Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Succesvol boekjaar 2000 voor Leverkusen Bayer-concern

Datum nieuwsfeit: 15-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bayer AG Benelux

Succesvol boekjaar 2000 voor het Bayer-concern: Duidelijke verhoging van het rendement in activiteitsgebied Gezondheid Goede aanloop van het nieuwe jaar / Geplande groeipercentages wederom met twee cijfers

Leverkusen Het Bayer-concern heeft in het boekjaar 2000 een sterke groei laten zien. Voor wat betreft de lopende activiteiten - dus die van het naar de beurs gebrachte Agfa niet meegerekend en na correctie betreffende de activiteiten van DyStar en EC Erdölchemie steeg zowel de omzet van het concern als het bedrijfsresultaat voor aftrek bijzondere posten met respectievelijk 21 en 20 procent naar 30,0 miljard en 3,3 (1999: 2,8) miljard euro. Bij Gezondheid steeg het bedrijfsresultaat zelfs met 35 procent, zoals de voorzitter van de raad van bestuur, dr. Manfred Schneider, op de balanspersconferentie naar voren bracht.

Bayer wil zijn aandeelhouders naar behoren laten delen in de positieve ontwikkelingen van de lopende activiteiten. Om die reden zal de algemene vergadering van aandeelhouders eind april een voorstel doen tot verhoging van het dividend met 10 cent naar 1,40 euro per aandeel. Volgens de topman van Bayer is deze zevende achtereenvolgende dividendverhoging een extra argument voor de blijvende aantrekkelijkheid van het aandeel Bayer.

Volgens zijn gegevens is ook de aanloop van het nieuwe jaar succesvol verlopen. Het concern voorziet voor 2001 wederom een groei van omzet en winst op lopende activiteiten met percentages van twee cijfers.

Schneider ging ook in op de ontwikkeling in het afgelopen jaar van de vier activiteitsgebieden waarbinnen Bayer opereert, waarbij hij vooral de nadruk legde op de activiteiten van Gezondheid. Het omzetcijfer van laatstgenoemde steeg met 20 procent tot 10 miljard euro. Voor de drie andere gold bovendien, dat zij sterker groeiden dan de wereldmarkt. Bij een stijging van het bedrijfsresultaat voor aftrek bijzondere posten met 35 procent tot bijna 1,5 miljard euro bedraagt het berekende winstpercentage 15 procent. De topman van Bayer benadrukte dat binnen dit activiteitsgebied een steeds duidelijker stijgende trend merkbaar was.

Ook gaf hij blijk van vertrouwen in de toekomst: "Wij zullen dit jaar en ook in de afzienbare toekomst beschikken over een sterk gezondheidsbedrijf dat wereldwijd tot de top-10 behoort."

Op basis van de huidige productstructuur is elk van de drie divisies Pharmaceuticals, Consumer Care en Diagnostica - in staat, in de aankomende jaren qua groei gelijke tred met de wereldmarkt te houden en gelijktijdig voor een aanhoudende stijging van het rendement te zorgen. Daarnaast blijft Bayer nog steeds open staan voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden.

Toekomstige uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten ook in andere activiteitsgebieden

Het activiteitsgebied Landbouw vertoonde een omzetstijging van twaalf procent naar 3,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat groeide met 7 procent naar 588 miljoen euro. "Ondanks de nog steeds moeilijke markt zijn wij er in het afgelopen jaar opnieuw in geslaagd onze leidende positie te consolideren met een winstpercentage van 16 procent", aldus Schneider. Ook voor de toekomst voorziet Bayer voor de beide divisies Crop Protection en Animal Health dat zij op eigen kracht een bovengemiddelde groei met een onveranderd gunstig rendement kunnen realiseren. Bovendien is men binnen dit activiteitsgebied bereid zich extern te versterken.

Het activiteitsgebied Polymeren behaalde een omzetstijging van 28 procent naar 11,4 miljard euro. Het winstpercentage bedroeg 10 procent, ondanks de sterke stijging van de grondstofprijzen, die op basis van dezelfde hoeveelheden ten opzichte van het vorig jaar over het gehele concern gezien voor een kostenstijging van 1,4 miljard euro zorgden (waarvan 90 procent voor rekening van Polymeren kwam). Voor het lopende jaar wordt verwacht dat we gezien de afnemende druk op de grondstofprijzen erin zullen slagen het rendement opnieuw te laten stijgen, ondanks het onzekere verloop van de conjunctuur in de VS.

Volgens de verklaring van de voorzitter van de raad van bestuur wil Bayer zijn leidende posities in de aantrekkelijke groeimarkten in de toekomst verder versterken. Zo moet met name de Aziatische markt in toenemende mate ontsloten worden en de productiecentra daar uitgebreid worden. Door middel van nieuwe productieprocessen wil Bayer zijn toonaangevende positie op het gebied van technologie veilig stellen en een kostenoptimalisering in haar grote installaties bewerkstelligen. Tenslotte is het concern in het hele segment begonnen met het invoeren van programma's die vanaf 2003 jaarlijkse besparingen van meer dan 300 miljoen euro zullen opleveren.

De omzet van Chemie steeg met 18 procent naar 4,3 miljard euro, terwijl het bedrijfsresultaat met 8 procent tot 442 miljoen euro toenam. Het winstpercentage bestond met 10 procent, evenals in het vorig jaar, wederom uit twee cijfers. Onder meer het stroomlijnen van het assortiment binnen Basic Chemicals heeft daaraan een bijdrage geleverd. Het zal echter nodig zijn, aldus Schneider, verdere actie te ondernemen. "Wij richten ons daarbij vooral op aantrekkelijke niches en hoogwaardige specialiteiten met de daarbij behorende vooruitzichten op toename van ons rendement."

Successen bij de toename van efficiëntie en concurrentiekracht

Dr. Schneider verwees naar de in het jaar 2000 behaalde resultaten bij de verhoging van de efficiency en het concurrentievermogen. Zo werd een verdere optimalisering van de portefeuille doorgevoerd (waarbij men zich in toenemende mate richt op sterk winstgevende transacties), zijn de activiteiten met betrekking tot het Hightech-Researchplatform en e-commerce uitgebouwd en is tevens aan het begin van het jaar 2001 voor essentiële procedures binnen het concern met succes op de bedrijfssoftware van SAP overgestapt.

Volgens Schneider is de in het afgelopen jaar getoonde sterke groei van het concern ook door de financiële markten gehonoreerd. Zo heeft het aandeel Bayer zich met een rendement van 23 procent ten opzichte van EuroStoxx50 en de Dax bijzonder goed ontwikkeld. De onderneming is voornemens, deze stijgende tendens door te zetten.

"Onze strategie is zowel eenvoudig als ambitieus: Wij streven een groei en rendement na die net zo hoog is als die van de betreffende leidende concurrenten voor alle vier segmenten", aldus de topman van Bayer. Door een nog steeds stijgend rendement ziet men goede kansen de kapitaalmarkt te overtuigen van het prestatievermogen van het gehele Bayer-concern.

Bayer "zeer gezond"

Lid van de raad van bestuur, Werner Wenning, sprak van een "zeer gezond bedrijf", hetgeen niet in de laatste plaats aangetoond werd door de met 30 procent naar 4,2 miljard euro gestegen bruto cashflow. De geconsolideerde jaarrekening wordt gekenmerkt door uitstekende balansstructuren en een zeer goede winstgevendheid en financiële positie. "Wij zijn daarmee goed voorbereid voor de op 26 september 2001 geplande notering aan de New York Stock Exchange", zei hij. De jaarrekening 2000 kenmerkt zich echter niet alleen door de verheugende prestaties op het gebied van bedrijfswinsten en cashflow, maar tevens door recordwaardes bij overnames en investeringen van in totaal 6,8 miljard euro.

Het financieel resultaat verbeterde volgens Wenning met 43 procent naar 297 miljoen euro. Van doorslaggevende betekenis was het met 314 miljoen euro hogere resultaat uit deelnemingen dat in essentie bestaat uit de winsten uit de verkopen van Schein Pharmaceuticals en Myriad Genetics, alsmede uit het aandelenresultaat van de Agfa-groep. De netto schuldenlast nam in 2000 toe als gevolg van de hoge overnamekosten van in totaal 4,6 miljard euro. Hij legde er echter de nadruk op, dat Bayer met de huidige netto schuldenlast voldoende speelruimte heeft om de groei binnen de activiteitsgebieden ook in de aankomende jaren in voldoende mate te ondersteunen. Hij kondigde aan dat de huidige financiering door middel van commercial paper gedeeltelijk wegens het inzetten van andere financiële instrumenten met 500 miljoen dollar moet worden aangevuld.

Daarnaast zal de algemene vergadering van aandeelhouders op 27 april een voorstel doen ter verbreding van het financieringsinstrumentarium voor het scheppen van een nieuw goedgekeurd kapitaal. Daarna moet er met goedkeuring van de raad van commissarissen een verhoging van het aandelenkapitaal tot een nominale waarde van 400 miljoen euro plaats kunnen vinden.

Wenning: "Ook al bestaan er op dit moment geen concrete plannen daartoe, toch zijn wij dan in staat eigen aandelen op korte termijn voor overnames te gebruiken."

Tenslotte werd, net zoals vorig jaar, de algemene vergadering van aandeelhouders gevraagd, toestemming te geven voor een programma voor de terugkoop van aandelen tot 10% van het aandelenkapitaal.

Leverkusen, 15 maart 2001


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie