Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 15-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 15 maart 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken zet de Kamer het debat voort over de Wet Arbeid en Zorg. Door de nieuwe wet wordt ingespeeld op de maatschappelijke behoefte om arbeid en zorg beter te combineren en om te bevorderen dat arbeidsdeelname aantrekkelijker wordt dan uittreden uit het arbeidsproces. De wet komt in plaats van een aantal bestaande wettelijke verlofregelingen (alleen de 2e termijn van de kant van de Kamer).

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over verschillende onderwerpen inzake de Flora- en Faunawet (dit overleg had plaats op woensdag 21 februari jongstleden).

Hierna heropent de Kamer het debat over de Wet Arbeid en Zorg (alleen het antwoord van de regering in tweede termijn).

Ten slotte interpelleert mevrouw Ross-van Dorp (CDA) minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de tekorten in het onderwijs.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over agressieve honden.

Rijksuitgaven: 10.00 tot ca. 12.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over uitgevoerde Interdepartementale Beleidsonderzoeken (IBOs) op het terrein van financiële vernieuwing.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Verkeer en Waterstaat: 10.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het overleg met Akzo Nobel inzake vermindering van chloortransporten.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 12.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over:

-de inrichting van een tijdelijk agentschap voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

-de onderzoeksopdracht met betrekking tot het verloop van de uitvoering en afwikkeling van ESF-subsidies over de programmaperiode 1994-1999.

Defensie en Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken), de Grave (Defensie) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over:
-hulp van de Europese Unie aan de Westelijke Balkan;
-de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-luchtcomponent ten behoeve van KFOR en SFOR;

-de huidige situatie in onder meer Zuid-Servië, Kosovo en Macedonië.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Rijksuitgaven en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 14.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 13.45 tot ca. 15.45 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) over verschillende onderwerpen met betrekking tot elektronische beschikbaarheid van overheidsinformatie.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.00 tot ca. 15.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
15.00 tot ca. 16.00 uur Klompézaal

Agenda: gesprek ter voorbereiding op het algemeen overleg inzake ongelijke beloning in het voortgezet onderwijs met leden van de Commissie gelijke behandeling (CGB).

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over onder meer:
-de huidige problematiek rond mond- en klauwzeer (MKZ);
-het ruimingsbeleid van dieren nadat het uitbreken van de gekkekoeienziekte (BSE) is geconstateerd.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Defensie: 10.15 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat:
12.30 uur tot ca. 13.30 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: gesprek met een delegatie van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken en Europese Zaken: 17.00 uur tot ca. 18.00 uur A027

Agenda: gesprek met een delegatie van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van het Tsjechische parlement.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Defensie brengen vanaf l2.30 uur een bezoek aan het Instituut Defensie Leergangen te Rijswijk. Het betreft een forumdiscussie met als onderwerp De Nederlandse politieke-militaire verhoudingen vanuit politiek perspectief. Aan het bezoek nemen de volgende leden deel: Harrewijn (GroenLinks), Van den Doel (VVD), Van t Riet (D66) en Van der Knaap (CDA).

OPENING CENTRAAL INFORMATIEPUNT

De Voorzitter van de Tweede Kamer opent om 14.00 uur het Centraal Informatiepunt (CIP). De voormalige Dienst Documentatie, de Bibliotheek en het Archief zijn vanaf 1 maart jongstleden samengevoegd tot het CIP, gevestigd in de Schepelhal van de Tweede Kamer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie