Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Drie Electronics en het Duitse iaE ronden fusie af

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Bron: De Drie Electronics
Zoek soortgelijke berichten
Ede, 14 maart 2001

De Drie Electronics en het Duitse iaE ronden fusie succesvol af

Gezamenlijke onderneming zal verder gaan onder de naam Exendis

De Drie Electronics N.V. (De Drie Electronics) en het Duitse bedrijf Industrie Automation Energiesysteme GmbH & Co (iaE) maken bekend dat de fusie heden succesvol is afgerond, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2001 wordt geëffectueerd. De fusie, zoals aangekondigd op 30 oktober 2000, geeft verdere invulling aan de strategische focus van beide ondernemingen op het aanbieden van innovatieve elektronica voor energieconversie. Zowel de producten als de geografische spreiding van de beide ondernemingen zijn complementair, waardoor zowel de strategische positie als de marktpositie worden versterkt. Het jaar 2001 zal in het teken staan van integratie en het invullen van de strategische potentie. De fusie heeft naar verwachting in 2001 een neutraal effect op de winst per aandeel voor afschrijving van goodwill.

Strategische kracht

De strategie van nieuwe combinatie is erop gericht om door specialisatie marktleider te worden op het gebied van innovatieve elektronica voor energieconversie op enkele gekozen internationale nichemarkten. De gezamenlijke onderneming wordt door de fusie marktleider binnen de nichemarkt Mobiliteit op het gebied van batterijlaadsystemen voor logistiek transport. De complementariteit versterkt ook internationaal de positie op de andere nichemarkten. Bovendien biedt de bredere geografisch spreiding en de toename van het aantal verkoopkanalen mogelijkheden tot een effectievere marktbewerking. Verder biedt de gezamenlijke kennis van energieconversie meer mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe technieken en producten. Tenslotte heeft de gecombineerde onderneming door hogere volumes een grotere inkoopkracht.

Internationale aanwezigheid

Beide ondernemingen hebben een sterke positie in hun thuislanden, respectievelijk Nederland en Duitsland. Verder kent de gezamenlijke onderneming vertegenwoordiging in Zwitserland, Hongarije en China en door een recente acquisitie van iaE tevens in Spanje. Vooralsnog blijft de vestiging van iaE in de Verenigde Staten buiten de fusie vanwege de in de afgelopen maanden verslechterde economische omstandigheden in de Verenigde Staten voor met name de transportsector. Bij positieve ontwikkelingen bestaat de mogelijkheid om op termijn de activiteiten in de Verenigde Staten in te lijven.

Transactie voorwaarden

De fusie zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2001 worden geëffectueerd. De fusie vindt plaats door verwerving van alle aandelen iaE tegen uitgifte van nieuwe aandelen door De Drie Electronics aan de aandeelhouders van iaE en een betaling in contanten. De Drie Electronics zal op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 maart 2001 het voorstel om 600.000 nieuwe aandelen uit te geven ter goedkeuring aan haar aandeelhouders voorleggen. Het prospectus is vanaf eind maart 2001 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en bij ABN AMRO N.V., Herengracht 595 te Amsterdam.

Organisatie en integratie

2001 zal in het teken staan van de start van de integratie van de beide ondernemingen tot één organisatie die verder gaat onder de naam Exendis N.V, onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 maart 2001. In de nieuwe organisatie zullen de strategische marktunits Mobility, IDM (Infrastructure, Defence & Marine) en IC (Industrial Components) worden gevormd. De Directie van de onderneming zal bestaan uit de heer M. Christ (directeur iaE) en de heer B.M.A Jankovich (directeur De Drie Electronics). De heer Christ, zal behalve als voorzitter van de directie tevens vanuit Duitsland over de hele groep leiding gaan geven aan de marktunit Mobiliteit. De heer Jankovich, zal vanuit Nederland over de hele groep leiding geven aan de marktunit IDM en IC. De Raad van Commissarissen van de gefuseerde onderneming zal bestaan uit de huidige Raad van Commissarissen van De Drie Electronics met versterking van de heer Hofmeister van iaE.

Vooruitzichten

De kracht van de fusie vertaalt zich in de eerste plaats in strategische kansen. Het traject om invulling te geven aan de strategische mogelijkheden zal naar verwachting in een periode van drie jaar leiden tot een aanmerkelijke stijging van de winst per aandeel. Het jaar 2001 zal vooral in het teken staan van de start van de integratie en herstructurering, waarvoor een voorziening is getroffen van EUR 1 miljoen. De fusie zal naar verwachting in 2001 aanmerkelijk bijdragen aan de omzet en een neutraal effect hebben op de winst per aandeel voor afschrijving van goodwill (2000: EUR 0,76).

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 maart 2001 zal onder meer een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap aan de orde worden gesteld, waaronder de naamswijziging van de vennootschap. De agenda van de vergadering, het Jaarverslag 2000 alsmede het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap, liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van De Drie Electronics, Keesomstraat 4 te Ede of bij het hoofdkantoor van Fortis Bank N.V., Rokin 55, 1012 KK te Amsterdam.

Profiel De Drie Electronics

De Drie Electronics, opgericht in 1939, is genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs. De Drie Electronics geniet wereldwijd een uitstekende reputatie op het gebied van energieconversie en meet- en regeltechniek. Ruim tachtig hooggekwalificeerde medewerkers richten zich dagelijks op de ontwikkeling, productie, verkoop en after sales van klantspecifieke oplossingen. De kracht van De Drie Electronics schuilt in haar innovatieve vermogen. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers worden nieuwe powerful solutions ontwikkeld; concepten voor het oplossen van applicatievraagstukken. Deze concepten worden vertaald in concrete producten, waarin elektrotechniek, elektronica, mechanische constructies en software zijn geïntegreerd. Op het gebied van energieconversie is De Drie Electronics actief op de markten Mobiliteit, Infrastructuur, Defensie, Marine en Industrie. De Drie Electronics behaalde in 2000 een omzet van EUR 10,28 miljoen en een nettowinst van 0,91 miljoen.

Profiel iaE

IaE (industrie automation Energiesysteme), opgericht in 1969, ontwikkelt en produceert, net als De Drie Electronics, innovatieve elektronica voor energie conversie. Hierbij richt iaE zich op dezelfde marktsegmenten als De Drie Electronics, waarbij het accent ligt op de markt Mobiliteit. Op dit gebied is iaE een van de leiders wat techniek en marktaandeel betreft, en heeft haar eigen productie faciliteiten in Europa en China. Meer dan 1 miljoen units van iaE zijn wereldwijd in gebruik. IaE heeft 240 werknemers in dienst. IaE behaalde over 2000 een omzet van EUR 23,5 miljoen (exclusief de vestiging in de USA).

Voor verdere informatie:

De Drie Electronics N.V.
De heer B.M.A. Jankovich
Telefoon: +31 (0)318 676 111

Websites:

De Drie Electronics N.V.
Internet: www.dde.nl

industrie automation Energiesysteme Gmbh & Co.
Internet: www.industrie-automation.de

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie