Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geen premieheffing Waz bij beeindigen bedrijf

Datum nieuwsfeit: 13-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW: Geen premieheffing bij beeindigen bedrijf

Nr. 2001/41
13 maart 2001

Zelfstandigen voortaan gevrijwaard van premieheffing arbeidsongeschiktheid over stakingswinst bij beëindigen onderneming

Ondernemers die hun bedrijf beëindigen, hoeven over de zogenoemde stakingswinst die hierbij wordt behaald geen premie meer te betalen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz). Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 1998.

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een brief van een ondernemer. Hierin werd aandacht gevraagd voor de onevenwichtigheid dat over de zogenoemde stakingswinst (de winst die wordt behaald wanneer een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd) wel Waz-premie wordt geheven, zonder dat die winst wordt meegenomen bij de vaststelling van de uitkering. Om die onevenwichtigheid weg te nemen, is de Regeling premieheffing Waz zodanig gewijzigd dat zelfstandigen per 1 januari 2001 geen Waz-premie meer betalen over de stakingswinst.

Daarnaast heeft de staatssecretaris besloten de stakingswinsten met terugwerkende kracht tot 1 januari 1998 buiten de premieheffing te brengen. Daartoe zal de regeling nog worden gewijzigd. Vooruitlopend daarop heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat inspecteurs verzoeken van belastingplichtigen inwilligen om de stakingswinst over de jaren 1998, 1999 en 2000 buiten het premie-inkomen voor de Waz te laten.

Voorbeeld
Een ondernemer heeft in 2000 zijn onderneming gestaakt. Tot het moment van staken heeft hij een fiscale winst behaald van f 25.000. Door de verkoop van zijn bedrijfsmiddelen behaalt de ondernemer daarnaast nog een resultaat van f 75.000. Dit is de zogenoemde stakingswinst. In totaal heeft hij in dat jaar een fiscaal resultaat behaald van f 100.000.

Premie Waz voor de wijziging van de Regeling premieheffing Waz De fiscale winst is hoger dan het maximum premie-inkomen van f 84.000. De verschuldigde premie bedraagt nu f 84.000 (= het maximum premie-inkomen) -/- f 29.000 (= de franchise) = f 55.000. Het premiepercentage bedroeg in 2000 8,8%. In casu zou de ondernemer dus f 4.840 aan premie Waz moeten betalen.

Premie Waz na de wijziging van de Regeling premieheffing Waz Door de stakingswinst buiten beschouwing te laten voor de premievaststelling wordt de berekening als volgt. De fiscale winst exclusief de stakingswinst bedraagt f 100.000 -/- f 75.000 = f 25.000. Dit is het premie-inkomen voor de Waz. Het premie-inkomen is echter lager dan de franchise van f 29.000, zodat deze ondernemer geen premie Waz is verschuldigd. Hij kan bij de inspecteur Inkomstenbelasting een verzoeken indienen om de door hem betaalde Waz-premie terug te krijgen.

De volledige tekst van de brief van staatssecretaris Hoogervorst over stakingswinst staat op de internetssite van het ministerie van SZW: www.minszw.nl (klikken op 'Officiele publicaties' in de linker knoppenbalk).

13 mrt 01 13:34

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie