Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 Wegener

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Wegener NV
Zoek soortgelijke berichten
Wegener NV

14-03-2001 17:05

Wegener boekt in 2000 record omzet en resultaat

Apeldoorn 14 maart 2001 - 2000 was het eerste jaar waarin de nieuwe strategische koers van Wegener NV, ondernemend in Media en Marketing, zichtbaar werd. Veel belangrijke acquisities en desinvesteringen alsmede daarmede verband houdende reorganisaties tekenen het beeld. Het bedrijfsresultaat, voor amortisatie van goodwill, nam toe met 85%, van EUR 67 miljoen tot EUR 125 miljoen. Uitgedrukt in een percentage van de omzet bedraagt de bruto marge 13% (in 1999: 9%). De netto winst, voor amortisatie en buitengewoon resultaat, steeg met 44% tot EUR 60 miljoen.
De winst per aandeel, voor amortisatie en voor buitengewoon resultaat, steeg met
17% tot EUR 1,38 (1999: EUR 1,18). Daarbij is rekening gehouden met dividend over financieringspreferente aandelen alsmede met de uitbreiding van het gemiddelde aantal uitstaande aandelen ten gevolge van de emissie in april 2000.
De netto winst, na amortisatie en met inbegrip van het buitengewoon resultaat, bedraagt EUR 43,6 miljoen en stijgt daarmee duidelijk ten opzichte van het voorgaande jaar (EUR 40,0 miljoen).

De geconsolideerde omzet nam met 37,4% toe tot EUR 978,5 miljoen. Hetgeen betekent dat de omzet van Wegener in de afgelopen vijf jaren ruim verdubbeld is. De stijging in 2000 is vooral het saldo van de acquisities (onder meer VNU Dagbladengroep) en de desinvesteringen (onder meer Arcade Music Group en Wegener Tijdschriften Groep). Autonoom steeg de omzet gering t.o.v. het voorgaande jaar.


Kranten
De ontwikkeling bij de krantenbedrijven is zeker bevredigend te noemen. Hoewel er in de tweede helft van het jaar een duidelijke afvlakking optrad van de groei van het advertentievolume in de dagbladen, steeg het totaalvolume met 2,1%, dankzij het segment van de personeelsadvertenties. Bij de huis-aan-huiskranten bedroeg de (vooral lokale) advertentievolumestijging 1,7%. De oplage van de dagbladen daalde fractioneel (1,9%) en bedraagt in totaal ruim 1,2 miljoen exemplaren per dag. Bij de krantenproductiebedrijven nam de externe omzet toe, mede dankzij de verlenging van enige grote drukopdrachten. Voor de krantenactiviteiten waren de integratie- en reorganisatieprocessen in het afgelopen boekjaar zeer dominant voor de bedrijfsvoering. Daarbij heeft de langlopende procedure bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit geleid tot veel complicaties en oponthoud.

Direct Marketing
Voor de direct marketingactiviteiten, met name in Nederland, was 2000 een teleurstellend jaar. Hoewel de marktomstandigheden onveranderd gunstig waren, kon daarvan onvoldoende geprofiteerd worden. De organisatie en het management moesten eerst aangepast worden aan de nieuwe omvang en het Europese niveau van opereren. Daarnaast is in productontwikkeling geïnvesteerd en werden in een aantal landen aanloopverliezen genomen. In het laatste kwartaal van 2000 werd de Wegener Direct Marketing divisie ingericht, die de diverse activiteiten en landenorganisaties moet aansturen en coördineren. Interlanden Spreigroep, distributeur van reclamemateriaal, werd in 2000 geconfronteerd met prijsconcurrentie en kostenstijgingen, zodat bij een toenemend volume de omzet nauwelijks steeg en de marge verminderde.

Overige activiteiten
Onder de overige activiteiten worden begrepen de gemeentelijke informatiediensten, de cartografische activiteiten, Wegener Radio & TV (Radio 10 FM en TMF), enkele tijdschriften (Party en Golfbladen) en de centrale internetactiviteiten van Wegener eMedia. Zowel de tijdschriften als TMF kunnen terugkijken op een bevredigend jaar, terwijl Radio 10 FM goede resultaten boekte, doch in omzetgroei achterbleef bij het luisteraandeel. De resultaten van gemeentegidsen en cartografische activiteiten bleven achter bij de verwachtingen. Wegener eMedia wist zich met de introductie van JobTrack, AutoTrack en de Regioportals (op basis van lokale positie van kranten) in de loop van het jaar stevig in de markt te profileren. Dat laatste was zeker ook het geval met de joint venture met de Nederlandse Vereniging van Makelaars, die in begin 2001 leidde tot de lancering van het woonportaal Funda.nl. Bij al deze activiteiten is overigens nog sprake van hoge aanloopverliezen. Het belang van Wegener in het facilitair internetbedrijf Netcast werd aan het einde van het boekjaar verkocht aan Lost Boys. Dit levert een substantiële boekwinst op, die is verwerkt als buitengewone bate. De realisering van deze waardecreatie wordt in belangrijke mate ingezet voor nieuwe on-line initiatieven, waarvoor als buitengewone last een substantiële voorziening is getroffen.

Vooruitzichten
Nadat in 2000 het fundament is gelegd voor de nieuwe strategische positie van Wegener, zal het lopende boekjaar vooral besteed worden aan de verdere opbouw en uitbouw van de kernactiviteiten. In een aantal gevallen zal de kost hierbij nog voor de baat uitgaan, zeker nu, naar verwachting, de economische omstandigheden minder gunstig worden. Voor de krantenactiviteiten zullen onverminderd de integratieprocessen worden voortgezet, waarbij de synergievoordelen overigens pas later dit jaar en vooral in de volgende jaren zichtbaar worden. Dat betekent dat in 2001 de exploitatie met name beïnvloed zal worden door de verhoging van kosten, zoals voor rotatiepapier en bezorging. Naar verwachting zal het advertentievolume nauwelijks meer toenemen.
De investeringen in materiele vaste activa zullen in 2001 een uitzonderlijk hoog niveau hebben, circa EUR 90 miljoen, vanwege de bouw van een nieuwe druklocatie in Leidschendam (ter vervanging van Rijswijk) en een persuitbreiding in Apeldoorn. Reductie van het aantal druklocaties van Wegener zal overigens in de komende jaren aan de orde zijn. In 2001 is de drukorder van de Perscombinatie bij de drukkerij in Houten vervallen, waar de perscapaciteit op aangepast wordt. Naar verwachting zal na 2001 het investeringsniveau weer aanzienlijk lager zijn, waarbij de totale afschrijvingen de maat vormen. De direct marketingactiviteiten zullen kunnen profiteren van de nieuwe organisatiestructuur en de ondernomen productontwikkeling, zodat verwacht wordt dat in 2001 een substantiële groei van omzet gerealiseerd kan worden en dat het resultaat aanzienlijk zal verbeteren. Expansie in de direct marketingsector in Europa is een van de belangrijke prioriteiten in het strategische beleid van Wegener en zal moeten leiden tot een verdubbeling van de omzet in deze sector in het jaar 2003 (ten opzichte van 2000) , waarbij in een aantal landen de positie versterkt zal worden door middel van acquisities. Voor de overige activiteiten wordt in 2001 eveneens een verbetering van omzet en resultaat voorzien. Wat betreft de investeringen en aanloopkosten ten behoeve van de activiteiten van Wegener eMedia zal het niveau, naar verwachting, iets lager zijn dan dat in het vorige jaar.
De procedure voor de verwerving van een strategische partner voor Wegener Radio & TV, die vorig jaar werd aangekondigd, is mede door de politieke onduidelijkheid over de veiling van radio-etherfrequenties enigszins vertraagd. Niettemin wordt verwacht dat op korte termijn de participatie van een strategische partij geformaliseerd kan worden.

Gelet op het bovenstaande en de nog bestaande onzekerheden, met name de moeilijk in te schatten invloed van conjuncturele ontwikkelingen op het (personeels-) advertentievolume van de kranten, wordt thans nog geen uitspraak gedaan over de te verwachten resultaatontwikkeling in het lopende boekjaar.

Dividend
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 24 april te Apeldoorn. Op die vergadering zal een dividend voor 2000 worden voorgesteld van EUR 0,32 per (certificaat van een) aandeel van EUR 0,30 nominaal (vorig jaar EUR 0,39). Het dividend is gebaseerd op de netto winst vóór buitengewoon resultaat en rekening houdende met het dividend voor financieringspreferente aandelen. Het preferent dividend bedraagt EUR 0,48 per aandeel, hetgeen in totaal uitkomt op EUR 2,6 miljoen.
Het dividend wordt volledig in contanten betaald.

Het jaarverslag zal op 2 april 2001 verschijnen.

Apeldoorn, 14 maart 2001

Raad van Bestuur
Wegener NV

Voor nadere informatie: Wegener NV, concern communicatie, tel.: 055-5388652.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie