Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Zalm beantwoordt Kamervragen over inflatie

Datum nieuwsfeit: 12-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Financiën


www.minfin.nl

MINFIN: Antwoorden over de inflatie in nederland

PERSBERICHTNR. 01/075 Den Haag 12 maart 2001

ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN OP VRAGEN VAN DE LEDEN

BALKENENDE EN DE HAAN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL OVER DE

INFLATIE IN NEDERLAND

VRAGEN


1. Kloppen de berichten in de pers dat de inflatie vorige maand is opgelopen tot een percentage van 4,2%?

2. Wat bedoelde u met de opmerking dat hiernaar 'met de odige zorg en een scherp oog' moet worden gekeken?

3. Bent u werkelijk verrast door de inflatie-ontwikkeling? Zo ja, hoe verklaart u dat in het licht van het feit dat het kabinet reeds vorig jaar door meerdere instanties -met name De Nederlandsche Bank -is gewaarschuwd voor het risico van een snel oplopende inflatie, die bovendien mede het gevolg is van het overheidsbeleid?


4. Kunt u een precisering geven van de mededeling dat er 'met een scherp oog' naar de hoge inflatie wordt gekeken?
5. Acht u een percentage van 4,2% in het licht van de inflatiepercentages in andere Europese landen en de afspraken in het kader van het Stabiliteitspact aanvaardbaar of niet? Wanneer wordt de grens van een aanvaardbaar inflatiepercentage overschreden?
6. Is het kabinet wel of niet voornemens beleidsmaatregelen te treffen wanneer het percentage dit jaar onverminderd hoog blijft ? Met welke macro-economische en budgettaire gevolgen van een inflatie van meer dan 4% houdt het kabinet thans rekening?

7. Klopt het bericht dat u 'overleg bepleit tussen de sociale partners om te voorkomen dat de jongste inflatiecijfers het sein vormen voor een golf van loonsverhogingen' en dat slechts 'een stevig gesprek' een 'haasje-over-effect' van lonen en prijzen kan voorkomen 'waar niemand baat bij heeft'? Heeft u nu reeds indicaties dat de sociale partners zich zullen bezondigen aan dit haasje-over-effect?
8. Legt het kabinet de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de hoge inflatie niet te zeer bij de sociale partners, terwijl - zo is meermalen geconstateerd - het vooral ook de overheid is die medeverantwoordelijkheid draagt voor een betrekkelijke hoog inflatieniveau?

9. Bestaat er nu reeds inzicht of de BTW verhoging per 1 januari door ondernemers is benut om de prijzen extra te verhogen?
10. Waarom heeft u een koppeling gelegd tussen de inflatie-ontwikkeling en de invoering van de euro? Zijn er reeds nu aanwijzingen dat de omwisseling van de euro gepaard zal gaan met prijsverhogingen voor de consument? Welke stappen is het kabinet voornemens te zetten om een dergelijke situatie te voorkomen? ANTWOORDEN

1. De inflatie, afgemeten aan de verandering van de Consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, bedroeg in januari 4,2%. In februari is de inflatie uitgekomen 4,5%. In december lag de inflatie op 2,9%. Zowel de hoogte van de inflatie in januari en februari, als de oploop van de inflatie in januari ten opzichte van december, verdient enige toelichting.

De relatief hoge inflatie in januari en februari kent twee belangrijke oorzaken. De forse stijging van de olieprijzen en de stevige appreciatie van de dollar in de loop van 2000 heeft in een oploop van de energieprijzen in guldens geresulteerd. In januari en februari was
1%-punt van de inflatie te verklaren uit hogere energieprijzen.

De verhoging van de indirecte belastingen in het kader van de Belastingherziening 2001 levert ook een bijdrage van 1%-punt aan de hogere inflatie in januari en februari. Deze bijdrage valt uiteen in een bijdrage van 0,5%-punt door een verhoging van het hoogste BTW-tarief van 17½% naar 19%, en een bijdrage van 0,5%-punt door de invoering van de derde tranche van de ecotax.

De rest van de inflatie (de verandering van de CPI exclusief de verhoging van de indirecte belastingen en hogere energieprijzen) bedraagt ruim 2% in beide maanden.

De oploop van de inflatie in januari ten opzichte van december is voor
1%-punt te verklaren uit de verhoging van de indirecte belastingen per
1 januari. Daarnaast is het wegvallen van het tijdelijk drukkende effect op de inflatie van de afschaffing van de omroepbijdrage van belang. Deze afschaffing drukte in alle maanden van 2000 het inflatiecijfer met 0,4%-punt. Daartegenover stond in 2000 een opwaarts effect als gevolg van een verhoging van de indirecte belastingen uit hoofde van de invoering van de tweede tranche van de ecotax. Dit bedroeg 0,3%-punt. Beide effecten zijn per 1 januari uit de verandering van de CPI gevallen.


2 ,4,7
Tijdens de persconferentie van de minister-president na afloop van de ministerraad van 13 januari jl. is de minister-president gevraagd naar een reactie op het relatief hoge inflatiecijfer. De Minister-President heeft een uiteenzetting gegeven over de oorzaken en het incidentele karakter van het huidige inflatiecijfer. Daarbij heeft hij duidelijk te kennen gegeven dat het effect dat de hogere indirecte belastingen op de koopkracht heeft - zoals bekend - meer dan gecompenseerd wordt door de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en de premieheffing per 1 januari van dit jaar.

Dit geheel overziende heeft de minister-president aangegeven dat bij het huidige inderdaad relatief hoge inflatiecijfer alle aanleiding bestaat om er goed het hoofd bij te houden, structurele en incidentele ontwikkelingen scherp in het oog te houden en geen verkeerde beleidsreacties te geven.

Desgevraagd is gewezen op het belang van een goed overleg met werkgevers en werknemers. Een goed begrip van de oorzaken van de oploop in de inflatie kan een loon-prijsspiraal voorkomen.


3.
Het CPB heeft in het CPB report uit december aangegeven voor het gehele jaar 2001 te rekenen op een inflatie van 4¼%; o.a. doordat de verhoging van de indirecte belastingen in het verschiet lag. Het inflatiecijfer van januari lag derhalve in de lijn der verwachting. 5.
In het Stabiliteits- en Groeipact zijn geen afspraken over de inflatie opgenomen.
6.
De inflatie zal in 2001 eenmalig hoog liggen. Het CPB verwacht een daling van de olieprijs en dollarkoers. Daarnaast valt het effect van de verhoging van de indirecte belastingen in het kader van de Belastingherziening in 2002 uit de inflatie. Beide hebben positieve effecten op de inflatie. In 2002 daalt de inflatie, naar verwachting, weer tot het relatief lage niveau uit de jaren negentig. Daarbij dient te worden aangetekend dat tegenover een incidenteel hoge inflatie in 2001 een structurele verbetering van het belastingstelsel staat. Dit heeft onder meer tot gevolg dat werken meer gaat lonen met positieve gevolgen voor de economie en de arbeidsparticipatie. Inflatie, afgemeten aan de verandering van de CPI, heeft op zich beschouwd een negatief effect op de koopkracht van de consument. De koopkracht ontwikkelt zich dit jaar echter gunstig, omdat het effect van de hogere indirecte belastingen op de koopkracht meer dan gecompenseerd wordt door een verlaging van de directe belastingen. 8.
Het kabinet bepaalt niet de inflatie-ontwikkeling in Nederland. Wel levert de verhoging van de indirecte belastingen in 2001 een bijdrage aan de inflatie. Zoals hierboven reeds is aangegeven leidt de Belastingherziening evenwel tot een structurele verbetering van de werking van de economie. Daarnaast bevordert het kabinet een gematigde inflatie-ontwikkeling op verschillende manieren. Ten eerste ondersteunt het een verantwoorde en gematigde loonontwikkeling via de doorgevoerde lastenverlichting. Ten tweede doet het kabinet dat via het streven om het functioneren van markten te verbeteren. Een actief marktwerkingsbeleid kan leiden tot lagere prijzen doordat marktpartijen geprikkeld worden om zich van elkaar te onderscheiden.

9.
De analyse van de prijsontwikkeling van het CBS duidt daar niet op.

10.
Door de minister-president is, anders dan de vraagstelling suggereert, geen koppeling gelegd tussen de huidige inflatieontwikkeling en de invoering van de euro volgend jaar. Voor de vragen over de invoering van de euro verwijs ik naar de antwoorden op de kamervragen van lid Crone uit december 2000 (kenmerk FM 2000/0419-M).

Woordvoerder: ir.N.M. Zoon
telnr. 070 - 342 8124

12 mrt 01 15:56

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...