Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving ontwerp-beschikking wet milieubeheer Vlieland

Datum nieuwsfeit: 12-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlieland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Vlieland

KENNISGEVING ONTWERP-BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

VOORLOPIGE BESLISSING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland delen op grond van artikel 3:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht mede dat zij van plan zijn een revisievergunning (artikel 8.4) ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen aan:

- het Ministerie van Defensie (DGW&T Directie Noord-Oost Nederland, afdeling Beheer Ruimtelijke Ordening en Milieu, gevestigd op Blankenstein 550 te Meppel) voor het veranderen of het veranderen van de werking van de helikopterstallingshangar (of onderdelen daarvan) voor het stallen van een SAR (Search And Rescue) helikopter, kleinschalige opslag van chemische- en andere afvalstoffen en buitenopslag en overslag van vliegtuigbrandstof op het perceel Havenweg 18a, kadastraal bekend gemeente Vlieland, sectie B, nummer 592.
In het belang van de bescherming van het milieu zijn diverse voorschriften verbonden aan deze revisievergunning. De motivatie van onze gemeente een aanvraag voor een revisievergunning te verzoeken is gelegen in het feit dat:

- er wijzigingen/uitbreidingen binnen de inrichting hebben plaatsgevonden, waardoor de vigerende milieuvergunning niet meer dekkend is;

- de werkingssfeer van de Wet milieubeheer sedert de datum van oprichting is verruimd.

INZAGE
De aanvraag, de naar aanleiding daarvan opgestelde ontwerp-beschikking en de voorschriften die het college van burgemeester en wethouders daaraan wenst te verbinden, liggen vanaf maandag 12 maart 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, alsmede op de maandagen na telefonische afspraak van 18.00 uur tot 21.00 uur. Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

INBRENGEN VAN BEDENKINGEN
Gedurende de hiervoor vermelde termijn van vier weken kunnen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking door een ieder schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Degene die bedenkingen indient, kan daarbij in een aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. U kunt te zijner tijd beroep instellen tegen de definitieve beschikking als u tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp-beschikking of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat was.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie