Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweejarige CAO Welzijn: totaal 10,5% loonsverhoging

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Arbeidsverhoudingen

Persbericht CFO / CNV Bond 13/3/2001

Tweejarige CAO Welzijn: totaal 10,5% loonsverhoging

Op maandagavond 12 maart jl. heeft de CFO CNV-BOND met de werkgevers in de Welzijnssector (VOG) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe tweejarige CAO Welzijn (60.000 werknemers) met een structurele salarisverbetering van totaal 10,5%.

De looptijd van de CAO is van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002. De CFO legt het akkoord op donderdag 5 april a.s. met een positief advies voor aan de leden op een landelijke raadpleging in Nijkerk.

Hoofdpunten in het CAO-akkoord Welzijn:
o op 1 januari 2001 gaan de lonen met 3.75% omhoog, en vervolgens op 1 januari 2002 ook met 3.75%.
o de eindejaarsuitkering (nu 0.5%) over het brutojaarsalaris inclusief vakantiegeld gaat voor het jaar 2001 omhoog met 1.5% naar 2%. Dat gebeurt ook in 2002: 1,5% erbij waardoor de eindejaarsuitkering op totaal 3.5% uit komt.

Gemeten over twee jaar komt de structurele loonsverbetering dus uit op 10.5% (tweemaal 3.75% + twee maal 1.5% = 10.5%). Uiteraard gaat ook de minimumvakantietoeslag omhoog met de genoemde percentages. De loonsverhoging werkt door in de pensioenen en uitkeringen.

Functiewaardering
Al in 1998 werden afspraken gemaakt over herziening van het loon-functiegebouw van de CAO. In de afgelopen jaren kon over het plan van aanpak geen overeenstemming worden bereikt. Pas in 2000 tekenden zich de contouren af van een mogelijke oplossing. In dat jaar liep er een groot functiewaarderingsproject in de Jeugdhulpverlening, dat onlangs is afgerond. De nieuwe salarisregeling voor die CAO wordt op 1 september 2001 ingevoerd. De wijze van aanpak in de CAO Jeugdhulpverlening staat nu min of meer model voor de aanpak in de CAO Welzijn. De CFO wil af van de 15 afzonderlijke salarisregelingen in de CAO Welzijn en komen tot functieniveau matrix, waarin 90-95% van de voorkomende functies ondergebracht kunnen worden. Daartoe moeten de functies worden beschreven en gewaardeerd en vervolgens in de functieniveau matrix worden geplaatst. In de afgelopen maanden is veel overlegd met vertegenwoordigers van Bureau Deloitte en Touche die voor CAO-partijen een plan van aanpak hebben opgesteld. Dat plan van aanpak is op 9 maart jl. goedgekeurd. Het bureau heeft ongeveer een jaar nodig, reden om af te spreken dat het nieuwe loonfunctiegebouw op 1 april 2002 gereed moet zijn en op 1 oktober 2002 wordt ingevoerd.

Oplossing andere knelpunten
Omdat dit traject langer duurt dan voorzien is zijn VOG en bonden overeengekomen nu reeds enkele knelpunten op te lossen: o de wachttijd van 10 jaar voor de uitloop van volgnummer 28 naar 33 in de salarisregeling Maatschappelijk Werk wordt geschrapt; o de functies in de salarisregeling Culturele Minderheden 'verhuizen' per 1 juli 2001 naar de salarisregelingen Sociaal-Cultureel Werk (SCW) of steunfuncties. In dit kader is afgesproken dat een periodieke verhoging wordt aangeboden als het maximum tussen de oude en de nieuwe schaal meer dan 5% is; de functie SPW A in de salarisregeling Maatschappelijke Opvang gaat anders gesalarieerd worden door de onderkant van de schaal in twee jaar te verhogen van volgnummer 7 naar volgnummer 9 en het maximum van de schaal van volgnummer 16 naar volgnummer 19;
o de met de directie van het Tolkencentrum overeengekomen salariswijzigingen voor Tolken en Tolkvertalers worden opgenomen in de CAO

Aanvulling bij arbeidsongeschiktheid
De duur van de aanvulling bij arbeidsongeschiktheid wordt verlengd van nu 18 maanden naar 24 maanden. De hoogte van de aanvulling gedurende deze laatste 6 maanden is 85%. De aanvulling wordt met ingang van 1 juli 2001 ook verstrekt bij samenloop van WAO/WW , dus ook over het WW-deel. Deze gewijzigde regeling gaat in per 1 juli 2001 en geldt zowel voor lopende als nieuwe situaties, echter niet met terugwerkende kracht.

CAO à la carte
Er komen meer keuzen in de CAO voor verlofsparen en verlofopname en ook de variant 4 maal 9 uur werken. Daarnaast komt er een studie naar meer variatiemogelijkheden in de CAO. Beoogde invoering: 1 januari 2002.

Onregelmatigheidsdienst (ORD)
De franchise van nu twee avonden wordt gehalveerd naar één avond. Dus na één avond werken ontstaat het recht op de ORD-toelage.

Vergoeding dienstreizen
De staffel in de CAO wordt als volgt gewijzigd: Maximaal 5000 km: was f 0.68 blijft f 0.68
5000 -10000 km: was f 0.49 wordt f 0.56
10.000 km en meer: was f 0.37 wordt f 0.50
Jaarlijks worden de bedragen van f 0.56 en f 0.50 geïndexeerd totdat het maximum van f 0.68 per kilometer voor alle kilometers is bereikt.

Vergoeding woon-/werkverkeer
De reiskostenregeling woon-/werkverkeer wordt zo gewijzigd dat de kan bepaling wordt geschrapt en daarvoor in de plaats komt de bepaling dat de werkgever met instemming van de Ondernemingsraad een regeling dient vast te stellen.

Ouderschapsverlof
De doorbetaling bij het ouderschapsverlof van nu 25% gaat omhoog naar 40% mits het verlof binnen 12 maanden wordt opgenomen. De doorbetaling blijft 25% als het ouderschapsverlof binnen 24 maanden wordt opgenomen. Ook worden enkele bepalingen gewijzigd. Deze wijzigingen en een overgangsregeling gaan in op 1 juli 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie