Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Sportnota Breda 2001' vrij voor inspraak

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

14-03-2001

'Sportnota Breda 2001' vrij voor inspraak
Breedtesport krijgt een extra impuls. Zo wil de gemeente Breda sportbeoefening van jongeren, gehandicapten, allochtonen en ouderen stimuleren en sportaccommodaties realiseren en instandhouden. Dat staat in de Sportnota Breda 2001 die het college van burgemeester en wethouders deze week vrijgaf voor inspraak. Tot 1 mei aanstaande kunnen sporters en overige belangstellenden een reactie geven op de nieuwe sportnota.

Breedtesport
De gemeente Breda hecht er grote waarde aan dat iedereen individueel of in een groep sport kan beoefenen. Niet alleen is sporten gezond, het draagt ook bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van mensen. Daarnaast kan het beoefenen van een sport een sociaal isolement tegengaan en de omgang bevorderen van mensen met verschillende culturele achtergronden. Voor deze zogenaamde 'breedtesport' stelt de gemeente Breda jaarlijks zo'n 12 miljoen gulden beschikbaar. Daarnaast maakt de gemeente ook gebruik van geld dat het Rijk beschikbaar stelt om breedtesport te bevorderen. Het gaat daarbij om 1,75 miljoen gulden voor een periode van zes jaar. Met het geld wil de gemeente Breda vooral sportbeoefening onder jongeren, gehandicapten en ouderen bevorderen. Bovendien zal de gemeente stimuleren dat meer allochtone Bredanaars actief aan sportactiviteiten deelnemen. Alhoewel het accent gelegd wordt op de breedtesport, krijgt topsport ook de nodige aandacht. De gemeente start binnenkort een overleg met vertegenwoordigers uit de Bredase sportwereld om duidelijk te krijgen waar de wensen en mogelijkheden liggen voor een optimaal topsportklimaat in Breda en welke rol de gemeente Breda hierin heeft.

Sportaccommodaties
Voorwaarde voor het kunnen beoefenen van sport is dat er goede faciliteiten zijn. Het realiseren en instandhouden van sportaccommodaties is één van de hoofdpunten van het gemeentelijk beleid. Het gaat er dan om dat er voldoende geschikte accommodaties zijn en dat deze voorzieningen goed gespreid zijn over de stad. De afgelopen periode zijn al belangrijke resultaten geboekt zoals de komst van de wielerbaan en de twee nieuwe zwembaden. Ook de kunstijsbaan is eind dit jaar klaar. Daarnaast is het achterstallige onderhoud aan sportaccommodaties nagenoeg weggewerkt. In de sportnota staat welke accommodaties de gemeente nog aan moet pakken. Zo voldoet het stedelijk sportcentrum aan de Topaasstraat niet meer aan de eisen van deze tijd en is in district Noordoost behoefte aan een extra binnensportaccommodatie. In Heksenwiel en Teteringen is uitbreiding van voetbalaccommodaties gewenst. Bij de behandeling van de jaarlijkse kadernota in mei 2001 wordt duidelijk hoeveel geld voor deze activiteiten beschikbaar is.
Ook maakt privatisering van tenniscomplexen en kunstgrashockeyvelden onderdeel uit van het Bredase sportbeleid. Hierover neemt de gemeente rond de zomer een besluit.

Ondersteuning sportverenigingen
De gemeente Breda ondersteunt sportverenigingen en -organisaties niet alleen door goede sportaccommodaties beschikbaar te stellen. Ook ontvangt elke vereniging de algemeen geldende basissubsidie. Daarnaast krijgen verenigingen via het nieuwe subsidiebeleid subsidie op grond van hun activiteitenprogramma en bestaat de mogelijkheid om een investeringssubsidie aan te vragen. Op termijn wil de gemeente Breda ook alle huurtarieven voor verschillende sportaccommodaties gelijk trekken.

De gemeente streeft verder naar een verregaande samenwerking tussen Sportpunt en de Vrijwilligerscentrale. Die samenwerking moet leiden tot een goed afgestemd ondersteuningsaanbod voor de sportvrijwilligers. Belangstellenden kunnen de 'Sportnota Breda 2001' verkrijgen bij de balies Voorlichting en SAW in het Stadskantoor.

Breda, 14 maart 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie