Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verbeteringsvoorstel gemeentelijke organisatie Schiedam

Datum nieuwsfeit: 15-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Nieuwe gemeentesecretaris presenteert verbeteringsvoorstel gemeentelijke organisatie

Gemeentesecretaris Piet Buytels heeft gisteren aan het college en aan de medewerkers een aantal verbeteringsvoorstellen gepresenteerd voor de ambtelijke organisatie van de gemeente Schiedam. Onder het motto "Lift naar inspiratie" geeft Buytels hiermee een eerste aanzet waardoor de gemeente haar dienstverlening aan het publiek en de uitvoering van het gemeentelijk beleid verder kan verbeteren.

Buytels wil met zijn voorstel bereiken dat de gesignaleerde belemmeringen voor efficiënt, slagvaardig en integraal werken worden weggenomen en dat de kwaliteit van de ambtelijke diensten en producten verder verbetert. Het huidige sectorenmodel voldoet hiervoor onvoldoende en werkt voor de diverse gemeentelijke afdelingen eerder belemmerend dan ondersteunend bij het uitvoeren van hun taken. Het voorstel is dan ook om de sectoren op te heffen, de afdelingen meer verantwoordelijkheid te geven en de professionalisering van het ambtelijk apparaat verder te stimuleren. De afdelingen moeten daarvoor zo worden samengesteld dat sprake is van een logische eenheid van taken en producten. Het zwaartepunt binnen het ambtelijk management komt daarmee te liggen bij de afdelingshoofden. Deze afdelingshoofden kunnen een beroep doen op een aantal ondersteunende afdelingen op het gebied van personeel & organisatie, financiën, bestuurs- en managementondersteuning en facilitaire diensten. Deze ondersteunende afdelingen werken voor de gehele organisatie.

Voor de algehele leiding van de ambtelijke organisatie wordt gedacht aan een directieraad, bestaande uit vier personen, waaronder de gemeentesecretaris. Deze directeuren zullen de organisatie meer op hoofdlijnen aansturen. In de huidige situatie is er sprake van zes gemeentelijke sectoren met elk een eigen directeur. In de praktijk zijn de "schotten" tussen deze sectoren te groot. Deze verkokering belemmert een integrale en slagvaardige aanpak van de stedelijke problemen, zoals ook in de zelfanalyse in het kader van het Grotestedenbeleid al was geconstateerd. Met het opheffen van de sectoren wordt ontschotting en ontkokering nagestreefd. Dit betekent ook dat de bestaande vacatures voor de functies van sectordirecteur Bestuursdienst, CES (Cultuur, Educatie en Sport) en Facilitair Bedrijf niet zullen worden ingevuld. In de ogen van Buytels moet de gemeentelijke organisatie met een directieraad van vier directeuren goed kunnen worden aangestuurd.

In de komende periode vindt intensief overleg plaats over de verbeteringsvoorstellen. De nieuwe gemeentesecretaris staat een strak tijdschema voor ogen, dat zou moeten leiden tot besluitvorming door de gemeenteraad op 14 mei a.s.

meer nieuws

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie