Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groenlinks tegen uitverkoop sociale huursector

Datum nieuwsfeit: 16-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 16 maart 2001 10:30

Geen uitverkoop sociale huursector

(16 maart 2001)

Bij verkoop van sociale huurwoningen, dienen corporaties een terugkooprecht te krijgen. Daarnaast mogen kortingen op de marktwaarde niet enkel ten goede komen aan de eerste koper. De doelstelling van staatssecretaris Remkes, 'meer zeggenschap voor de burger', kan ook langs andere wegen worden bereikt dan via uitponding van de sociale huursector. GroenLinks zal hiertoe maandag a.s., bij de behandeling van de Nota Wonen, een aantal voorstellen doen.

Meer zeggenschap
Het grensvlak tussen huren en kopen vervaagt. Tussenvormen, waarbij mensen de voordelen van zowel kopen als huren combineren, zijn populair. De ongerichte verkoop van ruim 700.000 huurwoningen, is niet de oplossing voor het vergroten van de zeggenschap. Los van de eigendomsvorm, dienen wijk- en buurtbewoners meer invloed te krijgen op hun woning en woonomgeving. GroenLinks stelt voor: * dat wijkbewoners een eigen budget gaan beheren ten behoeve van de stedelijke vernieuwing; * dat huurders het recht van initiatief krijgen om de corporatie tot woningaanpassingen te dwingen; * dat groepen mensen in de koop- én huursector, mogelijkheden en actieve ondersteuning krijgen bij bouwen in particulier opdrachtgeverschap; * dat zelfwerkzaamheid van huurders wordt gestimuleerd met een klussubsidie van 1000 gulden: De Rug van Remkes.

Private rijkdom
Paars stelt voor om huurwoningen in de verkoop te doen, met een korting van dertig procent op de marktwaarde. Op deze manier vloeien tienduizenden guldens naar individuen, waarmee geen enkel volkshuisvestelijk belang gediend is. Daarom zal GroenLinks maandag voorstellen: * dat een korting alleen kan worden verstrekt indien deze bij het verlaten van de woning wordt terugbetaald; * dat de woningen behouden moeten blijven voor de sociale huursector, en daarom de corporatie een terugkooprecht krijgt; * dat alleen woningen verkocht mogen worden als op wijkniveau is aangetoond dat deze in aantal en prijs de vraag van de huurdersdoelgroep overtreft.

Bouwen in de stad
Grootscheepse nieuwbouw van grote en vrijstaande woningen in het buitengebied is onnodig; tot 2010 zal met name de vraag naar appartementen voor senioren toenemen. Voor de realisatie van luxere en groenere woonmilieus is binnen de 'rode contouren' nog ruimte. Een duurzame oplossing is bijv. de omvorming van portiekflats tot herenhuizen. Door creatief met de ruimte om te gaan, zijn binnen de bestaande stad voldoende mogelijkheden om in de woningbehoefte van een vergrijzende bevolking te voorzien;

Den Haag, 16 maart 2001
Ineke van Gent

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie