Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Frankrijk

Datum nieuwsfeit: 13-03-2001
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Frankrijk 2001 dd.13-03-2001 19:30 uur

13 maart 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224) en op artikel 9, eerste en derde lid, van Richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395); Gelet op artikel 10, 17, 30 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

* Sedert 13 februari 2001 in Nederland gebrachte evenhoevigen, afkomstig van of van oorsprong afkomstig uit Frankrijk, worden overeenkomstig de aanwijzingen van de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van het mond- en klauwzeervirus.
* Zowel de in het eerste lid bedoelde evenhoevigen, als de overige op het bedrijf aanwezige evenhoevigen, vlees van evenhoevigen, embryo´s, sperma en eicellen van evenhoevigen, mogen zonder toestemming van de directeur van de RVV niet van het bedrijf worden afgevoerd alvorens ten genoege van de directeur van de RVV is gebleken dat de dieren mond- en klauwzeervrij zijn en dit door of namens de directeur van de RVV is medegedeeld. De directeur van de RVV kan aan bedoelde toestemming voorschriften verbinden. Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Frankrijk 2001.

Artikel 3

Deze regeling wordt op 13 maart 2001 om 19.30 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant

Naar aanleiding van een uitbraak van mond- en klauwzeer in Frankrijk is het noodzakelijk preventieve maatregelen te treffen ter voorkoming van ieder risico op insleep en eventuele verspreiding van deze ziekte naar Nederland. Tegen die achtergrond wordt in Nederland - ondermeer - de volgende preventieve maatregel getroffen.

Er wordt in voorzien dat evenhoevigen (varkens en herkauwers), afkomstig uit Frankrijk en die sedert 13 februari 2001 in Nederland zijn gebracht, worden onderzocht op mond- en klauwzeer. In afwachting van de uitslagen daarvan is het verboden die evenhoevigen van het bedrijf af te voeren. Dit verbod geldt ook voor de overige op het bedrijf aanwezige evenhoevigen en voor het vlees, embryo´s, sperma en eicellen van de evenhoevigen. De onderhavige regeling strekt daartoe.

Voorts worden heden in het Permanent Veterinair Comité van de Europese Gemeenschappen nadere maatregelen voorbereid omtrent de bestrijding en voorkoming van verspreiding van het mond- en klauwzeervirus in Frankrijk. Naar aanleiding van de discussie aldaar bestaat er een mogelijkheid dat de datum van 13 februari 2001 op grond van een risico-analyse aangepast wordt. Deze regeling zal in dat geval dienovereenkomstig aangepast worden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie