Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling invoerverbod vers vlees uit Argentinië

Datum nieuwsfeit: 16-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Regeling invoerverbod vers vlees uit Argentinië
dd.16-03-2001 12:30 uur

16 maart 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 22 van Richtlijn nr. 97/78/ EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht en gelet op de artikelen 10 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

In zoverre in afwijking van de Regeling in- en doorvoer vlees 1979 is het brengen in Nederland van vers vlees, vers vlees zonder been alsmede schoongemaakte slachtafvallen als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van Beschikking 93/402/EEG van de Europese Commissie van 10 juni 1993 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vlees uit landen van Zuid-Amerika (PbEG L 179), afkomstig van evenhoevigen, uit Argentinië verboden.

Artikel 2

Deze regeling vervalt zodra de beschikking van de Europese Commissie tot wijziging van beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vlees uit landen van Zuid-Amerika met het oog op de diergezondheidssituatie in Argentinië, in werking treedt.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling invoerverbod vers vlees uit Argentinië.

Artikel 4

Deze regeling wordt op 16 maart 2001 om 12.30 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant

In Argentinië zijn onlangs gevallen van mond- en klauwzeer vastgesteld. Om insleep van dit besmettelijke virus in Nederland tegen te gaan is het noodzakelijk de invoer van vers vlees en schoongemaakte slachtafvallen, bestemd voor de productie van vleesproducten, afkomstig van evenhoevigen, uit Argentinië met onmiddellijke ingang te verbieden. De Europese Commissie heeft aangekondigd de invoer van Argentijns vers vlees op Europees niveau te verbieden. Totdat deze Europese maatregel van kracht wordt geldt er vanaf heden reeds op nationaal niveau een importverbod. Dit nationale importverbod zal vervallen zodra de Europese maatregel van kracht wordt. Partijen Argentijns vlees van evenhoevigen die reeds onderweg zijn naar Nederland zullen in de havens worden vastgehouden totdat besluitvorming door de Europese Commissie omtrent de invoer van Argentijns rundvlees tot stand is gekomen.

Deze regeling zal op grond van artikel 22 van richtlijn 97/78/van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG L 24) aan de Europese Commissie gemeld worden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie