Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering Maassluise Ssport- en Recreatieraad

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

7-3-2001

Maassluise Ssport- en Recreatieraad vergadert op 14 maart

Op woensdag 14 maart a.s. vergadert de MSR in het stadhuis. De vergadering begint om 20.00 en is openbaar. Verenigingen die hun zegje willen doen, zijn van harte welkom. Vóór de aanvang van de vergadering is er voor hen spreektijd gereserveerd. Belangstellenden kunnen uiteraard ook langs komen om een vergadering mee te maken. Verder is het mogelijk, om als vereniging direct contact op te nemen met de leden van de MSR. Laat dus als vereniging ook uw stem horen!

De agenda van 14 maart 2001 ziet er als volgt uit:
1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen verslag vergadering van 13 februari 2001
4. Ingekomen stukken

5. Verzonden stukken

6. Behandeling actiepuntenoverzicht en besluitenlijst d.d. 6 maart 2001

7. Voordracht nieuw lid Maassluise Sport- en Recreatieraad
8. Voortgang nota breedtesportimpuls Het Ministerie van VWS heeft een maatregel ingesteld ter stimulering van de breedtesport op lokaal niveau. Onder breedtesport wordt verstaan de recreatieve sportbeoefening in georganiseerd of ongeorganiseerd verband in èn buiten de sector evenals de sport in competitieverband op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Om voor een meerjarige uitkering in aanmerking te komen zullen projecten ingediend worden. De regeling betreft een tijdelijke kwaliteitsimpuls, waarbij de gemeente geleidelijk de kosten van de projecten zelf moet dragen. Voorgestelde projecten hebben een looptijd tussen de 3 en 6 jaar, starten op zn vroegst in het jaar 2002 en moeten vóór 1 april 2001 zijn ingediend. Het college is akkoord met het voorstel om een breedtesportnota voor te bereiden met als resultaat het indienen van een projectaanvraag, om in aanmerking te komen voor een meerjarige uitkering van het Ministerie van VWS voor breedtesport.
9. Voortgang en afspraken over bezoek aan verenigingen
10. Forumavond met politieke partijen
11. Evaluatie symposium van 12 maart
12. Concept Nota Horecabeleid
In het kader van integrale en interactieve aanpak is een concept nota Horecabeleid tot stand gekomen in samenwerking met OFM-Horeca Maassluis en de politie. In het kader van de inspraakprocedure is de MSR uitgenodigd te reageren op de concept-nota.
13. Groenstructuurplan
In het Programma op Hoofdzaken en het beleidsplan 1999-2002 wordt, in relatie tot de onderkenning van het belang van het groen bij stedebouwkundige vernieuwing van woon- en werkgebieden, alsmede om te komen tot een vernieuwd beleid voor de uitgifte van zgn. snippergroen, aandacht gevraagd voor de kwaliteit en de omvang van het openbaar groen in Maassluis. Het vigerende Groenstructuurplan uit 1995 biedt onvoldoende aanknopingspunten om de vragen die op dit terrein spelen te kunnen beantwoorden. Het voorliggende plan gaat gedetailleerder in op de vaststelling van de groenstructuur, de wijze waarop met dit groen moet worden omgegaan en de acties die nodig zijn ter versterking van de groenstructuur.
Het college heeft de Groenvisie van het Groenstructuurplan 2001 vastgesteld. In het kader van de inspraakprocedure is de MSR uitgenodigd te reageren op het plan.

14. Verder voorkomende zaken

15. Rondvraag

16. Sluiting

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende stukken zijn voor iedereen in te zien in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Voor het inzien van stukken is het informatiecentrum geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. De stukken liggen op vrijdagavond en zaterdag in de bibliotheek, tijdens de openingstijden van de bibliotheek. De bibliotheek is tijdelijk gehuisvest aan de Ibisstraat 1.

Overige documenten:
Advies B en W 160 Nota Horecabeleid
Advies B en W 260 Actualisatie groenstructuurplan Advies B en W 420 inzake voorbereiding breedtesportnota Advies B en W 420 symposium verenigingsondersteuning Concept Nota Horecabeleid
Groenstructuurplan 2001
Informatie over Breedtesport

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie