Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievergaderingen in Ede

Datum nieuwsfeit: 16-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Komende week commissievergaderingen:
Subsidiebeleid, riolering buitengebied, Hoekelumse Eng en ISEV-bedrijventerrein

De serie raadscommissiebijeenkomsten in de maand maart in het raadhuis is gisteravond begonnen. Volgende week staan vier andere vergaderingen op de agenda. Deze zijn openbaar en beginnen allemaal om 19.00 uur. U bent als belangstellende van harte welkom. U mag meepraten volgens de regeling Spreekrecht voor het publiek.

Onderwijs, cultuur en recreatie
Het hoofdpunt op de agenda van de raadscommissie Onderwijs, Cultuur en Recreatie (OCR) op maandag 19 maart a.s. is een voorstel voor de aanpassing en verfijning van beleidsregels voor het gemeentelijk subsidiebeleid (Amateuristische Kunst). Andere gesprekspunten zijn de instelling van een regionale programmaraad (volgens de Mediawet ex artikel 82k) en een evaluatie van de jeugduitleenpost bibliotheek Veldhuizen.

Beheer Openbare Ruimte
Op dinsdag 20 maart kunnen de leden van de raadscommissie Verkeer en Openbaar Beheer (VOB) zich uitspreken over een notitie over het Instrumentarium voor het Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). De commissie krijgt informatie over de stand van zaken bij de voorbereiding van riolering in het buitengebied en de beantwoording van vragen daarover van de SGP-raadsfractie. Andere onderwerpen zijn de onttrekking van weggedeelten Schampsteeg in Ede aan het openbaar verkeer en de vaststelling van een beheerplan voor de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Frankeneng, Heestereng, Kievitsmeent en De Vallei. Ook krijgt de commissie informatie over korte termijn verkeersmaatregelen en de kleine rondweg.
Commissie EGROS

De raadscommissie Economie, Grond, Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk Gebied (EGROS)
vergadert op woensdag 21 maart over de vaststelling van de 2e herziening van het bestemmingsplan Hoekelumse Eng en de verkoop van grond aan de Bellestein in Ede aan A.J. Investments B.V. Een ander onderwerp is een concept-antwoord van Burgemeester en wethouders op een klacht van de Vereniging van Eigenaren van het woonappartementencomplex plan Heemskerckstraat.Beperkte agenda commissie VRS
De agenda van de vergadering van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied en Sport (VRS) op donderdag 22 maart telt nu eens een keer een beperkt aantal agendapunten. Gesprekspunten zijn het samenwerkingsconvenant voor de realisering van ISEV-bedrijventerreinen Ede-Veenendaal, de aanpassing en verfijning van beleidsregels voor subsidies op sportgebied en informatie over de ontwikkelingen Reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht oost/Veluwecommissie.

Spreekrecht voor publiek
Als belangstellende kunt u in de commissievergaderingen over een of meer agendapunten het woord voeren als u zich vooraf bij de commis­ siesecretaris aanmeldt. De volledige agenda van de commissie­ vergaderingen ligt ter inzage bij de infobalie in de hal van het Raadhuis, ingang Bergstraat 4. De commissiesecretarissen zijn bereik­ baar onder de telefoonnummers (0318) 68 04 37 drs. F.M. Le Large (OCR), 68 05 59 J.R. ten Cate (VOB), 68 02 35 J. Maltha (EGROS) en 68 04 32 W. van Plateringen (VRS).Ede, 14 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie