Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederlanders geven voorkeur aan internet boven stemlokaal

Datum nieuwsfeit: 15-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
6 miljoen Nederlanders geven voorkeur aan internet boven stemlokaal

Persbericht van het Electronic-highway Platform Nederland (EPN)

DEN HAAG, 15 maart 2001 - Nederlanders kiezen bij de volgende tweede kamer verkiezingen in 2002 het liefst via internet. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van het Electronic-highway Platform Nederland. Nu al verkiest een op de twee Nederlanders, als ze de mogelijkheid zouden hebben tussen internet of het klassieke stemlokaal, te stemmen via internet. Dit ondanks de gevaren die stemmen via internet nu nog met zich meebrengt zoals identificatie, veiligheid, betrouwbaarheid (fraudegevoeligheid) en privacy.

Vooral het internettende deel van de bevolking, nu 53% zegt massaal (68%) internet te verkiezen boven het traditionele stemlokaal. Opvallend is dat zelfs mensen die zeggen geen toegang te hebben tot internet in een op de vier gevallen toch al via internet willen stemmen.

Problemen die rond stemmen via internet spelen zoals veiligheid, betrouwbaarheid, privacy (het gevaar van family vote) vormen voor het merendeel van de ondervraagden geen beletsel om via internet te stemmen.Van de mensen die zeggen het stemlokaal te verkiezen boven internet geeft 17% aan de veiligheid van stemmen via internet niet te vertrouwen. Slechts 6% geeft privacy redenen op. Met name de mensen die internet niet gebruiken zeggen angst te hebben voor de techniek (45%). Veel van de ondervraagden geven ook aan dat stemmen in het buurthuis, het schoollokaal gewoon gezelliger is. Ook is het behouden van traditie voor veel mensen een belangrijke overweging te blijven stemmen in het stemlokaal.

Het onderzoek wijst tevens uit dat stemmen via internet opkomstverhogend kan werken. Van de ondervraagden zegt 78% bij de vorige 2e kamerverkiezingen gestemd te hebben. Op de vraag aan de niet stemmers of deze wel zouden gaan stemmen als ze dit via internet zouden kunnen, zei 24% in dat geval wel te zullen stemmen.

In het kader van het project Kiezen op Afstand is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties momenteel bezig met proefprojecten op het gebied van identificatiemethoden en wordt gewerkt aan een landelijk digitaal kiezersregister. In 2003 zal bij de provinciale Statenverkiezingen een grootschalig experiment worden gedaan. Op dit moment laat de Kieswet stemmen via internet nog niet toe.

Eerder onderzoek van EPN toonde aan dat een meerderheid van de Nederlandse gemeenten wil deelnemen aan experimenten met stemmen via internet bij verkiezingen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat gemeenten meer voordelen zien in stemmen via internet en per telefoon (elektronisch stemmen) dan ouderwets met een potlood of een stemmachine. Gemeenten oordeelden dat elektronisch stemmen sneller en betrouwbaarder is. Bovendien kan er geen misverstand bestaan over de uitgebrachte stem en kan de verkiezingsuitslag snel worden vastgesteld. Gemeenten hopen verder dat het opkomstpercentage stijgt als de kiezer niet meer door weer en wind naar het stemlokaal moet. De gemeenten verwachten dat ze nog ongeveer vijf jaar moeten wachten voordat verkiezingen via computer of telefoon mogelijk zijn.

Kamerlid Voûte (VVD), bestuurslid van EPN, vindt de uitkomsten van het onderzoek van zodanig belang dat zij het zal betrekken bij het debat over de Digitale Delta op 26 maart a.s.met de Regering. De grote opkomst die door het stemmen via internet bereikt wordt zal een belangrijke bijdrage aan de hedendaagse democratie zijn. Tevens zal het volgens haar een extra impuls geven aan het gebruik van internet bij de overheidsdiensten.

Bert Bakker (kamerlid voor D66) verklaarde zich zeer ingenomen met de uitkomsten van het onderzoek. Hij vraagt zich af of dit geen aanleiding is om al volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen of eventueel ook al bij de nationale verkiezingen te experimenteren met internet stemmen. Hij zal bij het overleg met minister van Boxtel van vandaag pleiten voor een kleinschalig experiment in 2002, een grootschalig experiment in 2003 en invoering zo spoedig mogelijk daarna.

Als de experimenten tijdens de verkiezingen in 2002 en 2003 slagen, kunnen de Europese verkiezingen in 2004 grotendeels via Internet verlopen. Dit stelt Elly Plooij- van Gorsel, VVD-Europarlementariër, lid van de raad van advies van EPN en voorzitter van de European Internet Foundation (EIF). Zij rekent erop dat het e-stemmen de (virtuele) opkomst flink zal verhogen: "In Arizona kwamen er door de mogelijkheid van elektronisch stemmen 30 procent méér kiezers dan ervoor. Dat zou in Nederland ook moeten kunnen."

Het Europees Parlement heeft volgens Elly Plooij een wereld te winnen bij elektronische democratie. In Nederland stemde bij de jongste Euroverkiezingen nog geen 30 procent. Vooral jongeren zullen gemotiveerder zijn om te stemmen als het sneller en gemakkelijker kan via het Internet. Mensen kunnen natuurlijk ook nog altijd op de conventionele manier blijven stemmen. Maar je kunt de techniek niet tegenhouden. We leven in een "convenient society" en verkiezingen zijn tot nu toe ongemakkelijk en tijdrovend geweest"aldus Elly Plooij.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in februari 2001 in opdracht van EPN uitgevoerd door Search & Results onder 3000 kiesgerechtigde Nederlanders. Ruim een derde hiervan heeft meegewerkt aan het onderzoek en deze groep vormt daarmee een representatieve steekproef van de kiesgerechtigden.

Het Electronic- highway Platform Nederland (EPN)

EPN is een onafhankelijke stichting met als doel de evenwichtige maatschappelijke inbedding van informatie- en communicatietechnologie te bevorderen. In dit platform zijn het bedrijfsleven, de politiek, het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de overheid vertegenwoordigd.

EPN is mede oprichter van PELS het Platform Elektronisch Stemmen. www.pels.net/

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie