Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Utrecht Kabinetsnotitie Bestuur in stedelijke gebieden

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
14 maart 2001

Kabinet stelt opvolger van kaderwet voor
Gedeputeerde Staten: Utrecht zonder hart klopt niet

Dit is de kern van de reactie van het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht naar aanleiding van de Kabinetsnotitie 'Bestuur in stedelijke gebieden'. Deze notitie gaat in op het mogelijke vervolg van de 'Kaderwet bestuur in verandering'. Het Kabinet stelt een continuering van het bestuur in het stedelijk gebied Utrecht voor. De provincie vindt dit een zeer ongewenste ontwikkeling. De huidige situatie heeft teveel overheid en bestuurders op het relatief kleine oppervlak van de provincie; met als gevolg onnodige bureaucratie en het verrichten van dubbel werk. Dit is slecht voor het bedrijfsleven en voor de maatschappelijke instellingen; uiteindelijk is deze ontwikkeling ook slecht voor burgers in Utrecht.

Vervolg Kaderwet?
De Kaderwet bestuur in verandering is een tijdelijk wettelijk instrument dat inbreuk maakt op de democratische hoofdstructuur van rijk, provincie en gemeenten. Het motief hiervoor in 1995 was de noodzaak van óf een stadsprovincie óf gemeentelijke herindeling rond Utrecht. Inmiddels is in Utrecht de gemeentelijke herindeling in werking getreden. Daarom moet worden teruggekeerd naar normale bestuurlijke verhoudingen. In de rijksnotitie wordt de indruk gewekt dat de Kaderwet moet worden vervangen door een nieuwe permanente wettelijke voorzieningen voor onbepaalde tijd die in hoofdlijnen op dezelfde grondslagen als de Kaderwet berust, dus met een bestuurlijke tussenlaag die geen democratische legitimatie kent. En het is nog maar de vraag of dit staatsrechtelijk en grondwettelijk de toets der kritiek kan doorstaan.

Als dit voorstel wordt uitgevoerd zal dat voor de provincie Utrecht leiden tot een tweedeling en scheiding; met het Kaderwetgebied -in welke vorm dan ook- wordt het hart uit de provincie gesneden Daarmee is op tal van terreinen geen synergie meer mogelijk. Hoe moet het Randstadspoor er komen? Wie vertegenwoordigt Utrecht in de Randstad of in Europa? Hoe blijven slagkracht en daadkracht behouden?

Het Utrechtse model
De provincie kiest nadrukkelijk voor samenwerking met steden en gemeenten ter wille van een efficiënt en doelmatig bestuur en daarmee voor de moderne netwerkregio Utrecht. Afstemming en afweging op provinciale schaal zijn noodzakelijk omdat de inhoudelijke problematiek verder gaat dan alleen het grootstedelijk gebied. De provincie heeft samen met de gemeenten een Utrechts model opgesteld waarin alle gemeenten gelijk zijn. Daarbij staan de inhoud van de problematiek en flexibele samenwerking centraal. De provincie Utrecht is te klein voor twee regionale besturen. Er zal voor de provincie Utrecht daarom sprake moeten zijn van maatwerk; Utrecht is niet vergelijkbaar met Rotterdam of Amsterdam. Hoe dit dossier zich verder ontwikkelt, ligt voor een groot deel in handen van de gemeentebesturen.

Toekomst provincie Utrecht
Als het kabinet volhardt in deze uitwerking, staat ze ook voor beantwoording van de essentiële vraag over het voortbestaan van de provincie Utrecht. Met dit plan wordt immers het hart uit de provincie gesneden en het grondgebied is te klein voor twee regionale besturen. Dit leidt tot allerlei negatieve gevolgen, zoals al eerder betoogd.

Gedeputeerde Staten schatten in dat op basis van de wensen, het draagvlak en de ontwikkelingen in het stedelijk gebied Utrecht uiteindelijk gekozen zal worden voor een oplossing die een einde maakt aan de bestuurlijke drukte: namelijk flexibel en op maat samenwerken. Een oplossing die past binnen de democratische hoofdstructuur van rijk, provincie en gemeenten met behoud van de goede resultaten die op basis van de huidige samenwerking verkregen zijn.

Voor nadere informatie: Sari Klatter, 030 - 258 2042 of Sari.Klatter@provincie-utrecht.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie