Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Nationaal Sustainability Congres

Tweede Nationaal Sustainability Congres

Klik hier voor meer informatie over het congres en hoe u zich aan kunt melden.

Het congres wordt georganiseerd door DHV en Centrum voor Kennis Communicatie.

Relevante DHV-sites Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen Duurzame Stad

Na het succes van het 1e Nationaal Sustainability Congres op 10 mei 2000 in Zeist, wordt op 13 maart 2001 in 't Spant te Bussum het 2e Nationaal Sustainability Congres gehouden. Wederom bieden we u een zeer aantrekkelijk programma met tal van key-note sprekers, praktijkbeschrijvingen en mogelijkheden tot interactie. De vele aspecten van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zullen daarbij vanuit verschillende invalshoeken aan de orde komen.

"Veranderende verantwoordelijkheden voor onderneming, overheid en NGO"

SER-advies en verantwoordelijkheden
Het SER-advies over duurzaam ondernemen geeft aan dat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen mede wordt verstaan dat een onderneming "een relatie onderhoud met de verschillende belanghebbenden op basis van doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij". In het ochtendprogramma zullen vertegenwoordigers van verschillende organisaties (bedrijf, ngo, politiek, SER en overheid) hun reactie geven op het SER-advies en het kabinetsstandpunt hierover en met elkaar discussiëren over de rol en de verantwoordelijkheden van deze organisaties bij duurzaam ondernemen.

Instrumenten
Aansluitend wordt een lezing gehouden over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het instrumentarium voor duurzaam ondernemen, zoals AA1000, SA8000 en Global Reporting Initiative (GRI).

Duurzaam ondernemen en ICT
Ook uit de snelle wereld van de ICT en de nieuwe economie komen geluiden die duiden op een toenemende verantwoordelijkheid van bedrijven uit deze sector. Twee toonaangevende personen uit de wereld van ICT en internet geven hun visie op de `digital divide' tussen Noord en Zuid en wat er voor nodig is om deze kloof te overbruggen. De sprekers willen laten zien dat ICT een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling.

Parallelsessies
Later in de middag zult u, hoe spijtig ook, een keuze moeten maken uit twee interessante parallelsessies. Ging het programma tot nu toe met name over internationale ontwikkelingen, nu zoomen we in op het nationale en zelfs lokale niveau. Eén sessie zal gaan over de betrokkenheid van een aantal bedrijven bij sociale programma's in (achterstands)wijken; de andere gaat over nationale initiatieven. Bij deze laatste komen pilots duurzaam ondernemen bij bedrijven aan de orde en hoe vanuit de duurzame beleggers naar duurzaamheid van bedrijven wordt gekeken.

Kortom: het beloofd weer een enerverend congres te worden waarop volop mogelijkheden zijn om uw kennis en inzichten op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen te vergroten en van gedachten te wisselen met andere deelnemers en sprekers.

Voor wie is het congres bestemd?

* bestuurders, algemeen directeuren en managers van ondernemingen, overheden en ngo's;
* politici, beleidsmakers en beleidsuitvoerders uit alle lagen van de overheid;
* managers op het gebied van milieu en veiligheid, personeel en organisatie, financiële zaken;
* inkoop, commercieel, en public relations en communicatie;
* managers investor relations;
* managers van beleggings- en investeringsmaatschappijen, banken en verzekeringsmaatschappijen;
* bestuurders van universiteiten en hogescholen en hoogleraren;
* management consultants.

Informatiemarkt
Naast het congres is er een informatiemarkt waarop bedrijven, overheden en andere organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zich kunnen presenteren. Voor meer informatie over de mogelijkheid een stand in te richten op deze informatiemarkt, kunt u contact opnemen met Herman Jansen (040-2129499).

Het entreebedrag bedraagt 365 EURO (NLG 804,--) excl. BTW per deelnemer. Dit bedrag is sterk gereduceerd t.o.v. het vorige congres doordat er een aantal organisaties, waaronder ING, ministerie van VROM en SNS Reaal Groep, bereid is gevonden het congres te sponsoren.

Overige pagina's
awzi in Taizhou
awzi voor de stad Tangshan
benchmark Vlaanderen
waterplan Amersfoort
website duurzame stedelijke ontwikkeling

© DHV

www.dhv.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie