Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 Fugro N.V.

Datum nieuwsfeit: 16-03-2001
Bron: Fugro N.V
Zoek soortgelijke berichten
Fugro N.V

persbericht Fugro; Jaarverslag 2000

PERSBERICHT FUGRO N.V.
Leidschendam, 16 maart 2001

JAARCIJFERS 2000 Fugro N.V.

Vandaag publiceert Fugro N.V. het jaarverslag over 2000. In het verslagjaar 2000 heeft Fugro opnieuw een aantal belangrijke stappen voorwaarts gezet. De organisatie is wederom verbreed door acquisities, is verdiept door uitbouw van aanwezige gespecialiseerde kennis en heeft haar financiŽle positie aanzienlijk versterkt.

Belangrijke ontwikkelingen 2000

De omzet nam in het verslagjaar met 30,4% toe tot f 1.571,1 miljoen (1999: f 1.204,9 miljoen). Het nettoresultaat steeg met 13,0% tot f 101,4 miljoen (1999: f 89,7 miljoen). In lijn met de doelstelling was de winstmarge 6,5% (1999: 7,5%). De winst per aandeel steeg met 10,1% tot f 8,14 (1999: f 7,39) (met inachtneming van de verwateringseffecten is de winst per aandeel 5,6% toegenomen tot f 7,76). Met uitzondering van seismische exploratie op zee, behaalde Fugro met alle activiteiten goede resultaten. Voorgesteld wordt een dividend naar keuze in aandelen of contanten per (certificaat van) gewoon aandeel van f 3,00 (1999: f 2,70). Fugro heeft in maart een achtergestelde converteerbare obligatielening uitgegeven van § 100 miljoen, met een looptijd van vijf jaren, tegen een rentepercentage van 4,75% en een conversiekoers van § 64,43. Door acquisities en de integratie van activiteiten heeft Fugro in het jaar 2000 haar leidende positie uitgebouwd in de wereldwijde markt voor geofysica vanuit de lucht (meting van bodemeigenschappen, vooral gericht op de mijnbouw, de olie- en gasmarkt en de milieumarkt).

Kerncijfers
Resultaat (x mln.) 2000 wijziging 1999 Omzet f 1.571,1 § 712,9 30,4% f 1.204,9 § 546,8 Omzet eigen diensten f 1.019,8 § 462,7 24,9% f 816,8 § 370,7 Operationeel resultaat f 162,4 § 73,7 19,2% f 136,2 § 61,8 Cashflow f 188,6 § 85,6 10,8% f 170,2 § 77,2 Nettoresultaat f 101,4 § 46,0 13,0% f 89,7 § 40,7

Balanstotaal f 1.046,2 § 474,7 24,8% f 838,5 § 380,5 Groepsvermogen f 230,8 § 104,7 -6,0% f 245,6 § 111,4

Gegevens per aandeel (x 1)
Eigen vermogen f 18,53 § 8,41 -8,4% f 20,22 § 9,18 Operationeel resultaat f 13,04 § 5,92 16,2% f 11,22 § 5,09 Cashflow f 15,14 § 6,87 8,0% f 14,02 § 6,36 Netto resultaat f 8,14 § 3,69 10,1% f 7,39 § 3,35 Dividend f 3,00 § 1,36 11,1% f 2,70 § 1,23

De omzet steeg met 30,4% tot f 1.571,1 miljoen en het nettoresultaat nam met 13,0% toe tot f 101,4 miljoen. Het verslagjaar werd gekenmerkt door het aanhoudend trage herstel van de investeringen door de aan de olie- en gasmarkt gerelateerde opdrachtgevers en door uitstekende resultaten in de land-, positionerings- en kabelactiviteiten. De investeringen werden per segment afgestemd op het voor de marktontwikkelingen en vanuit strategisch perspectief gewenste niveau en waar mogelijk werden de kosten beperkt.

Gang van zaken

In het verslagjaar heeft Fugro duidelijk de vruchten geplukt van haar flexibele organisatiestructuur, de diversiteit aan activiteiten en de brede geografische spreiding. De sterke daling in omzet en resultaat van de seismische exploratie-activiteiten op zee, werd gecompenseerd door de toename van andere activiteiten. Vooral werd geprofiteerd van de gunstige ontwikkeling van de onderzeese kabelmarkt. In dit segment werd onbenutte capaciteit van Fugro uit de olie- en gasmarkt op zee ingezet. Over het geheel namen de werkzaamheden op het land overal toe.

Eind maart 2000 heeft Fugro een achtergestelde converteerbare obligatielening uitgegeven van § 100 miljoen, met een looptijd van vijf jaar. Door deze lening en als gevolg van de goede ontwikkeling van de resultaten, is de financiŽle positie van Fugro verder versterkt. Hierdoor kan de implementatie van de strategie een verdere impuls worden gegeven.

Door acquisities werd een dominante positie opgebouwd in de wereldwijde markt voor geofysica vanuit de lucht. Eind 1999 en begin 2000 werden de eerste belangrijke stappen gezet met de overname van drie bedrijven in Canada en AustraliŽ. In april en juni zijn de activiteiten versterkt door de acquisities van respectievelijk Geodass en de activiteiten van Aircraft Operating Company Holdings (Pty) Limited, beide in Zuid-Afrika. De activiteiten met een gezamenlijke omzet van circa f 98 miljoen zijn organisatorisch ondergebracht in de divisie Survey.

In Frankrijk is in het verslagjaar een begin gemaakt met het stroomlijnen en samenvoegen van de in 1999 overgenomen activiteiten op het land. Fugro heeft thans ook in Frankrijk een vooraanstaande positie verworven in de geotechniek op het land.

Gedurende het verslagjaar heeft Fugro een aantal omvangrijke en belangrijke contracten met opdrachtgevers afgesloten. Een van de belangrijkste is een overeenkomst met TyCom Ltd. Binnen dit contract wordt de eerste fase uitgevoerd van het zeebodemonderzoek voor een werelddekkend glasvezelkabelnetwerk. Kenmerkend voor dit project is de samenwerking van vele Fugro-disciplines. De afgelopen jaren heeft Fugro zich toegelegd op onder meer de onderzeese kabelmarkt. Fugro beschikt over gespecialiseerde kennis in deze sector en introduceerde nieuwe technologieŽn. Hierdoor werden gegevensverzameling en -verwerking en de rapportage aan opdrachtgevers verder verbeterd.

In Mexico heeft Fugro, als joint-venture partner, een contract van aanzienlijke omvang afgesloten met de nationale oliemaatschappij van Mexico (PEMEX). Dit betreft het verrichten van geÔntegreerde studies voor nieuwe platforms en voor onderzoek naar pijpleidingroutes in de baai van Campeche.

Vooruitzichten

In de tweede helft van het verslagjaar 2000 werd herstel zichtbaar in de voor Fugro belangrijke olie- en gassectoren. Indien de gemiddelde olieprijs boven de $ 15 per vat blijft, lijkt het gerechtvaardigd te verwachten dat het investeringsniveau van opdrachtgevers zich in 2001 verder zal herstellen. Fugro zal van een verbetering van de marktsituatie profiteren. Belangrijke positieve ontwikkelingen worden verwacht in het Midden-Oosten, West-Afrika, de Kaspische Zee, de Golf van Mexico, Zuid-Amerika en AziŽ.

In de voor Fugro belangrijke andere marktsectoren neemt wereldwijd de aandacht voor de inrichting van de ruimte toe. Door haar unieke combinatie van activiteiten, specialisten en technologieŽn bevindt Fugro zich in een goede positie om haar aandeel in omvangrijke infrastructurele projecten verder uit te breiden. In de Verenigde Staten en Canada wordt een verdere groei van Fugro's activiteiten op het land en aan de kust voorzien. In Zuidoost AziŽ is sprake van een voortgaand economisch herstel. In het Midden-Oosten dienen zich de eerste tekenen van een herstel van de aan de bouw gerelateerde activiteiten aan.

De plaatsbepalingsactiviteiten zullen naar verwachting de groei in omzet en resultaat voortzetten. Er zal een steeds grotere vraag gaan ontstaan naar systemen met een hoge nauwkeurigheid zoals Fugro die biedt. Dit wordt gezien als een duidelijke groeimarkt.

De geofysische activiteiten vanuit de lucht zullen van een herstel van de olie- en gasmarkt en van de mineralenmarkt profiteren. De resultaten van deze activiteiten zullen verbeteren doordat er door bundeling van de overgenomen bedrijven sprake is van aanzienlijke schaalgrootte, betere samenwerking en technologische voorsprong.

De onderzoeksactiviteiten van Fugro lopen veelal vooruit op investeringen en werkzaamheden van onze opdrachtgevers. Voorts worden onze werkzaamheden gekenmerkt door een zekere mate van seizoensgebondenheid, kortlopende orders en een korte termijn tussen de toekenning en de uitvoering van een opdracht. Hierdoor zijn marktontwikkelingen in een vroeg stadium van het boekjaar niet altijd herkenbaar.

De orderportefeuille is in afwijking van voorgaande jaren herberekend van omzet eigen diensten naar totale omzet. In het algemeen bedraagt de omzet eigen diensten tweederde van de omzet.

Evenals in voorgaande jaren, is het op dit moment nog niet mogelijk een verantwoorde prognose te geven over de omzet- en resultaatontwikkeling voor het jaar 2001. Een volledig herstel van de seismische markt wordt nog niet voorzien. De niet olie- en gasgerelateerde activiteiten ontwikkelen zich daarentegen goed.

Bij de publicatie van het halfjaarbericht in augustus 2001 zullen wij onze verwachtingen voor het gehele jaar uitspreken.

Voor nadere informatie: Fugro N.V. Ir. G-J. Kramer, President Directeur of Ir. K.S. Wester, Directeur Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Tel: 070-3111422 Fax: 070-3202703 www.fugro.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie