Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken EU-China Mensenrechtendialoog

Datum nieuwsfeit: 12-03-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=411186Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Azië en Oceanië Afdeling Oost-Azië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 12 maart 2001 Auteur R.E. van Gelder

Kenmerk DAO/0235-01 Telefoon 070-348 42 18

Blad /3 Fax 070-348 53 23

Bijlage(n) 1 E-mail RE-(van.Gelder@minbuza.nl)

Betreft Stand van zaken EU-China Mensenrechtendialoog

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar mijn brief d.d. 9 maart 2000, kenmerk DMV/MR-78/00, en mijn toezegging aan Uw Kamer op 2 november 2000, heb ik de eer U als volgt te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de EU-China mensenrechtendialoog.

Zoals ik in mijn eerder genoemde brief heb toegezegd, heeft Nederland zich in EU-verband het afgelopen jaar ingespannen om de EU-China mensenrechtendialoog meer resultaatgericht te maken. Op 20 maart 2000 heeft de Algemene Raad conclusies aangenomen waarin is afgesproken de dialoog te herstructureren en transparanter te maken. In de daaropvolgende ambtelijke besprekingen hierover heeft Nederland zich bijzonder ingezet voor een zo concreet mogelijke lijst met aandachtspunten op het gebied van mensenrechten, die als richtlijn moet dienen voor de komende dialoogronden met China. De conclusies die tijdens de Algemene Raad van 22 januari jl. werden aangenomen zijn het resultaat van deze besprekingen. Deze conclusies, waarvan U een kopie aantreft in de bijlage, bevatten een korte evaluatie van de dialoog en een lijst met mensenrechtengebieden waarop de EU van China vooruitgang verwacht.

Resultaten dialoog

De EU-China mensenrechtendialoog heeft ertoe geleid dat verschillende gevoelige mensenrechtenonderwerpen die eerder niet bespreekbaar waren, nu wel kunnen worden besproken, zoals bijvoorbeeld marteling, heropvoedingskampen, de behandeling van minderheden en de doodstraf. Verder is er sprake van een aantal positieve ontwikkelingen in de samenwerking van China met het VN-mensenrechtensysteem. Het betreft de ondertekening van het VN-verdrag inzake burger- en politieke rechten (BUPO-verdrag), de ratificatie van het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ESOCUL-verdrag), met als kanttekening dat een belangrijk voorbehoud is gemaakt t.a.v. vakbondsvrijheid, en de ondertekening door China van een MoU over een technische-assistentieprogramma met de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.

Tegelijkertijd moet worden geconstateerd, dat de vooruitgang in het afgelopen jaar bescheiden was en er op sommige terreinen, met name op het gebied van de burger- en politieke rechten, zelfs sprake was van een teruggang. Als gebieden waarop de EU niet de gewenste verbetering heeft gezien, worden in de Raadsconclusies o.a. genoemd: het recht op vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van godsdienst en overtuiging. Ook de behandeling van minderheden, de situatie in Tibet en de grootschalige toepassing van de doodstraf blijven aanleiding geven tot zorg.

Tijdens de meest recente dialoogronde op 22/23 februari jl. in Stockholm werd wederom weinig vooruitgang geboekt inzake Tibet en de aanpak van individuele Falun Gong aanhangers. Wel werd uitgebreid gesproken over de aanpak van marteling in China en gaf China aan dat EU-ondersteuning bij het trainen van politie en gevangenispersoneel om marteling te voorkomen zeer welkom was. Verder kondigde China aan dat er binnenkort een ontmoeting plaats zal vinden met de VN-Speciale Rapporteur inzake marteling.

Aandachtsgebieden in de dialoog

In de Raadsconclusies d.d. 22 januari jl. is een lijst met aandachtsgebieden opgenomen waarop de EU vooruitgang verwacht en die de basis vormt van de komende dialoogronden met China. Nederland heeft binnen de EU aangedrongen op het opnemen van zorgpunten zoals de doodstraf, de vrijheid van godsdienst en overtuiging, de behandeling van aanhangers van de Falun Gong, administratieve detentie en Tibet. Verder heeft Nederland zich ervoor ingezet dat in de Raadsconclusies het belang zou worden onderstreept van een constructief antwoord van China op door de EU voorgelegde verzoeken om informatie over individuele gedetineerden. Deze aandachtsgebieden zijn uiteindelijk opgenomen in de Raadsconclusies. Verder zijn ondermeer de volgende punten in de conclusies vermeld: ratificatie en implementatie van de ESOCUL- en BUPO-verdragen; samenwerking met VN-mensenrechtenmechanismen waaronder de VN-Speciale Rapporteur inzake marteling; naleving van aanbevelingen van VN-verdragsorganen en de implementatie van de overeenkomst met de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, respect voor de vrijheid van vereniging en vergadering en respect voor cultuur en godsdienstvrijheid in Tibet en Xinjiang. De dialoog zal regelmatig door de EU worden geëvalueerd, zodat duidelijk wordt op welke terreinen China vooruitgang heeft geboekt en op welke gebieden er nog steeds aanleiding is tot zorg.

Transparantie

Ten behoeve van de gewenste transparantie zal voorafgaand aan iedere dialoogronde contact worden opgenomen met (internationale) mensenrechtenorganisaties om informatie in te winnen en eventuele aandachtspunten tijdens de dialoog met China in te kunnen brengen. Na afloop van de dialoogronde zal het EU-voorzitterschap NGO's en de pers in algemene zin inlichten over het verloop van de ronde. Door meer inzicht te geven in het verloop van de dialoog en door het bekendstellen van de lijst met mensenrechtengebieden die daarbij aan de orde komen hoopt de EU meer draagvlak te creëren voor haar mensenrechtenbeleid vis-à-vis China. Het spreekt vanzelf dat ik U ook op de hoogte zal houden van de resultaten van de dialoog.

Conclusie

Nederland heeft zich sterk ingezet voor het verbeteren van de EU-China mensenrechtendialoog en is tevreden met de weerslag van deze inspanningen in de Raadsconclusies. Nederland en de EU blijven er van overtuigd dat de dialoog een goede mogelijkheid biedt om het Chinese mensenrechtenbeleid op de lange termijn te beïnvloeden. In die zin kan de dialoog worden gezien als een diepte-investering. Nederland hoopt dat de herstructuring van de dialoog er daadwerkelijk toe zal leiden dat deze meer resultaatgericht zal zijn, dat duidelijker wordt wat de EU van China verwacht op mensenrechtengebied en dat de dialoog een transparanter proces wordt. Overigens zullen Nederland en de EU ook door middel van andere instrumenten en kanalen de zorgen over de mensenrechtensituatie in China aan de orde blijven stellen, bijvoorbeeld tijdens bilaterale bezoeken, in multilaterale fora zoals de VN-Mensenrechtencommissie en in specifieke demarches.

De Minister van Buitenlandse Zaken

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...