Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vervoersverbod: onnodig dierenleed voorkomen

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dierenbescherming


Vervoersverbod: onnodig dierenleed voorkomen

14/03/01
Op 13 maart is er mond- en klauwzeer (MKZ) in Frankrijk geconstateerd. Gevolg voor ons land is een algeheel vervoersverbod voor schapen, geiten, varkens en andere evenhoevigen. Het aantal noodsituaties zal nu toenemen, dus zal de Dierenbescherming haar roep om maatwerkoplossingen om dierenleed te voorkomen versterken. Zo zijn er voor het Islamitische offerfeest op diverse plaatsen grote groepen schapen bij elkaar gebracht. Door het vervoersverbod konden die echter niet geslacht worden. Hierdoor kan het gebeuren dat ze langer dan voorzien bij elkaar staan in een te kleine wei, die daardoor modderig wordt. De dieren kunnen dan geen droge ligplek meer vinden, wat slecht is voor de gezondheid. Of ze staan in een stal die niet geschikt is om langere tijd schapen te huisvesten, met desastreuze gevolgen voor hun conditie. Inmiddels duurt de situatie al langere tijd en sterven er dieren. Al op 8 maart heeft de Dierenbescherming aan minister Brinkhorst verzocht maatwerk te leveren bij het verlenen van ontheffing op het vervoersverbod van schapen, geiten en andere evenhoevigen. De minister verleende ontheffing voor drachtige ooien en ooien met pasgeboren lammetjes; zij mogen naar de stal vervoerd worden. Maar ook in andere noodsituaties zou vervoer over een korte afstand naar een goede opvanglokatie of het slachthuis mogelijk moeten zijn. Wij blijven ons best doen.

Loretta Schrijver onthult billboard tegen regeling agressieve dieren

13/03/01
Donderdag 15 maart om 9.30 uur onthult dierenvriend Loretta Schrijver op het Plein te Den Haag een groot bord met de tekst: 'Vanaf 2010 geen hond meer te zien!' Zij doet dat namens de Dierenbescherming, die met dit bord aangeeft dat het voorstel van Brinkhorst om vier hondenrassen te verbieden vanwege hun vermeende agressiviteit, een schijnoplossing is. Deze aanpak heeft het karakter van een heksenjacht, meent de Dierenbescherming, terwijl bijtincidenten zullen blijven plaatsvinden. Wij bieden de minister een alternatief plan waarin de verantwoordelijkheid niet bij de hond, maar bij de fokker en de eigenaar wordt gelegd.
Donderdag verdedigt minister Brinkhorst in de Tweede Kamer zijn radicale voorstel vier hondenrassen (de American Staffordshire Terrier, de Dogo Argentino, de Fila Brasileiro en de Mastino Napolitana) te verbieden. De Dierenbescherming ziet de regeling als een vorm van willekeur. Schijnveiligheid is alles wat ermee wordt bereikt. Honden worden immers niet agressief geboren, ze worden agressief gemaakt. Zonder dat de regeling iets oplost, zullen er wel vele honden de dupe van worden. Gecastreerd door het leven gaan met een muilkorf voor, ligt voor hen in het verschiet. Of erger nog: levenslange verbanning naar een asiel van waaruit ze niet eens meer herplaatst kunnen worden. De enig juiste oplossing is het probleem bij de wortel aanpakken. Daarom doet de Dierenbescherming een beroep op de Kamerleden om van Brinkhorst een werkelijke oplossing te eisen. Zo'n oplossing biedt de Dierenbescherming in haar rapport 'Sociale honden bijten niet'.
Lees ook het voorstel van de Dierenbescherming voor een diervriendelijke aanpak

Veiling voor nijlpaarden

13/03/01
Dierenvriendin Karen Paolillo probeert in Zimbabwe een groep nijlpaarden van de dood te redden. De dieren leven in de rivier de Turgwe in een wildreservaat, de Save Conservancy. Ze worden bedreigd door een groep fanatieke stropers, die door de overheid worden gedoogd. Maar niet alleen dat; ook begint de rivier dicht te slibben, waardoor er straks onvoldoende water voor de dieren zal zijn. Baggerwerkzaamheden zijn nodig. Niemand die er iets aan doet, behalve Karen Paolillo en haar inmiddels opgerichte Turgwe Hippo Trust.
Zoals altijd is geld een groot probleem. Daarom is er door Nederlandse vrienden een fondsenwerf-actie op touw gezet. De stichting 'Red de Hippo' organiseert een veiling van een schilderij, waarop de nijlpaarden te zien zijn. Vanaf 19 maart 2001 is het schilderij te bezichtigen in het Concertgebouw te Amsterdam. Aldaar kunnen schriftelijke biedingen in een speciale 'hippobus' worden gedeponeerd. Ook digitaal kunt u bieden: (redactie.hd@damiate.hdc.nl). Meer info bij Carola Hamer, tel. 06 - 28229642 of email: Carola@art-circulation.nl.


Stroper betrapt

12/03/01
Een inspecteur van de AID (ministerie LNV) en een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming vonden onlangs twee op scherp staande klemmen en twee vallen in een bos in het noorden des lands. Verder lag er in verscheidene konijnenholen aas. Na een aantal uren posten, zagen de beide inspecteurs de (bejaarde) eigenaar van het perceel aankomen. Aangezien klemmen verboden vangmiddelen zijn, kreeg hij proces-verbaal. De man, die in het verleden al eens betrapt was op het vergiftigen van een das, gaf aan dat de klemmen dienden voor het vangen van ratten. Met de vangkooien hoopte hij vossen of verwilderde katten te vangen, hetgeen is toegestaan op eigen erf. De man ontkende dat hij gif had toegevoegd aan het aas in de konijnenholen. Onderzoek heeft inmiddels echter uitgewezen dat er wel degelijk gif is gebruikt. Ook dit feit is meegenomen in het proces-verbaal.

Ministers verdienen een tomaat

06/03/01
De Dierenbescherming is woedend! De Europese Ministerraad heeft met het oog op de BSE-ramp besloten dat miljoenen runderen voor de afvalbak bestemd zijn. Frankrijk had de zwaarste stem, Nederland, Duitsland en Denemarken waren tegen. Het mocht niet baten. Alternatieven om de rundveestapel op korte termijn in te krimpen zijn er zeker: geboortebeperking kalveren, dieren op een lager gewicht slachten, gerichte hulp aan derde-wereldlanden, de markt ècht haar werk laten doen... Structurele verbeteringen blijven echter uit. Men richt zich waarschijnlijk alweer op de tijd na de crisis. Dan stopt men ongetwijfeld miljoenen euro's in een flinke promotiecampagne voor rundvlees en zullen de stallen al snel weer even vol staan als nu. Het voornemen van Nederland, Duitsland en Denemarken om juridische stappen te zetten tegen deze afschuwelijke maatregel is zeker positief, maar niet geruststellend. Koeien, kalveren en stieren zijn geen rotte tomaten die je doordraait als er te veel van zijn. De Europese Ministerraad daarentegen verdient wel rotte tomaten voor haar besluit. Doe mee aan onze Actie Tomaat en raak onze Europese ministers in het hart! De Dierenbescherming verzamelt alle tomaat-protesten en overhandigt die binnenkort aan de Zweedse voorzitter van de Raad. Klik hier voor de actie-pagina

Doe mee met de actie!

Betreden boerderijen verboden

28/02/01
Als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van mond-en klauwzeer heeft het Ministerie van Landbouw haar eigen Algemene Inspectiedienst en de Inspectiedienst Dierenbescherming met ingang van 27 februari tot nader orde verboden plaatsen te betreden waar evenhoevigen (koeien, schapen, geiten enz.) worden gehouden. Alle stallen, weilanden, kinderboerderijen en dergelijke zijn hiermee verklaard tot verboden terrein. Deze drastische maatregel is afgekondigd om overdracht van de ziekte (nog in de incubatietijd) te voorkomen. Het is immers mogelijk dat er dieren met mond- en klauwzeer zijn besmet, zonder dat de ziekte is vastgesteld. De Inspectiedienst Dierenbescherming kan hierdoor voorlopig geen klachten betreffende landbouwhuisdieren of evenhoevigen behandelen. Bij zeer urgente gevallen kan contact worden opgenomen met de plaatselijke politie.

Dieren vernietigen voor vertrouwen consument

26/02/01
Er zijn geen gevallen van mond- en klauwzeer in Nederland geconstateerd. Toch moeten voor de zoveelste keer hele veestapels worden vernietigd. De stuiptrekkingen van een bijna failliete boedel. Het droeve resultaat van het decennia lang bevorderen van een ongezonde branche. De risico's van besmetting bij ziekten als varkenspest en mond- en klauwzeer zijn gigantisch door de vele transporten met dieren binnen en tussen de Europese lidstaten. Op te kleine oppervlakten worden onverantwoord grote aantallen dieren gehouden.
Keer op keer slaat de vlam in de pan: de varkenspest, BSE, dioxinekippen en nu dan mond- en klauwzeer. Het enige antwoord van de overheid is steeds weer het massaal afmaken van dieren. Het in stand houden van onze exportmarkt en het herstel van het vertrouwen van de consument zijn momenteel leidende principes bij de bestrijding van alle ziekten en plagen die zich bij herhaling openbaren. Zo vergadert de Europese Ministerraad vandaag en morgen in Brussel over het besluit om 2 miljoen runderen af te slachten om de rundvleesprijzen in stand te houden!
De Dierenbescherming zou het wel van de daken willen schreeuwen: Europa, neem afscheid van een verziekte branche en ga een wezenlijk andere manier van veehouderij niet langer uit de weg!
Voor meer informatie over mond- en klauwzeer en hoe de Dierenbescherming ertegenaan kijkt klik hier.

Verwaarloosde bobtail in beslag genomen

26/02/01
De Inspectiedienst werd onlangs naar het asiel te Vlaardingen geroepen om een verwaarloosde bobtail te bekijken. De hond was van een man die al vaker door de Inspectiedienst gewaarschuwd was. Er werd toen niet in beslag genomen omdat de man duidelijk zielsveel van de hond hield en beterschap beloofde. Nu bleek de hond via buren, dierenwinkel, dierenarts en dierenambulance toch bij de man te zijn weggehaald en in het asiel terechtgekomen. De inspecteur wist de eigenaar nu alsnog tot afstand te bewegen. Ook beloofde de man minimaal een jaar na te denken over aanschaf van een nieuwe hond. Hij heeft uiteraard een proces-verbaal wegens onvoldoende verzorging gekregen. Hier blijkt maar weer dat dierenliefde alléén niet voldoende is. Sommige mensen zijn klaarblijkelijk niet in staat om goed voor een (veeleisend) dier te zorgen.

Wie neemt nog een hamster of ratje?

22/02/01
De 2000 muizen, 800 gerbils (woestijnratten), 700 hamsters, 327 konijnen en 50 cavia's die eind januari in beslag waren genomen, zijn bijna allemaal geplaatst! De dieren zijn door de afdeling Castricum/Heiloo van de Dierenbescherming overgebracht naar 35 dierenopvangcentra in het land. Die hebben er ook weer veel aan gedaan om de kleine knagers een kans geven. Met succes. Een groot deel van de dieren is terechtgekomen bij de mensen die het 0900-nummer van de Dierenbescherming belden. Iedereen bedankt!
Zo'n 200 ratten en hamsters en 500 muizen wachten echter nog op een nieuwe eigenaar. Zij zitten hoofdzakelijk in Apeldoorn, Den Haag, Rotterdam, Leerdam, Doetinchem en Leeuwarden. Wie nog geïnteresseerd is, belt een van onderstaande adressen: Apeldoorn: Kleindierenpension Costa Canala, 055-3602986 Den Haag: Het Knagertje, 070-4400940 Rotterdam: Dierenopvang Nieuw Waterweg, 010-4374211 Leerdam: Dierentehuis Leerdam, 0345-650016
Doetinchem: Dierentehuis de Oude IJssel, 0314-324854 Leeuwarden: Dierenopvang de Wissel, 058-2664300

Zwijnen nog niet veilig na besluit staatssecretaris Faber

21/02/01
Vanmiddag heeft de Tweede Kamer gesproken over de invulling van de Flora- en faunawet. Hierin kwam onder andere de drijfjacht op wilde zwijnen ter sprake. De Dierenbescherming is voorzichtig positief over het besluit van de staatssecretaris om de drijfjacht te verbieden. Maar is teleurgesteld over het feit dat het besluit nog opening biedt om drukjacht toe te staan.
Drukjacht is namelijk een variant van drijfjacht. Het is een vorm van jagen waarbij dieren nog steeds worden opgejaagd wat veel leed en stress voor de dieren betekent. Het wachten is nu op het definitieve voorstel van Faber dat nog voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Honden in beslag, paarden plots weg...

16/02/01
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft afgelopen week zeven honden in beslag genomen bij een veehouder in de provincie Groningen. Bij dezelfde man nam zij vorig jaar een zeer vermagerde pony in beslag, die twee dagen later overleed. De man kreeg toen een waarschuwing. Die bleek hij compleet in de wind te hebben geslagen.
De honden waren mager en hadden last van ongedierte. Bovendien was de huisvesting slecht, nog slechter dan bij de vorige controle. De mest lag zo hoog, dat de paarden hier nauwelijks uit weg konden komen. In overleg met de officier van justitie werd tot inbeslagneming van zeven honden en zes paarden besloten. Toen echter de inspectie later op de dag terugkwam, bleek dat alle paarden verdwenen waren. De verdachte was de inspecteurs helaas te slim af geweest. Uiteraard volgt nader onderzoek naar de verblijfplaats van de paarden. De man krijgt proces-verbaal wegens verwaarlozing, maar ook wegens overtredingen op het gebied van milieuwetgeving.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...