Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV over maatregelen dierlijke mest wegens MKZ

Datum nieuwsfeit: 15-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2001/1190
datum
15-03-2001

onderwerp
Beperkende maatregelen dierlijke mest in kader van MKZ-preventie. doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In het kader van preventieve maatregelen die worden genomen om elk mogelijk risico op insleep en/of verspreiding van het MKZ-virus te voorkomen, worden beperkende maatregelen genomen met betrekking tot dierlijke mest.

Het MKZ-virus kan zich ook manifesteren in dierlijke mest. Aangezien dit in een relatief geringe verhouding is, is het risico van verspreiding van het virus via de mest gering.

up

datum
15-03-2001

kenmerk
DL. 2001/1190

bijlage

Op dit moment is een aantal bedrijven in Nederland geblokkeerd in verband met het gegeven dat zij MKZ-gevoelige dieren ná 24 januari 2001 hebben geïmporteerd uit Frankrijk. Benadrukt wordt dat deze bedrijven op dit moment niet verdacht zijn van MKZ. Door onderzoek zal worden nagegaan of deze dieren mogelijk in aanraking zijn geweest met het MKZ-virus in Frankrijk. In afwachting van deze uitslagen heb ik besloten het vervoer en het uitrijden over het land van dierlijke mest op deze geblokkeerde bedrijven te verbieden, totdat onomstotelijk is bewezen dat de dieren uit Frankrijk niet in aanraking zijn geweest met het MKZ-virus.

Gelet op de huidige onduidelijke situatie inzake MKZ op het vasteland van Europa, heb ik ten algemene besloten dat bij elk mesttransport, het vervoermiddel en alle daarbijbehorende voorwerpen, dient te worden gereinigd en ontsmet. Deze maatregel houdt in dat elk vervoermiddel waarin mest wordt getransporteerd, wordt gereinigd en ontsmet vlak voordat het voertuig het erf van een bedrijf verlaat. Deze reiniging en ontsmetting dient minimaal plaats te vinden volgens de voorwaarden zoals die zijn gesteld in bijlage II van de Regeling hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2001.

Hiermee zijn aanvullende preventieve maatregelen genomen inzake het voorkomen dat indien het MKZ-virus zich in Nederland zou manifesteren, verspreiding via dierlijke mest kan plaatsvinden. Deze maatregelen zijn reeds kenbaar gemaakt bij de sector.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie