Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

IJssel centraal bij maatregelen uiterwaarden Overijssel

Datum nieuwsfeit: 15-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Overijssel
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

De IJssel staat centraal bij maatregelen uiterwaarden

De provincie Overijssel organiseert op donderdag 15 maart aanstaande een informatieavond over het project Ruimte voor de Rivier en de milieu-effectrapportage voor Beleidsregels Actief Bodembeheer Rijntakken.

Tijdens deze bijeenkomst geeft de provincie uitleg over de maatregelen die zij wil nemen om de rivier de IJssel meer ruimte te geven voor opvang en afvoer van water. De informatieavond begint om 19.30 uur in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. Voorzitter van deze avond is de heer H.J.M. Kemperman, gedeputeerde voor landelijk gebied en water in Overijssel.

De ontwerpen voor deze gedragsregels 'hoe om te gaan met vrijkomende grond en bagger', liggen in de periode van 12 februari tot 12 maart 2001 ter inzage. Bedenkingen tegen de ontwerp-beleids- of "gedragsregels" en wensen voor de richtlijnen voor het milieu-effectrapport kunnen tot 29 maart 2001 bij de provincie Overijssel worden ingediend.

Putten vullen

De maatregelen die genomen worden voor het project Ruimte voor de Rivier zijn opgenomen in een startnotitie. De provincie Overijssel overweegt onder andere om de
uiterwaarden te verlagen, nevengeulen te graven en zandwinputten op te vullen met de vrijkomende afgegraven grond. De startnotitie is de eerste stap op weg naar een milieu-effectrapport (MER). Een milieu-effectrapportage is nodig, omdat de afgegraven grond in meer of mindere mate verontreinigd is en niet volgens het nu geldende beleid kan worden verwerkt. Met name de zeer grote hoeveelheden (zo'n honderden miljoenen kubieke meters) maken het onmogelijk deze verontreinigde grond te reinigen of in grootschalige baggerdepots te verwerken. Daarom is het nodig nieuw beleid te maken waarin wordt omschreven hoe met deze uiterwaardengrond moet worden omgegaan. Voor dit nieuw op te stellen beleid maakt de provincie speciale
beleidsregels die ook worden getoetst op de
milieu-effecten. Van de beleidsregels zijn inmiddels voorontwerpen beschikbaar die ook tijdens de informatieavond besproken zullen worden.

De Rijntakken waaronder de IJssel zullen in de toekomst meer water moeten kunnen afvoeren om het hoofd te bieden aan klimaatverandering (meer neerslag in de winter, drogere zomers),
zeespiegelstijging en bodemdaling. De economische ontwikkelingen hebben in het rivierengebied evenmin stilgestaan. Om aan de gestelde veiligheidseisen te kunnen voldoen, heeft het Kabinet besloten dat de rivieren meer ruimte moeten krijgen. Dat verkleint het risico van natte voeten. Daarvoor zullen de
uiterwaarden van Rijn, Waal en IJssel in de komende 15 jaar worden verlaagd.

Grond afgraven

Daarnaast zullen er extra geulen aangelegd worden die het water moeten afvoeren. Om dat te realiseren zal in de uiterwaarden veel grond moeten worden afgegraven. De rivier heeft echter in de loop der tijd op veel plaatsen een soort deken van
verontreiniging achtergelaten. Al die grond afvoeren is onmogelijk. Dat zou enorm veel transport per
vrachtwagen/schip vragen en extra stortplaatsen vereisen. De provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel, Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben daarom samen regels opgesteld om de vervuilde grond zoveel mogelijk in het eigen uiterwaardengebied te laten. Dat betekent: hergebruik van de grond ter plaatse, waarbij milieuwinst wordt gehaald.

Bron: team Communicatie, Petra


© 07-03-2001 Provincie Overijssel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie