Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Plan PvdA-fractie: handvest voor behoud onmisbare mantelzorg

Datum nieuwsfeit: 12-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PVDA

Den Haag, 12 maart 2001

PLAN PVDA-FRACTIE: HANDVEST MOET BIJDRAGEN AAN BEHOUD VAN ONMISBARE MANTELZORG

Maatschappelijke veranderingen veroorzaken een afnemende beschikbaarheid en bereidheid om vrijwillig zorg te verlenen aan verwanten en vrienden in geval van ziekte, handicap of hoge ouderdom. Daardoor dreigt een tekort aan 'mantelzorgers'. Mantelzorgers zijn - naast de professionele zorg - waardevol en onmisbaar. Reden waarom de PvdA-kamerleden Khadija Arib en Jet Bussemaker op maandag 12 maart hun plan De Toekomst van de Mantelzorg hebben gepresenteerd.

In het plan is een Handvest voor Mantelzorgers opgenomen waarin wordt voorgesteld op welke (wettelijke) steun en faciliteiten mantelzorgers zouden moeten kunnen rekenen en welke rechten zij behoren te krijgen. Zo moet de zorgkring bij het kortdurend betaald zorgverlof worden uitgebreid. Niet alleen zorg voor partners en inwonende kinderen hoort daar onder te vallen, maar bijvoorbeeld ook voor de ouders. Ook moet de regering volgens Arib en Bussemaker vaart zetten achter het ontwerpen van een regeling voor langdurig betaald verlof in geval van ernstige en langdurige situaties. Daarbij moet het ook kunnen gaan om deeltijdverlof. Dit verlof moet gebaseerd zijn op de solidariteitsgedachte en op een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en werknemers.

Het persoonsgebonden budget (PGB) biedt de mogelijkheid voor patiënten om zorg zelf in te kopen en zo hun mantelzorgers te gaan betalen voor zorg die anders door een professional zou worden gegeven. Deze mogelijkheid - die ook voor de partner van de zieke geldt - is nauwelijks bekend. De PvdA-kamerleden vinden dat voor het PGB een wettelijke verankering moet komen.

Het verrichten van mantelzorgtaken zou een serieus argument moeten zijn om uitkeringsgerechtigden vrij te stellen van de sollicitatieplicht, zo menen Arib en Bussemaker. Wanneer uitkeringsgerechtigde mantelzorgers kleine kinderen hebben, zouden zij in aanmerking moeten komen voor kinderopvang.

De PvdA-kamerleden achten samenhangende ondersteunende activiteiten noodzakelijk om de beschikbaarheid van mantelzorgers te vergroten. Zo zouden er meer regionale centra moeten komen voor informele zorg, waar samen met de professionele zorg moet worden gezorgd voor een passend zorgaanbod.

Mantelzorgers zouden een stem moeten krijgen in de besluitvorming over meerjarenafspraken over verpleging en verzorging, zowel op landelijk als op regionaal niveau.

Binnen regionale steunpunten moet meer aandacht worden gegeven aan de behoeften van allochtone mantelzorgers, bijvoorbeeld door verbetering van de voorlichting in eigen taal en via eigen mediakanalen. Ook de toegankelijkheid voor jonge mantelzorgers moet worden verbeterd. Soms raken kinderen die de zorg voor één van de ouders op zich nemen fysiek en emotioneel zwaar belast. Meer kennis is nodig om te bezien hoe deze groep het best kan worden ondersteund.

Mantelzorgers doen bij het verrichten van hun zorgtaken kennis en ervaring op. Niet zelden volgen zij cursussen. Deze competenties mogen niet verloren gaan en moeten meetellen bij hun werkervaring. Dit kan bijdragen tot beter maatwerk in werk en scholing. De regering richt een zogeheten EVC-kenniscentrum op om beleid over eerder verworven competenties te ontwikkelen op het niveau van branches en sectoren. Het is van belang dat onbetaalde zorgtaken daarin een erkende plaats krijgen. In de kinderopvang wordt nu al een dergelijk systeem ontwikkeld. Als dit ook voor mantelzorgers gebeurt dan kan dat ertoe bijdragen dat zij makkelijker een baan vinden en zodoende meehelpen bij het oplossen van de tekorten aan beroepskrachten in de gezondheidszorg.

Voor meer informatie: Jos Bienemann 070-318 3691

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie