio Control zijn verwerkt. Dit zal in de toekomst tot structurele verbetering van de marges leiden;
· Er is technologische functionaliteit ingekocht in het buitenland voor ruim ¤ 1 mln. Deze functionaliteit wordt verwerkt in een nieuw product en zal in de loop van 2001 op de markt komen. Deze inkoop is geheel als 'kosten van externe inkoop' ten laste van 2000 verwerkt. De voor een vergelijkbaar bedrag verkochte technologie is daarbij als bijzondere bedrijfsopbrengst verantwoord.
· Inzake geactiveerde ontwikkelde software zijn extra afschrijvingen gedaan voor onder meer de MSDOS-versies, die snel verouderen.
Tenslotte zegt Frits Kroon, technisch directeur van Cardio Control en verantwoordelijk voor productontwikkeling: "Ik ben erg enthousiast over de door onze mensen in 2000 gerealiseerde productversies en zie veel mogelijkheden voor onze nieuwe extern ingekochte technologie die voor het eerst 24-uursmetingen aan het hart mogelijk maakt maar bijvoorbeeld ook bewaking op afstand met ons Pocket ECG. Ik voorzie dat het maken van ECG's steeds dichter bij de patiënten thuis zal gaan gebeuren en ook steeds meer door patiënten zelf. Wij hebben daar de technologie en de producten voor en zullen blijven inspelen op de mogelijkheden die de voortschrijdende ontwikkelingen in de telecommunicatie- en computerindustrie ons daarbij bieden. Door het niveau van de ECG-diagnostiek en de toevoeging van ergospirometrie in een gebundelde database-oplossing, zie ik steeds meer mogelijkheden in de grote ziekenhuizen, waar we voorheen nauwelijks oplossingen voor hadden, maar waar nu een kentering in is te bespeuren".

Het jaarverslag wordt op 23 maart a.s.gepubliceerd op de website van het bedrijf. Voor meer inlichtingen:
Cardio Control NV
Public Relations
Mercuriusweg 1
2624 BC Delft

Tel 015-750.5000
Fax: 015-750.5050
E-mail: (info@cardiocontrol.com)
Web : www.cardiocontrol.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie