Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: kritiek op vorm en inhoud wetsvoorstel Arbeid en Zorg

CDA

Nancy Dankers: zeer veel kritiek op vorm en inhoud wetsvoorstel Arbeid en Zorg

Het CDA heeft, bij monde van Tweede Kamerlid Nancy Dankers, tijdens het plenair debat over het wetsvoorstel Arbeid en Zorg van staatssecretaris Verstand, d.d. 13 maart, pittige kritiek geuit op de vorm en inhoud van dit wetsvoorstel Arbeid en Zorg. "Over de doelstelling van de wet zijn we het volledig eens, vinden wij zelfs dat het kabinet te laat met te weinig komt, maar op vorm en inhoud hebben wij fundamentele kritiek," aldus fractiewoordvoerder Nancy Dankers. Het CDA zal trachten, met amendementen de wet te verbeteren. Gezien het feit dat er door het getreuzel van Paars al veel tijd verloren is gegaan, is het van belang dat er nu eindelijk een regeling komt.

CDA tegen uitdijing wetgevingsdomeinen
En groot bezwaar vindt het CDA het woud van wettelijke regelingen dat ontstaat. Beter is het om dit soort zaken met de sociale partners te regelen in CAO's. Dan is meer maatwerk per sector mogelijk. De politiek moet niet willen regelen wat sociale partners beter kunnen. Uiteraard moet er wel een stok achter de deur zijn, zodat werkgevers weten dat van hen medewerking verwacht wordt. Daarom heeft het CDA in het verleden al voorgesteld om de sociale partners eerst twee jaar te geven en dan pas, indien nodig, met een wet te komen. Maar dat is afgewezen.Het CDA is van mening dat er een tegenbeweging op gang moet komen tegen het uitdijen van het aantal wetgevingsdomeinen. "Dat vinden wij een slechte zaak, omdat daarin ook de groei gelegen is van het aantal wetten en regels dat wij over de burgers in ons land uitstrooien. Wij kunnen toch zo van onze burgers niet meer verlangen 'dat zij geacht worden de wet te kennen'. Is het 'gedogen' alleen een kwestie van cultuur of kan het gewoon niet anders bij de (groeiende) chaos aan wet- en regelgeving."

Grondgedachten wetsvoorstel verkeerd aangepakt
Nancy Dankers "Vier grondgedachten van het wetsvoorstel Arbeid en Zorg zijn wat ons betreft verkeerd aangepakt:

1. De verlofrechten hadden in het Burgerlijk Wetboek moeten blijven, want daar wordt het arbeidsrecht geregeld en het verlofrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht.

2. De verantwoordelijkheid (voor het vaststellen van verlofrechten) is a priori bij de sociale partners weggehaald, terwijl verlofrechten een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zijn en arbeidsvoorwaarden het domein van de sociale partners zijn.

3. Er wordt door het wetsvoorstel een 'blauwdruk' opgelegd, terwijl juist meer flexibiliteit en maatwerk gewenst zijn, i.v.m. met de specifieke wensen van werknemers.

4. Het wetsvoorstel wekt de indruk dat het niet gericht is op het bevorderen van mogelijkheden om arbeid en zorg te (kunnen) combineren, maar dat het gericht is op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dat vinden wij fundamenteel verkeerd. Het gaat erom dat onze moderne, mondige burgers (mannen èn vrouwen) keuzevrijheid krijgen en naar keuze combinatiemogelijkheden zoeken."

Ook alleengaanden hebben recht op combinatie arbeid en zorg "Wij vinden het een principeel recht van onze burgers om hun eigen keuzen te maken. Mensen moeten er voor kunnen kiezen om zorg te verlenen. Ook alleengaanden moeten wat het CDA betreft het recht hebben om betaalde arbeid te combineren met zorgtaken. Zij hebben ook het recht om zorg te ontvangen van wie hen na staan wanneer zij zelf ernstig ziek zijn. Wat ons betreft schiet het wetsvoorstel dan ook te kort als het gaat om de doelgroep en kring van rechthebbenden. Wij vinden het zorgverlof dan ook veel te eng geformuleerd," aldus Nancy Dankers.

CDA wil recht op (betaald) zorgverlof voor naasten Het CDA betreurt het dat het langdurig zorgverlof in het wetsvoorstel van het kabinet ontbreekt. Het heeft eerder een initiatiefvoorstel ingediend, waarin naast het recht op deeltijd (20%) ook het recht op (betaald) zorgverlof voor 'naasten' is opgenomen. Als de sociale partners binnen twee jaar niets zouden regelen, zou de wettelijke bepaling gaan gelde. Betaal sloeg in dat wetsvoorstel overigens op de tegemoetkoming van ongeveer duizend gulden per maand (bij fulltime-verlof) uit de Wet Financiering loopbaanonderbreking. Sociale partners konden daarbovenop zelf afspraken maken.

Respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid moeten centraal staan Nancy Dankers: "Ook bij voltrekt zich overigens het proces van voortschrijdend inzicht, reden waarom wij voor zorg aan volwassenen, die te maken heeft met iemands gezondsheidstoestand, financiering willen zoeken binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Maar dan wel zonder de huidige regelgeving dat iemand die wil zorgen voor een ernstig zieke naaste dat alleen maar kan wanneer hij of zij een juridisch dienstverband met degene die zo ziek is. Dat is niet wat verstaan onder een betrokken samenleving, waarin respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid centraal staan."

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie