Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vervoersverbod: onnodig dierenleed voorkomen

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dierenbescherming


Vervoersverbod: onnodig dierenleed voorkomen

14/03/01
Op 13 maart is er mond- en klauwzeer (MKZ) in Frankrijk geconstateerd. Gevolg voor ons land is een algeheel vervoersverbod voor schapen, geiten, varkens en andere evenhoevigen. Het aantal noodsituaties zal nu toenemen, dus zal de Dierenbescherming haar roep om maatwerkoplossingen om dierenleed te voorkomen versterken. Zo zijn er voor het Islamitische offerfeest op diverse plaatsen grote groepen schapen bij elkaar gebracht. Door het vervoersverbod konden die echter niet geslacht worden. Hierdoor kan het gebeuren dat ze langer dan voorzien bij elkaar staan in een te kleine wei, die daardoor modderig wordt. De dieren kunnen dan geen droge ligplek meer vinden, wat slecht is voor de gezondheid. Of ze staan in een stal die niet geschikt is om langere tijd schapen te huisvesten, met desastreuze gevolgen voor hun conditie. Inmiddels duurt de situatie al langere tijd en sterven er dieren. Al op 8 maart heeft de Dierenbescherming aan minister Brinkhorst verzocht maatwerk te leveren bij het verlenen van ontheffing op het vervoersverbod van schapen, geiten en andere evenhoevigen. De minister verleende ontheffing voor drachtige ooien en ooien met pasgeboren lammetjes; zij mogen naar de stal vervoerd worden. Maar ook in andere noodsituaties zou vervoer over een korte afstand naar een goede opvanglokatie of het slachthuis mogelijk moeten zijn. Wij blijven ons best doen.

Loretta Schrijver onthult billboard tegen regeling agressieve dieren

13/03/01
Donderdag 15 maart om 9.30 uur onthult dierenvriend Loretta Schrijver op het Plein te Den Haag een groot bord met de tekst: 'Vanaf 2010 geen hond meer te zien!' Zij doet dat namens de Dierenbescherming, die met dit bord aangeeft dat het voorstel van Brinkhorst om vier hondenrassen te verbieden vanwege hun vermeende agressiviteit, een schijnoplossing is. Deze aanpak heeft het karakter van een heksenjacht, meent de Dierenbescherming, terwijl bijtincidenten zullen blijven plaatsvinden. Wij bieden de minister een alternatief plan waarin de verantwoordelijkheid niet bij de hond, maar bij de fokker en de eigenaar wordt gelegd.
Donderdag verdedigt minister Brinkhorst in de Tweede Kamer zijn radicale voorstel vier hondenrassen (de American Staffordshire Terrier, de Dogo Argentino, de Fila Brasileiro en de Mastino Napolitana) te verbieden. De Dierenbescherming ziet de regeling als een vorm van willekeur. Schijnveiligheid is alles wat ermee wordt bereikt. Honden worden immers niet agressief geboren, ze worden agressief gemaakt. Zonder dat de regeling iets oplost, zullen er wel vele honden de dupe van worden. Gecastreerd door het leven gaan met een muilkorf voor, ligt voor hen in het verschiet. Of erger nog: levenslange verbanning naar een asiel van waaruit ze niet eens meer herplaatst kunnen worden. De enig juiste oplossing is het probleem bij de wortel aanpakken. Daarom doet de Dierenbescherming een beroep op de Kamerleden om van Brinkhorst een werkelijke oplossing te eisen. Zo'n oplossing biedt de Dierenbescherming in haar rapport 'Sociale honden bijten niet'.
Lees ook het voorstel van de Dierenbescherming voor een diervriendelijke aanpak

Veiling voor nijlpaarden

13/03/01
Dierenvriendin Karen Paolillo probeert in Zimbabwe een groep nijlpaarden van de dood te redden. De dieren leven in de rivier de Turgwe in een wildreservaat, de Save Conservancy. Ze worden bedreigd door een groep fanatieke stropers, die door de overheid worden gedoogd. Maar niet alleen dat; ook begint de rivier dicht te slibben, waardoor er straks onvoldoende water voor de dieren zal zijn. Baggerwerkzaamheden zijn nodig. Niemand die er iets aan doet, behalve Karen Paolillo en haar inmiddels opgerichte Turgwe Hippo Trust.
Zoals altijd is geld een groot probleem. Daarom is er door Nederlandse vrienden een fondsenwerf-actie op touw gezet. De stichting 'Red de Hippo' organiseert een veiling van een schilderij, waarop de nijlpaarden te zien zijn. Vanaf 19 maart 2001 is het schilderij te bezichtigen in het Concertgebouw te Amsterdam. Aldaar kunnen schriftelijke biedingen in een speciale 'hippobus' worden gedeponeerd. Ook digitaal kunt u bieden: (redactie.hd@damiate.hdc.nl). Meer info bij Carola Hamer, tel. 06 - 28229642 of email: Carola@art-circulation.nl.


Stroper betrapt

12/03/01
Een inspecteur van de AID (ministerie LNV) en een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming vonden onlangs twee op scherp staande klemmen en twee vallen in een bos in het noorden des lands. Verder lag er in verscheidene konijnenholen aas. Na een aantal uren posten, zagen de beide inspecteurs de (bejaarde) eigenaar van het perceel aankomen. Aangezien klemmen verboden vangmiddelen zijn, kreeg hij proces-verbaal. De man, die in het verleden al eens betrapt was op het vergiftigen van een das, gaf aan dat de klemmen dienden voor het vangen van ratten. Met de vangkooien hoopte hij vossen of verwilderde katten te vangen, hetgeen is toegestaan op eigen erf. De man ontkende dat hij gif had toegevoegd aan het aas in de konijnenholen. Onderzoek heeft inmiddels echter uitgewezen dat er wel degelijk gif is gebruikt. Ook dit feit is meegenomen in het proces-verbaal.

Ministers verdienen een tomaat

06/03/01
De Dierenbescherming is woedend! De Europese Ministerraad heeft met het oog op de BSE-ramp besloten dat miljoenen runderen voor de afvalbak bestemd zijn. Frankrijk had de zwaarste stem, Nederland, Duitsland en Denemarken waren tegen. Het mocht niet baten. Alternatieven om de rundveestapel op korte termijn in te krimpen zijn er zeker: geboortebeperking kalveren, dieren op een lager gewicht slachten, gerichte hulp aan derde-wereldlanden, de markt ècht haar werk laten doen... Structurele verbeteringen blijven echter uit. Men richt zich waarschijnlijk alweer op de tijd na de crisis. Dan stopt men ongetwijfeld miljoenen euro's in een flinke promotiecampagne voor rundvlees en zullen de stallen al snel weer even vol staan als nu. Het voornemen van Nederland, Duitsland en Denemarken om juridische stappen te zetten tegen deze afschuwelijke maatregel is zeker positief, maar niet geruststellend. Koeien, kalveren en stieren zijn geen rotte tomaten die je doordraait als er te veel van zijn. De Europese Ministerraad daarentegen verdient wel rotte tomaten voor haar besluit. Doe mee aan onze Actie Tomaat en raak onze Europese ministers in het hart! De Dierenbescherming verzamelt alle tomaat-protesten en overhandigt die binnenkort aan de Zweedse voorzitter van de Raad. Klik hier voor de actie-pagina

Doe mee met de actie!

Betreden boerderijen verboden

28/02/01
Als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van mond-en klauwzeer heeft het Ministerie van Landbouw haar eigen Algemene Inspectiedienst en de Inspectiedienst Dierenbescherming met ingang van 27 februari tot nader orde verboden plaatsen te betreden waar evenhoevigen (koeien, schapen, geiten enz.) worden gehouden. Alle stallen, weilanden, kinderboerderijen en dergelijke zijn hiermee verklaard tot verboden terrein. Deze drastische maatregel is afgekondigd om overdracht van de ziekte (nog in de incubatietijd) te voorkomen. Het is immers mogelijk dat er dieren met mond- en klauwzeer zijn besmet, zonder dat de ziekte is vastgesteld. De Inspectiedienst Dierenbescherming kan hierdoor voorlopig geen klachten betreffende landbouwhuisdieren of evenhoevigen behandelen. Bij zeer urgente gevallen kan contact worden opgenomen met de plaatselijke politie.

Dieren vernietigen voor vertrouwen consument

26/02/01
Er zijn geen gevallen van mond- en klauwzeer in Nederland geconstateerd. Toch moeten voor de zoveelste keer hele veestapels worden vernietigd. De stuiptrekkingen van een bijna failliete boedel. Het droeve resultaat van het decennia lang bevorderen van een ongezonde branche. De risico's van besmetting bij ziekten als varkenspest en mond- en klauwzeer zijn gigantisch door de vele transporten met dieren binnen en tussen de Europese lidstaten. Op te kleine oppervlakten worden onverantwoord grote aantallen dieren gehouden.
Keer op keer slaat de vlam in de pan: de varkenspest, BSE, dioxinekippen en nu dan mond- en klauwzeer. Het enige antwoord van de overheid is steeds weer het massaal afmaken van dieren. Het in stand houden van onze exportmarkt en het herstel van het vertrouwen van de consument zijn momenteel leidende principes bij de bestrijding van alle ziekten en plagen die zich bij herhaling openbaren. Zo vergadert de Europese Ministerraad vandaag en morgen in Brussel over het besluit om 2 miljoen runderen af te slachten om de rundvleesprijzen in stand te houden!
De Dierenbescherming zou het wel van de daken willen schreeuwen: Europa, neem afscheid van een verziekte branche en ga een wezenlijk andere manier van veehouderij niet langer uit de weg!
Voor meer informatie over mond- en klauwzeer en hoe de Dierenbescherming ertegenaan kijkt klik hier.

Verwaarloosde bobtail in beslag genomen

26/02/01
De Inspectiedienst werd onlangs naar het asiel te Vlaardingen geroepen om een verwaarloosde bobtail te bekijken. De hond was van een man die al vaker door de Inspectiedienst gewaarschuwd was. Er werd toen niet in beslag genomen omdat de man duidelijk zielsveel van de hond hield en beterschap beloofde. Nu bleek de hond via buren, dierenwinkel, dierenarts en dierenambulance toch bij de man te zijn weggehaald en in het asiel terechtgekomen. De inspecteur wist de eigenaar nu alsnog tot afstand te bewegen. Ook beloofde de man minimaal een jaar na te denken over aanschaf van een nieuwe hond. Hij heeft uiteraard een proces-verbaal wegens onvoldoende verzorging gekregen. Hier blijkt maar weer dat dierenliefde alléén niet voldoende is. Sommige mensen zijn klaarblijkelijk niet in staat om goed voor een (veeleisend) dier te zorgen.

Wie neemt nog een hamster of ratje?

22/02/01
De 2000 muizen, 800 gerbils (woestijnratten), 700 hamsters, 327 konijnen en 50 cavia's die eind januari in beslag waren genomen, zijn bijna allemaal geplaatst! De dieren zijn door de afdeling Castricum/Heiloo van de Dierenbescherming overgebracht naar 35 dierenopvangcentra in het land. Die hebben er ook weer veel aan gedaan om de kleine knagers een kans geven. Met succes. Een groot deel van de dieren is terechtgekomen bij de mensen die het 0900-nummer van de Dierenbescherming belden. Iedereen bedankt!
Zo'n 200 ratten en hamsters en 500 muizen wachten echter nog op een nieuwe eigenaar. Zij zitten hoofdzakelijk in Apeldoorn, Den Haag, Rotterdam, Leerdam, Doetinchem en Leeuwarden. Wie nog geïnteresseerd is, belt een van onderstaande adressen: Apeldoorn: Kleindierenpension Costa Canala, 055-3602986 Den Haag: Het Knagertje, 070-4400940 Rotterdam: Dierenopvang Nieuw Waterweg, 010-4374211 Leerdam: Dierentehuis Leerdam, 0345-650016
Doetinchem: Dierentehuis de Oude IJssel, 0314-324854 Leeuwarden: Dierenopvang de Wissel, 058-2664300

Zwijnen nog niet veilig na besluit staatssecretaris Faber

21/02/01
Vanmiddag heeft de Tweede Kamer gesproken over de invulling van de Flora- en faunawet. Hierin kwam onder andere de drijfjacht op wilde zwijnen ter sprake. De Dierenbescherming is voorzichtig positief over het besluit van de staatssecretaris om de drijfjacht te verbieden. Maar is teleurgesteld over het feit dat het besluit nog opening biedt om drukjacht toe te staan.
Drukjacht is namelijk een variant van drijfjacht. Het is een vorm van jagen waarbij dieren nog steeds worden opgejaagd wat veel leed en stress voor de dieren betekent. Het wachten is nu op het definitieve voorstel van Faber dat nog voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Honden in beslag, paarden plots weg...

16/02/01
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft afgelopen week zeven honden in beslag genomen bij een veehouder in de provincie Groningen. Bij dezelfde man nam zij vorig jaar een zeer vermagerde pony in beslag, die twee dagen later overleed. De man kreeg toen een waarschuwing. Die bleek hij compleet in de wind te hebben geslagen.
De honden waren mager en hadden last van ongedierte. Bovendien was de huisvesting slecht, nog slechter dan bij de vorige controle. De mest lag zo hoog, dat de paarden hier nauwelijks uit weg konden komen. In overleg met de officier van justitie werd tot inbeslagneming van zeven honden en zes paarden besloten. Toen echter de inspectie later op de dag terugkwam, bleek dat alle paarden verdwenen waren. De verdachte was de inspecteurs helaas te slim af geweest. Uiteraard volgt nader onderzoek naar de verblijfplaats van de paarden. De man krijgt proces-verbaal wegens verwaarlozing, maar ook wegens overtredingen op het gebied van milieuwetgeving.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie