Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Steeds minder bijstandsgerechtigden in Enschede

Datum nieuwsfeit: 15-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

Steeds minder bijstandsgerechtigden in Enschede B&W van Enschede zijn akkoord gegaan met het Beleidsplan Abw (Algemene bijstandswet) 2001 van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. De fundamenten van dit beleidsplan zijn de resultaten van het afgelopen jaar. Het uitkeringenbestand is vorig jaar met 557 personen (9%) afgenomen. Dat is het verschil van de totale instroom van 1474 minus de totale uitstoom van 2031. Als gevolg van de vuurwerkramp zijn de uitgaven bijzondere bijstand in het kader van de armoedebestrijding in 2000 iets afgenomen. Verder is er afgelopen jaar meer fraude opgespoord. De teller terug te betalen onterechte uitkeringen staat nu op fl. 8.763.000. Het uitstaande bedrag aan boetes is gestegen tot fl. 180.062. Jaarlijks wordt ongeveer 1 miljoen geïnd op deze uitstaande vorderingen. Vermeldenswaardig is ook dat de kwaliteitseisen aan de gemeentelijke organisatie zijn verscherpt, waardoor de afhandeling van een aanvraag korter wordt. En dat betekent een betere dienstverlening voor de burger.

Beleidsplan Abw 2001
Voortbordurend op de goede resultaten van 2000 streeft de gemeente Enschede het komende jaar de volgende doelen na met haar sociale beleid:

* Het uitstroompercentage uit de bijstand handhaven op 9%; daling nastreven van het aantal uitkeringen over 2001 met 550.
* De armoede bestrijden door niet-gebruik van uitkeringen tegen te gaan en de sociale activering te bevorderen. Dit krijgt zijn vorm door actief via huisbezoek doelgroepen te benaderen (zoals vrouwen, allochtonen en bejaarden), verdergaande individualisering van de bijzondere bijstand door te voeren, inkomensondersteuning en armoedebestrijding vorm te geven voor starters van sociale-activeringstrajecten.

* De fraudebestrijding nog forser oppakken om duidelijk te maken dat misbruik niet loont, maar ook om ervoor te zorgen dat de gemiddelde fraudeschuld afneemt.

* De cliëntenorganisaties, zoals het Klanten Kontakt Orgaan (KKO), meer betrekken bij de vaststelling van het beleid.

Sociale opgave

Het beleidsplan Abw 2001 vloeit voort uit de sociale opgave, een van de pijlers Toekomstvisie. In de sociale opgave heeft de gemeente zich ten doel gesteld het aantal werklozen te verminderen, de sociale integratie te verbeteren en de armoede te bestrijden. Instrument daarbij is de Abw (Algemene bijstandswet). De gemeente heeft de wettelijke taak burgers die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien een inkomen te garanderen. Het niet-gebruik van uitkeringen wil ze tegengaan om armoede te bestrijden. Hiervoor wordt bijzondere bijstand ingezet. De vier investeringswijken (Enschede-Noord, Pathmos, Wesselerbrink en De Laares) krijgen specifieke aandacht en verder wordt het accent gelegd op de doelgroepen vrouwen, allochtonen en langdurig werklozen.
De gemeente Enschede wil laagdrempelig werken: actief in de wijk aanwezig zijn en van daaruit de klanten bedienen. terug naar boven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie