Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Forse groei van de omzet van Campina Melkunie

Datum nieuwsfeit: 16-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Campina Melkunie

Forse groei van de omzet, gelijke melkprijs voor leden

Campina Melkunie heeft in het jaar 2000 de omzet fors zien toenemen, met 17,8 procent naar 8,6 miljard gulden. De melkprijs voor de leden van de zuivelcoöperatie is iets hoger dan die over 1999.

Zuiveljaar 2000
De onderneming omschrijft 2000 als een merkwaardig zuiveljaar. Tegen de verwachting in stegen de prijzen van generieke zuivelproducten, met name melkpoeders, zeer sterk. Voor Campina Melkunie was deze ontwikkeling niet gunstig. Sterk oplopende prijzen voor basisproducten zijn tegengesteld aan het strategische uitgangspunt van de onderneming, dat is gebaseerd op groei in toegevoegde waarde producten om de verwachte trendmatige daling van de opbrengstprijzen voor basiszuivel in Europa te compenseren.

Op een aantal terreinen boekte Campina Melkunie betere resultaten dan in het voorgaande jaar. Dat is vooral het geval bij de groep Kaas en Boter, waar de stijgende opbrengstprijzen het financiële resultaat sterk verbeterden. Ook bij de groep Campina International (consumentenproducten buiten de thuismarkt Nederland, Duitsland, België) was de gang van zaken beter. De hoge inkoopprijs van melk als gevolg van de prijsstijging bij generieke producten kon in een aantal markten slechts gedeeltelijk worden doorberekend aan de afnemers, waardoor de marges sterk onder druk stonden. Dit effect deed zich met name voor bij consumptiemelkproducten in de thuismarkt en bij de groep Industriële Producten (caseïnaat). Voor de laatstgenoemde activiteit koopt Campina Melkunie in het buitenland aanzienlijke hoeveelheden ondermelk bij; de prijs daarvan is direct gekoppeld aan die van mager melkpoeder. Ook bij Tuffi Campina emzett was de hoge inkoopprijs van melk een probleem. Samen met de geplande forse kosten in het kader van de integratie van Tuffi Campina en emzett leidde dit tot een aanzienlijk verlies bij deze dochteronderneming.

Melkprijs
Alles tezamen komt het resultaat van de onderneming, uitgedrukt in de zogenoemde prestatieprijs voor melk, uit op een vergelijkbaar niveau als in 1999. De prestatieprijs bedraagt incl. btw f 76,15 per 100 kg. melk (f 75,80 in 1999 bij vergelijkbare gehaltes vet en eiwit en bij gelijke btw). Bestuur en hoofddirectie van Campina Melkunie stellen aan de leden voor om de reservering ten behoeve van een verdere versterking van de financiële positie van de onderneming, vast te stellen op f 1,75 per 100 kg. melk (1999: f 1,50 per 100 kg). Daarnaast wordt f 1,25 per 100 kg. in de vorm van obligaties door de leden aan het garantievermogen toegevoegd (1999: f 1,25 per 100 kg). Deze voorstellen leiden, samen met andere mutaties, tot een stijging van het garantievermogen naar f 1.245 miljoen (1999: f 1.203 miljoen). Als percentage van het balanstotaal daalde het garantievermogen van 36,4 in 1999 naar 32,3 in 2000. Deze daling is met name het gevolg van de acquisitie van emzett in Berlijn.

Omzet
De omzet van Campina Melkunie steeg in 2000 met 17,8 procent naar f 8.582 miljoen. Deze stijging is grotendeels het gevolg van het consolideren van emzett (15,5 procent). In de thuismarkt (Nederland, Duitsland, België) werd 75 procent van de omzet behaald.

Personeel
Het aantal medewerkers van Campina Melkunie steeg in 2000 naar 7.615 (1999: 6.939). Deze stijging wordt verklaard uit het feit dat ook de medewerkers van emzett in de telling zijn opgenomen. Van de medewerkers is 51 procent werkzaam buiten Nederland. In de thuismarkt Nederland, Duitsland, België werkt 90 procent van alle medewerkers.

Leden
Het concentratieproces in de melkveehouderijsector heeft zich in 2000 versneld voortgezet. Het aantal leden-melkleveranciers van Campina Melkunie daalde in 2000 met 6 procent naar 7.543. De gemiddelde jaarleverantie steeg ten opzichte van 1999 met 8.000 kilogram naar 379.000 kg. melk.

Toekomstverwachting
Beter dan in 2000 zal Campina Melkunie dit jaar in staat zijn om de grondstofprijs voor melk door te berekenen in de prijzen voor afnemers, zowel bij consumentenproducten als bij ingrediënten. Deze ontwikkeling en de inschatting dat de herstructurering bij Tuffi Campina emzett een positief effect heeft op de financiële resultaten, rechtvaardigt een voorzichtig optimisme. De grote onzekerheden die de internationale zuivelmarkten kenmerken maken een concrete voorspelling van de resultaten in 2001 niet mogelijk.

In 2001 zal Campina Melkunie het nieuwe CAMPINA merk in de markt introduceren om hiermee de marktpositie voor een breed pakket zuivelproducten te versterken. Aansluitend zal de naam van de onderneming worden gewijzigd in Campina evenals de naam van de coöperatie, na goedkeuring door de ledenraad.

Voor de lange termijn blijft Campina Melkunie uitgaan van een verdere liberalisering van de wereldwijde zuivelmarkten en een afbouw van de prijssteun in de Europese Unie. Innovatie en versterking van merken zullen daarom veel aandacht en investeringen vergen om dominantie in bepaalde markten/producten te vergroten.

Zaltbommel, 16 maart 2001

Voor meer informatie:
J. Akkerman,
hoofd Communicatie

+31 (0)418 571321

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie