Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiele resultaten BASF Nederland

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
BASF

Record omzet BASF Nederland B.V.

BASF Nederland B.V. heeft het afgelopen jaar een record omzet geboekt van bijna 500 miljoen euro. Ten opzichte van 1999 is dat een stijging van 21,5%. Deze stijging is te danken aan goede prijzen en een verhoogde afzet in bijna alle segmenten waarin BASF Nederland B.V. actief is. Een substantieel deel van de omzet loopt inmiddels via elektronische wegen; de actieve invoering van e-commerce begint zijn vruchten af te werpen. Voor 2001 verwacht het bedrijf een vergelijkbaar goed resultaat.

In 2000 is Cyanamid, het bedrijfsonderdeel van American Home Products dat actief is in de gewasbescherming, geïntegreerd in de BASF organisatie. "BASF kan nu een vollediger spectrum van gewasbeschermingsmiddelen aanbieden aan boer en tuinder", aldus Peter van den Hoek, divisieleider Agro. De verkoop van dit productsegment vindt nu volledig plaats vanuit de verkooplocatie in Arnhem.

Op de fabriekslocatie Kleefse Waard in Arnhem is de productie van schuimen voor matrassen stil komen te liggen. Deze productielijn is na een ongeluk met de verbrandingsinstallatie van afgassen, in maart vorig jaar, niet meer opgestart. Op dit moment wordt er gewerkt aan een strategie voor de toekomst van de gehele locatie.

Zoals voorzien zijn de verkoopactiviteiten van BASF kunstmesten begin 2000 overgegaan naar Fertiva. Verder zijn in de loop van het jaar de textiele kleurstoffen ondergebracht in de joint-venture Dystar (Bayer, Hoechst, BASF). BASF heeft in de loop van 2000 besloten geen afstand te doen van de Masterbatch-activiteiten. Hierdoor blijft de uitstekend draaiende productielocatie in Apeldoorn behouden door BASF Nederland B.V.

BASF Drukinkt B.V. - Doetinchem

Het afgelopen jaar was voor BASF Drukinkt uit Doetinchem opnieuw een jaar van groei. De netto omzet van het bedrijf steeg naar bijna 25 miljoen euro. Ten opzichte van 1999 is dit een toename van 26%. De belangrijkste oorzaak van de stijging is toe te wijzen aan een sterke toename van de export van het bedrijf.

Ook dit jaar ziet men hoopvol tegemoet. Om aan de groeiende (export) vraag te voldoen, zal dit jaar een nieuwe productielijn voor de zwarte inkten in gebruik worden genomen. Verpakkingsinkten is een ander segment dat kansen biedt voor BASF Drukinkt. Het is weliswaar een verzadigde markt, maar strategisch gezien toch interessant. Drukplaten is de derde - zeer gespecialiseerde - "tak van sport" van het bedrijf. Qua technologie is men in deze "flexo-hoek" heel sterk. BASF is de enige drukinktfabrikant die een dergelijke combinatie aanbiedt. Hiermee bespeelt in Doetinchem "het volledige klavier" in de drukinkten industrie.

Knoll Pharma B.V. - Almere

De omzet van Knoll over 2000 bedraagt 8,4 miljoen euro. Ten opzichte van 1999 betekent dit een daling van 8%. De oorzaak van deze daling ligt met name in het verder toenemen van parallel import en de concurrentie van generieke geneesmiddelen. Door een vertraging van de introductie van Reductil kon dit niet worden opgevangen. Het middel Reductil zal overigens dit jaar worden geïntroduceerd.

In december van het afgelopen jaar heeft BASF bekend gemaakt haar farmaceutische activiteiten te verkopen aan het Amerikaanse Abbott Laboraties. Na goedkeuring van de autoriteiten zijn op 2 maart jl. de aandelen van Knoll wereldwijd overgedragen aan het Amerikaanse bedrijf. In Nederland is de farmaceutische divisie van Abbott, gevestigd in Hoofddorp, qua bedrijfsomvang ongeveer drie keer zo groot als de Nederlandse vestiging van Knoll. De precieze integratieplannen zijn nog niet bekend, maar men vertrouwt er bij Knoll op dat dit op een verantwoorde wijze zal gebeuren.

Wintershall Nederland B.V. - Den Haag

2000 was voor Wintershall een heel goed jaar. Dit resulteerde in een omzetstijging van 57% ten opzichte van 1999. De totale omzet van het afgelopen jaar is 149,7 miljoen euro. De oorzaak van deze stijging zijn de gestegen olie- en gasprijzen. De hogere dollarkoers heeft ook bijgedragen aan het positieve resultaat.

Het bedrijf is het afgelopen jaar actief geweest met de ontwikkeling van drie nieuwe velden, één in de Duitse Noordzee en twee in het Nederlandse blok L8. Het Duitse veld is in september gestart en sinds half januari produceert het nieuwe platform L8-P4. Eind februari is de tweede put in blok L8 klaar.

De verwachting is dat in 2001 de gasprijs zal stabiliseren, hetgeen, samen met een constante olieprijs, tot een goed bedrijfsresultaat zal leiden. Bovendien wordt er een omzetstijging verwacht door de productie van de nieuwe velden. De komende drie jaar staan vijftien exploratieboringen en uitgebreide seismische metingen op de agenda. Voor Wintershall zijn de boringen van belang aangezien de nieuwe vondsten de bestaande productie moeten vervangen.

BASF Coatings Nederland B.V. - Maarssen

BASF Coatings Nederland B.V. heeft het jaar 2000 positief afgesloten, met een omzet van 19,5 miljoen euro. Deze stijging van 12% is met name gerealiseerd door de groei van het aantal afnemers. Twee van de drie divisies hebben het afgelopen jaar goed gepresteerd. Glasurit en RM-Autolakken draaiden met een omzetgroei van respectievelijk 13 en 18% heel goed. Wood Coatings toonde daarentegen tegenvallende resultaten. De omzet nam af met 12,5%. De voornaamste reden hiervan was het faillissement van de belangrijkste klant.

Voor dit jaar verwacht men een stijging van 6% voor de omzet van autoreparatielakken. Echter door het verplaatsen van Wood Coatings per 1 januari 2001 naar BASF Coatings AG in Münster, zal de totale omzet van BASF Coatings Nederland B.V. in 2001 ongeveer gelijk blijven aan die in 2000. Het bedrijf gaat zich dit jaar sterker richten op de samenwerking tussen commerciële en technische afdelingen bij begeleiding van de afnemers.

Voor nadere informatie:

BASF Nederland B.V.
barbara.onsman@central-europe.basf.org Barbara Onsman-van Logtestijn tel: 026 - 3717 457
fax: 026 - 3717 203

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie