Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst Provincie Drenthe d.d. 13 maart 2001

Datum nieuwsfeit: 13-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 13 maart 2001Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS
6.4/MB Ja Wijziging Provinciale milieuverordening (PMV) (tranche 4).
1. Wijzigingsverordening van de PMV Drenthe (tranche 4) per 1 maart 2001 in werking laten treden.

2. Verzenden geactualiseerde, integrale versie PMV Drenthe aan PMV-abonnementhouders.

Conform.
6.8/MB Ja Wet milieubeheer: oprichtingsvergunning voor het motorsportterrein Steenbergerveld.

1. De gevraagde vergunning verlenen onder de bijgevoegde voorschriften.

2. De ingediende bedenkingen, voorzover daar in de voorschriften niet aan tegemoet is gekomen, ongegrond verklaren.
3. Het besluit volgens de bijgevoegde bekendmaking ter inzage leggen.

Conform.
6.13/LG Ja Jaarprogramma 2000-2001 Leren voor Duurzaamheid.
1. Jaarprogramma 2000-2001 Leren voor Duurzaamheid vaststellen.
2. In het programma een bedrag van f 20.000,-- per jaar opnemen voor organisatiekosten.

3. Projecten met een totaalbedrag hoger dan f 50.000,-- (Drenthe Wijzer en Samen met asielzoekers werken aan natuur) ter behandeling voorleggen aan de Statencommissie Milieu, Water en Groen op 26 maart a.s.

4. De overige projecten ter informatie zenden naar de Statencommissie Milieu, Water en Groen.

5. Tweede termijn voor het indienen van projecten tot 1 mei 2001 opstellen overeenkomstig de Subsidieregeling Leren voor Duurzaamheid.

Conform.

6.15/CW Ja Integraal advies herschikking VMBO 2001: advisering Plan van scholen 2002-2004.

1. Statenstuk, inclusief bijlage bij het ontwerpbesluit, vaststellen (ter behandeling in de vergadering van provinciale staten van 18 april 2001),

2. Bijlage bij het ontwerpbesluit voor het inbrengen van zienswijzen voorleggen aan de betrokken school- en gemeentebesturen.

Conform.
6.17/LG Ja Kwaliteitsimpuls Landschap ("Proeftuin" Vledder en Wapserveense Aa). Akkoord gaan met de voordracht van het project Vledder en Wapserveense Aa als "proeftuin" in het kader van de Kwaliteitsimpuls Landschap (Nota natuur voor mensen, mensen voor natuur (NBL-21)). Conform
6.19/SDG Ja Agenda vergadering provinciale staten op 14 maart 2001. De herziene agenda voor de statenvergadering van 14 maart voor kennisgeving aannemen. Conform.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

Agenda stuurgroep 16 maart 2001 akkoord met advies.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie