Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord over nieuwe bouw-CAO

Datum nieuwsfeit: 15-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: FNV Bouw
Zoek soortgelijke berichten

datum: 15-03-2001 / bericht: 1 van 25Principe-akkoord over nieuwe bouw-CAO

In de nacht van 14 op 15 maart is overeenstemming bereikt over een nieuwe bouw-CAO. Het gaat om een CAO met een looptijd van
1 jaar; van 1 januari tot en met 31 december 2001. De volgende afspraken zijn gemaakt:

Loon en kostenvergoedingen


- 4 procent structureel op 1 april


- 1 procent structureel op 1 juli- als de prijscompensatie over 2001 hoger is dan 3,5%, wordt het meerdere op 31 december uitbetaald.


- Het systeem van de automatische prijscompensatie wordt vanaf 2002 weer volledig toegepast.


- 2% van de prestatietoeslag wordt ingebouwd in de lonen. Wie geen prestatietoeslag heeft - naar schatting 20 procent van de werknemers - gaat er daardoor 2% extra op vooruit. Het betreft met name jongeren.


- De eindejaarsuitkering voor volledige WAO'ers wordt verhoogd naar 1250 gulden.


- De kilometervergoeding gaat per 1 juli naar 60 cent (auto) en 49 cent (motor).


- De onkostenvergoedingen gaan met 3,5 procent omhoog .

- Als rekeningrijden of kilometerheffing wordt ingevoerd draait de werkgever in principe op voor de extra kosten van zakelijk en woonwerkverkeer.

Zeggenschap en modernisering


- Werknemers kunnen 11 roostervrije dagen zelf vaststellen. Dat betekent het einde van de collectieve wintersluiting. Vijf van deze elf dagen kunnen worden ingezet voor extra vroegpensioen.


- Bij een collectieve bedrijfsvakantie heeft de werknemer daarnaast het recht om een aaneengesloten vakantie van drie weken op te nemen.


- Er komt een studie naar een structurele bedrijfstakbonus en een winstdelingsregeling per bedrijf.


- In een aantal bedrijven komt een experiment met mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen (a la carte) en arbeidstijden aan te passen aan persoonlijke wensen.


- Bedrijven krijgen de mogelijkheid om van de cao afwijkende afspraken te maken. De or moet daar toestemming voor geven en is verplicht daarover vooraf de achterban te raadplegen.


- De medezeggenschap bij bouwcombinaties wordt geregeld.
Scholing en arbeidsmarkt


- Scholing voor vaklieden die parttime docent willen worden.

- Werknemers kunnen een diploma halen op basis van hun ervaring.


- Er komt een grootschalig project, met name voor steigerbouwers, voor loopbaanorientatie en omscholing. Het project is bedoeld om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en om werknemers een beter loopbaanperspectief te bieden.


- Er wordt geld beschikbaar gesteld voor werkgelegenheidsprojecten.

Ouderenbeleid


- Werknemers kunnen kiezen voor deeltijd-vroegpensioen.

- Werknemers die gebruik maken van de vierdaagse werkweek voor 55-plussers hebben bij een collectieve bedrijfsvakantie recht op maximaal vijf extra vrije dagen.

Arbeid en zorg


- De kinderopvangregeling wordt uitgebreid.

- Werknemers krijgen recht op tien dagen betaald verlof voor zowel stervensbegeleiding als rouwverwerking.

Arbeidsomstandigheden


- Er zijn maatregelen afgesproken om de veiligheid van wegwerkers te verbeteren. Uitgangspunt is dat wegen waaraan wordt gewerkt worden afgesloten voor verkeer. Als dat niet kan, moet er minstens 1.20 meter afstand zijn tussen werkplek en verkeer. Ook moeten er snelheidsvertragende maatregelen worden genomen.


- Er komt een campagne om het valgevaar terug te dringen.

- Er komt een plan van aanpak om ongevallen onder jongeren terug te dringen.


- Er is een tilnorm afgesproken voor metsel- en lijmblokken, kozijnen en puien. De maximum-grens voor handmatig verwerken van metsel- en lijmblokken gaat van 18 naar 14 kilo per 1 januari 2002.


- Werknemers van 42, 46 en 50 jaar kunnen op eigen verzoek een extra periodieke keuring ondergaan.

Uitzendwerk


- De afspraak over uitzendwerk blijft onverkort in de cao.

- Bonden en werkgevers zullen zich ervoor inzetten dat de cao ook op dit punt zo snel mogelijk algemeen verbindend wordt verklaard. Op korte termijn zullen ze hierover met minister Vermeend overleggen.FNV Bouw
Postbus 520
3440 AM WOERDEN
Telefoon: (0348) 575575
Fax: (0348) 423610
E-mail: (info@fnvbouw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie